Mät behållande av tittarintresse

Behållande av tittarintresse är ett mått på hur många användare som fortfarande tittar på videon vid videouppspelning. Där kan du också se när användarna slutar titta.

Genom att ha koll på när tittarintresset håller i sig eller användarna slutar titta på videon kan du få mer insikter om vad som fungerar och var i videon det finns utrymme för förbättring.

Du kan se information om behållande av tittarintresse på två nivåer:

 • Kanalnivå: Här kan du jämföra resultaten för behållande av tittarintresse i videor du nyligen har publicerat. Du hittar dem på fliken Engagemang i YouTube Analytics.
 • Videonivå: Fördjupa dig i information om behållande av tittarintresse för en video. Du hittar den på flikarna Översikt och Engagemang i YouTube Analytics.

Se behållande av tittarintresse för videon

Rapporten Behållande av tittarintresse finns på kanal- och videonivå i YouTube Analytics.

Se rapporten på kanalnivå:

 1. Logga in på YouTube Studio.
 2. I menyn till vänster väljer du Analytics.
 3. Välj fliken Engagemang och leta upp rapporten Behållande av tittarintresse.

Se rapporten på videonivå:

 1. Logga in på YouTube Studio.
 2. I menyn till vänster väljer du Videor och väljer en video.
 3. I menyn till vänster väljer du Analytics.
 4. Välj fliken Översikt eller fliken Engagemang och leta upp rapporten Behållande av tittarintresse.

Förstå behållande av tittarintresse

Genom att ha koll på när tittarintresset håller i sig eller användarna slutar titta på videon kan du få mer information om vad som fungerar och var i videon det finns utrymme för förbättring.

Det finns fyra olika typer av händelser som kan vara markerade på kortet Behållande av tittarintresse:

 • Intro: I introduktionen får du reda på vilken procentandel av tittarna som fortfarande tittade på videon efter de första 30 sekunderna. Det hjälper dig att förstå i vilken utsträckning videon fångade tittarnas intresse.
 • Fortlöpande sekvenser: Det här är sekvenser i videon där nästan ingen slutade titta.
 • Ökningar: Ökningar är videosekvenser som användarna antingen tittade på igen eller hoppade till.
 • Nedgångar: Nedgångar markerar sekvenser i videon som tittarna antingen hoppade över eller där de slutade titta på videon.
Alla sekvenserna kanske inte finns med i din video – de markeras bara om de upptäcks i en video.

Utseendet på grafen behållande av tittarintresse visar vilka delar av videon som är mest och minst intressanta för tittare.

En plan kurva innebär att tittarna ser på den delen av videon från början till slut.
Gradvisa minskningar innebär att tittarna gradvis tappar intresset. Antalet tittare minskar ju längre uppspelningen pågår för alla videor på YouTube.
Ökningar sker när fler användare tittar, tittar igen eller delar sekvenser i videon.
Nedgångar innebär att tittarna hoppar över eller slutar titta på videon vid just den sekvensen.

Förbättra kanalen med behållande av tittarintresse

Genom att ha koll på när tittarintresset håller i sig eller användarna slutar titta på videon kan du få mer information om vad som fungerar och var i videon det finns utrymme för förbättring.

Intron

En högre procentandel vid introt är ett bra tecken då det kan innebära något av följande:

 • Innehållet under de första 30 sekunderna överensstämmer med användarens förväntning av videons miniatyr och titel.
 • Innehållet håller tittarna engagerade och intresserade av att höra mer.

Så här kan du få bättre procentandel vid introt:

 • Fundera på om du kan justera miniatyren och titeln så att de motsvarar videoinnehållet bättre.
 • Modifiera de första 30 sekunderna av videon och experimentera med olika stilar för att hitta någon som behåller tittarnas intresse.

Fortlöpande sekvenser

Fortlöpande sekvenser signalerar att innehållssegmentet fängslar användarna. Förbättringar att fundera på utifrån fortlöpande sekvenser.
 • Om den fortlöpande sekvensen kommer senare i videon kan du prova att introducera det tilltalande innehållet tidigare – antalet tittare brukar nämligen minska ju längre videon har spelats upp.
 • Du kan prova att skapa nyare innehåll genom att utöka innehållet i den fortlöpande sekvensen eftersom det kan finnas intresse att fördjupa sig i ämnet i fråga.

