Pomiar utrzymania uwagi odbiorców

Utrzymanie uwagi odbiorców to wskaźnik określający, jaką część Twojego filmu oglądają widzowie. Na karcie Zaangażowanie w YouTube Analytics możesz sprawdzić, jaką część Twoich filmów oglądają widzowie. Pokazuje ona również, kiedy widzowie przestają oglądać film.

Wiedząc, kiedy widzowie przestają oglądać treści, możesz wyciągnąć wnioski i ustalić powody ich decyzji.

Wyświetlanie współczynnika utrzymania uwagi odbiorców dla filmu

Raport utrzymania uwagi odbiorców jest dostępny tylko na poziomie filmu w YouTube Analytics. Musisz wybrać konkretny film, aby wyświetlić ten raport.

  1. Zaloguj się w YouTube Studio.
  2. W menu po lewej stronie kliknij Filmy i wybierz film.
  3. Wybierz Statystyki z menu po lewej stronie.
  4. Wybierz kartę Zaangażowanie i poszukaj raportu Utrzymanie uwagi odbiorców.

Informacje o utrzymaniu uwagi odbiorców

Wiedząc, kiedy widzowie przestają oglądać treści, możesz wyciągnąć wnioski i ustalić powody ich decyzji. Z kształtu wykresu utrzymania uwagi odbiorców możesz dowiedzieć się, które części Twojego filmu są najbardziej interesujące dla widzów, a które najmniej.

Płaski wykres oznacza, że widzowie oglądają film od początku do końca. 
Stopniowy spadek wykresu oznacza, że z czasem widzowie tracą zainteresowanie.
Nagły wzrost oznacza, że widzowie oglądają film ponownie lub udostępniają jego fragmenty.
Nagłe spadki oznaczają, że widzowie pomijają te fragmenty Twojego filmu.
Nagły spadek oznacza, że widzowie kończą oglądanie filmu w tym konkretnym momencie.

Wyświetlanie według typu utrzymania uwagi odbiorców

Użyj opcji powyżej wykresu, by przełączać się między Utrzymaniem uwagi odbiorców a Względnym utrzymywaniem uwagi odbiorców

Utrzymanie uwagi odbiorców

Krzywa utrzymania uwagi odbiorców pokazuje liczbę wyświetleń dla każdego momentu filmu jako odsetek łącznej liczby wyświetleń filmu.

Wskazówka: zwróć szczególną uwagę na początkowe 15 sekund każdego filmu – to czas, w którym widzowie najczęściej rezygnują z dalszego oglądania.

Względny wskaźnik utrzymania uwagi odbiorców

W tym raporcie możesz sprawdzić, jak wypada Twój film w porównaniu z podobnymi filmami w YouTube. Względny wskaźnik utrzymania uwagi odbiorców pokazuje, w jakim stopniu Twój film jest w stanie utrzymać uwagę widzów w porównaniu z filmami w YouTube o podobnej długości.

Jeśli wykres wykracza ponad średnią wartość, wskazuje to, ilu więcej widzów oglądało Twój film w tym przedziale czasowym w porównaniu do tego samego przedziału czasowego w innych filmach w YouTube.

Uwaga: względne utrzymanie uwagi odbiorców opiera się na danych z całego świata, nawet jeśli wybrano wyświetlanie danych dla określonej lokalizacji.

Wyświetlanie według typu ruchu

Jeśli w Twoim filmie wyświetlana jest też reklama, zobaczysz zestawienie utrzymania uwagi odbiorców według ruchu bezpłatnego, ruchu z reklam wideo możliwych do pominięcia oraz ruchu z reklam displayowych. 

Ruch bezpłatny

Są to wyświetlenia, które wynikają bezpośrednio z intencji użytkownika. Na przykład ruch jest uważany za bezpłatny, gdy widz podejmuje określone działanie, np. szuka filmu, klika sugerowany film lub przegląda kanał.

Ruch płatny

Są to wyświetlenia pochodzące z płatnego lokowania produktu.

  • Reklama wideo z możliwością pominięcia: wyświetlenia reklam, które są automatycznie odtwarzane przed filmem, a widzowie mogą je pominąć po pięciu sekundach.
  • Reklamy displayowe: wyświetlenia, które wynikają z kliknięcia przez widza reklamy displayowej. Uwzględniane są tu również reklamy pokazywane w wynikach wyszukiwania lub na stronach odtwarzania innych filmów.

Dowiedz się więcej o formatach reklam wideo w Google Ads dla wideo

Nie widzisz swojego filmu w raporcie?

Sprawdź, czy opcja umieszczania filmu na innych stronach jest włączona. Możesz zmienić to ustawienie na stronie z informacjami o filmie na karcie Zaawansowane. Aby to zrobić, zaznacz pole „Zezwalaj na umieszczanie na innych stronach”.

Dane, które warto znać

Średni czas oglądania Szacowany średni czas oglądania na wyświetlenie dla wybranego filmu i okresu.
Czas oglądania (w minutach) Czas poświęcony przez widza na oglądanie filmu. Pozwala odróżnić materiały, które widzowie faktycznie oglądają, od tych, które klikają, po czym porzucają.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?