Pomiar kluczowych momentów utrzymania uwagi odbiorców

Raport „Kluczowe momenty utrzymania uwagi odbiorców” pokazuje, jak różne momenty filmu utrzymywały uwagę widzów. Znajdziesz tu informacje o tym, które części filmu są ciekawe, a które można poprawić. Przetwarzanie danych utrzymania uwagi odbiorców zwykle trwa 1–2 dni.

Uwaga: raport Utrzymanie uwagi odbiorców jest dostępny tylko na poziomie filmu w Statystykach YouTube.

Wyświetlanie kluczowych momentów utrzymania uwagi odbiorców

 1. Zaloguj się w YouTube Studio.
 2. W menu po lewej stronie wybierz Treści.
 3. Kliknij tytuł lub miniaturę filmu.
 4. Wybierz Statystyki w menu po lewej stronie.
 5. Wybierz kartę Przegląd lub Zaangażowanie i poszukaj raportu Utrzymanie uwagi odbiorców. Możesz kliknąć POKAŻ WIĘCEJ, aby zobaczyć, jak Twój film wypada na tle wszystkich filmów w YouTube o podobnej długości.

Kluczowe momenty utrzymania uwagi odbiorców

W raporcie dotyczącym utrzymania uwagi odbiorców można wyróżnić 4 rodzaje momentów. Możesz też wykorzystać typowy wskaźnik utrzymania, aby porównać 10 najnowszych filmów o podobnej długości.

Wprowadzenia

Wprowadzenia pozwalają sprawdzić, jaki odsetek widzów nadal ogląda film po upływie pierwszych 30 sekund.

Wysoki odsetek może tutaj oznaczać, że:

 • Treść w pierwszych 30 sekundach spełnia oczekiwania, jakie widz zbudował na podstawie miniatury i tytułu filmu.
 • Treść utrzymała zainteresowanie widzów.

Aby podnieść odsetek osób oglądających wprowadzenie:

 • Pomyśl o zmianie miniatury i tytułu, tak aby lepiej pasowały do treści filmu.
 • Wprowadź zmiany w pierwszych 30 sekundach filmu i wypróbuj różne style, aby znaleźć taki, który utrzyma zainteresowanie odbiorców.

Najlepsze momenty

Najlepsze momenty to momenty, w których prawie nikt nie przerywa oglądania filmu.
Jak wykorzystać najlepsze momenty:
 • Jeśli najlepsze momenty występują w dalszej części filmu, spróbuj przedstawić ciekawą treść bliżej początku – wraz z długością filmu wielkość grupy odbiorców maleje.
 • Pomyśl o utworzeniu nowych treści rozwijających wątki pojawiające się w najlepszych momentach.

Wzrosty

Wzrosty to momenty, do których użytkownicy wracają lub które udostępniają innym.
Mogą oznaczać, że:
 • Są to momenty, które widzowie oglądają częściej niż wcześniejsze segmenty.
 • Twoja treść jest niezrozumiała i widzowie muszą ponownie obejrzeć dany fragment.

Przeanalizuj fragmenty z nagłymi wzrostami, aby lepiej zrozumieć powody wzrostu zainteresowania widzów.

Nagłe spadki

Nagłe spadki mają miejsce wtedy, gdy użytkownicy pomijają dany fragment lub przestają oglądać film.
Są to momenty, które odbiorcy oglądają rzadziej niż wcześniejsze segmenty. Przejrzyj statystykę nagłych spadków, aby lepiej zrozumieć, dlaczego dany segment przestaje interesować widzów.

Uwaga: film nie musi zawierać wszystkich tych momentów. Zostaną one wyróżnione tylko wtedy, gdy zostaną wykryte. Film powinien trwać co najmniej 60 sekund i mieć minimum 100 wyświetleń.

Z kształtu wykresu utrzymania uwagi odbiorców możesz dowiedzieć się, które części Twojego filmu są najbardziej interesujące dla widzów, a które najmniej.

