Pomiar kluczowych momentów utrzymania uwagi odbiorców

Raport „Kluczowe momenty utrzymania uwagi odbiorców” pokazuje, jak różne momenty filmu utrzymywały uwagę widzów. Znajdziesz tu informacje o tym, które części filmu są ciekawe, a które można poprawić. Przetwarzanie danych dotyczących utrzymania uwagi odbiorców zwykle trwa 1–2 dni.

Wyświetlanie kluczowych momentów utrzymania uwagi odbiorców

Raport Utrzymanie uwagi odbiorców jest dostępny z poziomu filmu w Statystykach YouTube. Informacje o utrzymaniu uwagi odbiorców możesz też przeglądać na poziomie kanału w sekcji Zaangażowanie.

 1. Zaloguj się w YouTube Studio.
 2. W menu po lewej stronie wybierz Treści.
 3. Kliknij tytuł lub miniaturę filmu.
 4. Wybierz Statystyki w menu po lewej stronie.
 5. Wybierz kartę Przegląd lub Zaangażowanie i poszukaj raportu Utrzymanie uwagi odbiorców. Możesz kliknąć POKAŻ WIĘCEJ, aby zobaczyć, jak Twój film wypada na tle wszystkich filmów w YouTube o podobnej długości.

Kluczowe momenty utrzymania uwagi odbiorców

W raporcie dotyczącym utrzymania uwagi odbiorców można wyróżnić 4 rodzaje momentów. Możesz też wykorzystać typowy wskaźnik utrzymania, aby porównać 10 najnowszych filmów o podobnej długości.

Wprowadzenia

Wprowadzenia pozwalają sprawdzić, jaki odsetek widzów nadal ogląda film po upływie pierwszych 30 sekund.

Wysoki odsetek może tutaj oznaczać, że:

 • Treść w pierwszych 30 sekundach spełnia oczekiwania, jakie widz zbudował na podstawie miniatury i tytułu filmu.
 • Treść utrzymała zainteresowanie widzów.

Aby podnieść odsetek osób oglądających we wprowadzeniu:

 • Pomyśl o zmianie miniatury i tytułu, tak aby lepiej pasowały do treści filmu.
 • Wprowadź zmiany w pierwszych 30 sekundach filmu i wypróbuj różne style, aby znaleźć taki, który utrzyma zainteresowanie odbiorców.

Najlepsze momenty

Najlepsze momenty to momenty, w których prawie nikt nie przerywa oglądania filmu.
Jak wykorzystać najlepsze momenty:
 • Jeśli najlepsze momenty występują w dalszej części filmu, spróbuj przedstawić ciekawą treść bliżej początku – wraz z długością filmu wielkość grupy odbiorców maleje.
 • Pomyśl o utworzeniu nowych treści rozwijających wątki pojawiające się w najlepszych momentach.

Nagłe wzrosty

Nagłe wzrosty to momenty, do których użytkownicy wracają lub które udostępniają innym.
Mogą oznaczać, że: 
 • Są to momenty, które widzowie oglądają częściej niż wcześniejsze segmenty. 
 • Twoja treść jest niezrozumiała i widzowie muszą ponownie obejrzeć dany fragment.

Przeanalizuj fragmenty z nagłymi wzrostami, aby lepiej zrozumieć powody wzrostu zainteresowania widzów.

Nagłe spadki

Nagłe spadki mają miejsce wtedy, kiedy widzowie pomijają dany fragment lub przestają go oglądać.
Są to momenty, które odbiorcy oglądają rzadziej niż wcześniejsze segmenty. Przejrzyj statystykę nagłych spadków, aby lepiej zrozumieć, dlaczego dany segment przestaje interesować widzów.

Uwaga: film nie musi zawierać wszystkich tych momentów. Zostaną one wyróżnione tylko wtedy, gdy zostaną wykryte w filmie. Film powinien trwać co najmniej 60 sekund i mieć minimum 100 wyświetleń.

Z kształtu wykresu utrzymania uwagi odbiorców możesz dowiedzieć się, które części Twojego filmu są najbardziej interesujące dla widzów, a które najmniej.

Płaska linia na wykresie oznacza, że widzowie oglądają dany fragment filmu od początku do końca.
Stopniowy spadek wykresu oznacza, że z czasem widzowie tracą zainteresowanie. Ogólnie oglądalność każdego filmu w YouTube spada wraz z jego upływem.
Nagłe wzrosty pojawiają się, gdy więcej widzów ogląda te części filmu, odtwarza je ponownie lub udostępnia innym.
Nagłe spadki oznaczają, że widzowie przestają oglądać film lub pomijają jego konkretną część.

Wyświetlanie utrzymania uwagi odbiorców według typu ruchu

Jeśli w Twoim filmie wyświetlana jest też reklama, zobaczysz zestawienie utrzymania uwagi odbiorców według ruchu bezpłatnego. Możesz też przeglądać natężenie ruchu z reklam wideo możliwych do pominięcia oraz ruchu z reklam displayowych. Informacje te są dostępne na poziomie filmu na karcie Zaangażowanie, gdy klikniesz POKAŻ WIĘCEJ.

Ruch bezpłatny

Są to wyświetlenia, które wynikają bezpośrednio z intencji użytkownika. Na przykład ruch jest uważany za bezpłatny, gdy widz podejmuje określone działanie, np. szuka filmu, klika sugerowany film lub przegląda kanał.

Ruch płatny

Są to wyświetlenia pochodzące z płatnego lokowania produktu.

 • Reklama wideo z możliwością pominięcia: wyświetlenia reklam, które są automatycznie odtwarzane przed filmem, a widzowie mogą je pominąć po 5 sekundach.
 • Reklamy displayowe: wyświetlenia, które wynikają z kliknięcia przez widza reklamy displayowej. Uwzględniane są tu również reklamy pokazywane w wynikach wyszukiwania lub na stronach odtwarzania innych filmów.

Dowiedz się więcej o formatach reklam wideo w Google Ads dla wideo.

Dane, które warto znać

Średni czas oglądania Szacowany średni czas oglądania na wyświetlenie dla wybranego filmu i okresu.
Czas oglądania (w godzinach) Łączny czas, jaki użytkownicy spędzili na oglądaniu filmu.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
59
false