Savas mērķauditorijas iepazīšana

YouTube Analytics cilnē Auditorija ir pieejams kopsavilkums par to, kas skatās jūsu videoklipus, un ieskati par šo skatītāju demogrāfiskajiem datiem. Svarīgāko metriku kartītē tiek rādīti jūsu atkārtotie un jaunie skatītāji, unikālie skatītājiabonenti, kopējais dalībnieku skaits.

Piezīme: pakalpojumā YouTube Analytics var būt ierobežoti noteikti dati, piemēram, ģeogrāfiskie dati, datplūsmas avoti vai dzimums.

Mērķauditorijas pārskatu skatīšana

Apskatiet visa sava kanāla auditoriju vai vispirms izvēlieties konkrētu videoklipu.

  1. Pierakstieties lietotnē YouTube Studio.
  2. Kreisajā izvēlnē atlasiet vienumu Analytics.
  3. Augšējā izvēlnē atlasiet cilni Auditorija.

Informācija par to, kad skatītāji izmanto pakalpojumu YouTube

Šajā pārskatā tiek rādīts laiks, kad jūsu skatītāji ir tiešsaistē pakalpojumā YouTube pēdējo 28 dienu laikā. Ar tā palīdzību varat veidot savu kopienu, uzzināt, kad ieplānot pirmizrādi, vai plānot nākamo tiešraides straumi.

Citi jūsu auditorijas skatītie videoklipi

Šajā pārskatā tiek rādīta informācija par to, kādus citus videoklipus skatītāji skatījās ārpus jūsu kanāla pēdējo septiņu dienu laikā. Varat to izmantot, lai atrastu tēmas jauniem videoklipiem un idejas nosaukumiem. Varat arī šo informāciju izmantot, lai uzzinātu idejas sīktēliem un to, kādas ir sadarbības iespējas. Ja jums ir oficiālais izpildītāja kanāls, jums netiks rādīti videoklipi, kuros esat primārais izpildītājs. Pat ja videoklips ir ārpus oficiālā izpildītāja kanāla, tas nebūs redzams.

Citi kanāli, kuru saturu skatījās jūsu auditorija

Šajā pārskatā tiek rādīta informācija par to, kādus citus kanālus skatītāji pastāvīgi skatījās ārpus jūsu kanāla pēdējo 28 dienu laikā. Varat to izmantot, lai uzzinātu, kādu kanālu saturs interesē jūsu skatītājus un kādas ir sadarbības iespējas.

Populārākās ģeogrāfiskās atrašanās vietas

Šajā pārskatā tiek rādīts, kurās ģeogrāfiskajās atrašanās vietās jūsu kanālam ir lielākais skatīšanās laiks.

Vecums un dzimums

Pārskatā par vecumu un dzimumu tiek rādīts, kuri vecuma diapazoni veido lielāko daļu no jūsu skatīšanās laika, kā arī jūsu auditorijas sadalījums pēc dzimuma.

Populārākās subtitru valodas

Šajā pārskatā kanāla auditorija tiek rādīta pēc subtitru valodas.

Svarīgas metrikas

Atkārtotie skatītāji To skatītāju skaits, kuri jau skatījās jūsu kanālu un kuri atgriezās, lai to atkal skatītos atlasītajā laika periodā.
Jaunie skatītāji To skatītāju skaits, kuri skatījās jūsu kanālu pirmo reizi atlasītajā laikā periodā. Skatītāji, kuri skatās privātā pārlūka sesijā, dzēš skatīšanās vēsturi vai nav skatījušies jūsu kanālu vairāk nekā gadu, tiek uzskaitīti par jauniem skatītājiem.
Unikālie skatītāji Aptuvenais to skatītāju skaits, kuri skatījās jūsu saturu atlasītajā datumu diapazonā.
Abonenti Skatītāju skaits, kuri abonē jūsu kanālu.
Kopējais dalībnieku skaits To dalībnieku skaits, kuriem ir piekļuve privilēģijām. Ietverti dalībnieki, kuri nesen anulēja dalību.
Aktīvo dalībnieku skaits Dalībnieku skaits ar aktīviem maksas abonementiem. Nav ietverti abonenti, kuri nesen anulēja abonementu.
Iegūto dalībnieku skaits To jauno dalībnieku skaits, kuri reģistrējās dalībai.
Anulēto dalībnieku skaits To dalībnieku skaits, kuri anulēja dalību.
Zaudēto dalībnieku skaits To dalībnieku skaits, kuri zaudēja piekļuvi pēc dalības anulēšanas.
Skatīšanās laiks (stundas) Laiks, ko skatītāji velta jūsu videoklipu skatīšanai.
Skatījumi Jūsu kanālu vai videoklipu derīgo skatījumu skaits.
Vidējais skatījumu skaits uz vienu skatītāju Vidējais to reižu skaits, kad skatītājs skatījās šo konkrēto videoklipu šajā laika periodā.
Vidējā noskatītā procentuālā daļa Vidējā procentuālā daļa no videoklipa, kuru auditorija noskatās vienā skatījumā.
Vidējais skatīšanās ilgums Aptuvenais vidējais minūšu skaits viena skatījuma laikā atlasītajam videoklipam un datumu diapazonam.
Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?
Meklēšana
Notīrīt meklēšanas vaicājumu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne
Meklēšanas palīdzības centrs
true
59
false