Mäta viktiga ögonblick för behållande av tittarintresse

Rapporten Viktiga ögonblick för behållande av tittarintresse visar hur bra olika ögonblick i din video fångade tittarnas uppmärksamhet. Rapporten ger information om vilka delar av videon som ger bra resultat och vad som kan förbättras. Tänk på att det brukar ta 1–2 dagar att bearbeta datan.

Obs! Rapporten Behållande av tittarintresse är endast tillgänglig på videonivå i YouTube Analytics.

Visa viktiga ögonblick för behållande av tittarintresse

 1. Logga in på YouTube Studio.
 2. Välj Innehåll i menyn till vänster.
 3. Klicka på en videos titel eller miniatyr.
 4. Välj Analytics i menyn till vänster.
 5. Välj fliken Översikt eller Engagemang och leta upp rapporten Behållande av tittarintresse. Klicka på VISA MER för att se hur din video står sig jämfört med alla YouTube-videor med liknande längd.

Förstå viktiga händelser för behållande av tittarintresse

Det finns fyra olika typer av ögonblick som kan vara markerade i rapporten Viktiga ögonblick för behållande av tittarintresse. Du kan även använda genomsnittligt behållande om du vill jämföra dina tio senaste videor med liknande längd.

Intron

Intro visar vilken procentandel av tittarna som fortfarande tittade på videon efter de första 30 sekunderna.

En hög procentandel här kan innebära följande:

 • Innehållet under de första 30 sekunderna överensstämmer med tittarens förväntning av videons miniatyr och titel.
 • Innehållet behöll tittarnas intresse.

Rekommendationer för att förbättra procentandelen för intro:

 • Fundera på om du kan justera miniatyren och titeln så att de motsvarar videoinnehållet bättre.
 • Modifiera de första 30 sekunderna av videon och experimentera med olika stilar för att hitta någon som behåller tittarnas intresse.

Toppögonblick

Toppögonblick är sekvenser i videon där nästan ingen slutade titta.
Rekommendationer för att förbättra toppögonblick:
 • Om toppögonblicken kommer senare i videon kan du prova att introducera det tilltalande innehållet tidigare – antalet tittare brukar nämligen minska ju längre videon har spelats upp.
 • Du kan prova att skapa nytt innehåll genom att utöka innehållet från toppögonblicken.

Toppar

Toppar är sekvenser i videon som tittarna såg på igen eller delade.
Toppar kan innebära följande:
 • Tittarna såg på den sekvensen oftare än tidigare sekvenser.
 • Innehållet är otydligt och tittarna var tvungna att se på avsnittet igen.

Du kan titta närmare på topparna för att förstå ökningen i behållande av tittarintresse.

Dalar

Dalar markerar sekvenser i videon som tittarna antingen hoppade över eller där de slutade titta på videon.
Det kan innebära att tittarna såg på den sekvensen mer sällan än tidigare sekvenser. Vi rekommenderar att du tittar närmare på dalarna för att förstå varför tittarna tappade intresset vid en särskild sekvens.

Obs! Alla sekvenserna kanske inte finns med i din video – de markeras bara om de upptäcks i en video. Videon måste också vara minst 60 sekunder lång och ha minst 100 visningar.

Utseendet på grafen Behållande av tittarintresse visar vilka delar av videon som är mest och minst intressanta för tittarna.

En plan kurva innebär att tittarna ser på den delen av videon från början till slut.
Gradvisa minskningar innebär att tittarna gradvis tappar intresset. Antalet tittare minskar i allmänhet ju längre uppspelningen pågår för videor på YouTube.
Toppar sker när fler användare tittar, tittar igen eller delar sekvenser i videon.
Dalar innebär att tittarna hoppar över eller slutar titta på videon vid just den sekvensen.

Visa behållande av tittarintresse efter trafiktyp

Om din video även är en annons kan du nu se en sammanställning av behållande av tittarintresse efter organisk trafik. Du kan också se trafik för överhoppningsbara videoannonser och trafik för displayannonser. Den här informationen är tillgänglig på videonivå på fliken Engagemang när du klickar på VISA MER.

Organisk trafik

Det här är visningar som är ett direkt resultat av användarens avsikt. Till exempel anses trafiken vara organisk om en tittare utför en åtgärd som att söka efter en video, klicka på en föreslagen video eller titta igenom en kanal.

Betald trafik

De här visningarna är ett resultat av betald placering.

 • Överhoppningsbar videoannons: Visningar för annonser som spelas upp automatiskt före en video och som tittarna kan hoppa över efter fem sekunder.
 • Displayannonser: Visningar som är ett resultat av att tittaren har klickat på en displayannons, inklusive annonser som visas i sökresultat eller på andra visningssidor.

Läs mer om videoannonsformat i Google Ads för video.

Mätvärden att känna till

Genomsnittlig visningslängd Uppskattat antal visade minuter i genomsnitt per visning för den valda videon under det valda datumintervallet.
Visningstid (timmar) Hur länge tittarna har sett på din video.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
59
false