Płaska linia na wykresie oznacza, że widzowie oglądają dany fragment filmu od początku do końca.
Stopniowy spadek wykresu oznacza, że z czasem widzowie tracą zainteresowanie. Ogólnie oglądalność każdego filmu w YouTube spada wraz z jego upływem.
Nagłe wzrosty pojawiają się, gdy więcej widzów ogląda te części filmu, odtwarza je ponownie lub udostępnia innym.
Spadki oznaczają, że widzowie przestają oglądać film lub pomijają jego konkretną część.

Wyświetlanie danych o utrzymaniu odbiorców według typu segmentu

Uwaga: aby uzyskać dostęp do niektórych danych, może być konieczne włączenie trybu zaawansowanego. Jak odblokować funkcje zaawansowane

Raport dotyczący segmentów utrzymania uwagi odbiorców pozwala sprawdzić, jak różne grupy odbiorców angażują się w Twoje filmy. Możesz porównać liczbę nowych i powracających widzów oraz subskrybentów i osób bez subskrypcji, a jeśli wyświetlasz reklamy, możesz zestawić widzów wchodzących w interakcje z Twoimi treściami, którzy generują ruch bezpłatny i płatny. Możesz też przeglądać natężenie ruchu z reklam wideo możliwych do pominięcia oraz ruchu z reklam displayowych.

Ruch bezpłatny i płatny

Ruch bezpłatny

Są to wyświetlenia, które wynikają bezpośrednio z intencji użytkownika. Na przykład ruch jest uważany za bezpłatny, gdy widz podejmuje określone działanie, np. szuka filmu, klika sugerowany film lub przegląda kanał.

Ruch płatny

Są to wyświetlenia pochodzące z płatnego lokowania produktu.

 • Reklama wideo z możliwością pominięcia: wyświetlenia reklam, które są automatycznie odtwarzane przed filmem, a widzowie mogą je pominąć po pięciu sekundach.
 • Reklamy displayowe: wyświetlenia, które wynikają z kliknięcia przez widza reklamy displayowej. Uwzględniane są tu również reklamy pokazywane w wynikach wyszukiwania lub na stronach odtwarzania innych filmów.

Dowiedz się więcej o formatach reklam wideo w Google Ads dla wideo

Nowi i powracający widzowie

Nowi widzowie

Nowi widzowie to osoby, które w wybranym okresie po raz pierwszy obejrzały coś na Twoim kanale.

Powracający widzowie

Powracający widzowie to ci, którzy już wcześniej oglądali filmy na Twoim kanale i wrócili, by obejrzeć więcej.

Więcej informacji o danych na temat powracających i nowych widzów

Subskrybenci i osoby bez subskrypcji

Subskrybenci

Widzowie, którzy subskrybują Twój kanał. Możesz sprawdzać liczbę subskrybentów w czasie rzeczywistym i przyglądać się bliżej temu, jak rozwijał się Twój kanał z upływem czasu.

Osoby bez subskrypcji

Widzowie, którzy oglądają Twoje filmy, ale nie subskrybują Twojego kanału.

Więcej informacji o podstawach Statystyk YouTube

Wyświetlanie szczegółowej aktywności związanej z utrzymaniem odbiorców

Szczegółowy raport o aktywności związanej z utrzymaniem uwagi odbiorców pokazuje bezwzględną liczbę wyświetleń różnych segmentów Twojego filmu. Możesz też sprawdzić w nim, ilu widzów zaczęło i przestało oglądać Twój film w różnych momentach.

Zastanów się nad wykorzystaniem danych o tym, kiedy widzowie zaczynają i przerywają oglądanie Twojego filmu, do poprawy jakości swoich treści i utrzymania zainteresowania widzów.

Uwaga: bezwzględna liczba wyświetleń danego segmentu filmu czasami przekracza łączną liczbę wyświetleń filmu. Dzieje się tak, ponieważ ten sam użytkownik może wielokrotnie oglądać fragmenty Twoich treści.

Dane, które warto znać

Średni czas oglądania Szacowany średni czas oglądania na wyświetlenie w przypadku wybranego filmu i okresu (w minutach).
Czas oglądania (w godzinach) Łączny czas, jaki użytkownicy spędzili na oglądaniu filmu.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
9980937358052702901
true
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
true
59