Ökningar

Ökningar innebär tillfälliga toppar i behållande av tittarintresse. Det brukar innebära att användarna har tittat på ett segment oftare än tidigare segment. Men ibland beror ökningarna på att innehållet är otydligt och användarna är tvungna att titta på avsnittet igen. Vi föreslår att du tittar närmare på ökningarna för att förstå ökningen i behållande av tittarintresse.

Nedgångar

Nedgångar är oregelbundna minskningar i behållande av tittarintresse. Det brukar innebära att användarna har tittat på det segmentet mer sällan än tidigare segment. Vi rekommenderar att du tittar närmare på nedgångarna för att förstå varför tittarna tappade intresset vid ett särskilt segment.

Visa typer av behållande av tittarintresse

På videonivå kan du se olika typer av behållande av tittarintresse när du klickar på knappen Visa mer. Använd alternativen ovanför diagrammet för att växla mellan Behållande av tittarintresse och Relativt behållande av tittarintresse.

Behållande av tittarnas intresse

Kurvan för behållande av tittarintresse anger antal visningar för olika tidpunkter i videon som en procentandel av det totala antalet visningar.

Tips! Var extra uppmärksam på videornas första 15 sekunder. Det är oftast då personerna slutar titta.

Relativt behållande av tittarintresse

Använd den här rapporten för att se hur din video står sig jämfört med liknande YouTube-videor. Relativt behållande av tittarintresse visar videons förmåga att behålla tittarna jämfört med alla YouTube-videor med samma längd.

När diagrammet går högre indikerar det hur många fler tittare som fortsatte att titta på din video för den tidsramen jämfört med samma tidsram i andra YouTube-videor.

Obs! Relativt behållande av tittarintresse baseras på data från hela världen även om du har valt att visa data för en specifik plats.

Visa behållande av tittarintresse efter trafiktyp

Om videon även är en annons visas en sammanställning av behållande av tittarintresse efter organisk trafik, trafik för överhoppningsbara videoannonser och trafik för visningsannonser. Informationen visas på videonivå när du klickar på knappen Visa mer.

Se rekommendationer för att behålla tittarna.

Organisk trafik

Det här är visningar som är ett direkt resultat av användarens avsikt. Till exempel anses trafiken vara organisk om en tittare utför en åtgärd som att söka efter en video, klicka på en föreslagen video eller titta igenom en kanal.

Betald trafik

De här visningarna är ett resultat av betald placering.

 • Överhoppningsbar videoannons: Visningar för annonser som spelas upp automatiskt före en video och som tittarna kan hoppa över efter fem sekunder.
 • Visningsannonser: Visningar som är ett resultat av att tittaren har klickat på en visningsannons, inklusive annonser som visas i sökresultat eller på andra visningssidor.

Läs mer om videoannonsformat i Google Ads för video.

Ser du inga viktiga händelser för behållande av tittarintresse i videon?

Tänk på att det brukar ta 1–2 dagar att bearbeta datan.

Om inga viktiga händelser har markerats på videon kan det innebära att videon inte uppfyller följande krav:

 • Videon ska vara minst 60 sekunder lång.
 • Videon ska ha minst 100 visningar.

Om du inte ser någon data om behållande av tittarintresse på kanalnivå kan det betyda något av följande:

 • Du har inte publicerat några videor de senaste 365 dagarna – kortet på kanalnivå jämför endast videor som har publicerats det senaste året.
 • Det finns inga viktiga händelser i dina videor från de senaste 365 dagarna.

Mätvärden att känna till

Genomsnittlig visningslängd Uppskattat antal visade minuter i genomsnitt per visning för den valda videon under det valda datumintervallet.
Visningstid (minuter) Den tid som en tittare har tittat på en video. Det ger dig en bättre överblick över vilket innehåll användarna verkligen tittar på, och vilket innehåll de klickar på men sedan lämnar.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?