Μέτρηση διατήρησης κοινού

Η διατήρηση κοινού είναι μια μέτρηση του αριθμού των ατόμων που εξακολουθούν να παρακολουθούν το βίντεό σας κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής του βίντεο. Σας δείχνει επίσης πότε οι θεατές σταματούν να παρακολουθούν.

Αν γνωρίζετε πότε διατηρείται το ενδιαφέρον των θεατών ή πότε σταματούν να παρακολουθούν το βίντεό σας, μπορείτε να αποκτήσετε insight για τα σημεία του βίντεο που λειτουργούν καλά, καθώς και για τις ευκαιρίες για βελτίωση.

Μπορείτε να προβάλετε τα δεδομένα διατήρησης κοινού σε 2 επίπεδα:

 • Επίπεδο καναλιού: Εδώ μπορείτε να συγκρίνετε την απόδοση της διατήρησης κοινού στα βίντεο που δημοσιεύσατε πρόσφατα. Μπορείτε να βρείτε αυτά τα στοιχεία στην καρτέλα Αφοσίωσητου YouTube Analytics.
 • Επίπεδο βίντεο: Εδώ μπορείτε να εμβαθύνετε περισσότερο στα δεδομένα διατήρησης ενός βίντεο. Μπορείτε να βρείτε αυτά τα στοιχεία στις καρτέλες Επισκόπηση και Αφοσίωση του YouTube Analytics.

Προβολή της διατήρησης κοινού του βίντεό σας

Η αναφορά διατήρησης κοινού είναι διαθέσιμη στο επίπεδο καναλιού και στο επίπεδο βίντεο του YouTube Analytics.

Για να δείτε αυτήν την αναφορά στο επίπεδο καναλιού:

 1. Συνδεθείτε στο YouTube Studio.
 2. Στο αριστερό μενού, επιλέξτε Analytics.
 3. Επιλέξτε την καρτέλα Αφοσίωση και αναζητήστε την αναφορά Διατήρηση κοινού.

Για να δείτε αυτήν την αναφορά στο επίπεδο βίντεο:

 1. Συνδεθείτε στο YouTube Studio.
 2. Από το αριστερό μενού, επιλέξτε Βίντεο και επιλέξτε ένα βίντεο.
 3. Στο αριστερό μενού, επιλέξτε Analytics.
 4. Επιλέξτε την καρτέλα Επισκόπηση ή την καρτέλα Αφοσίωση και αναζητήστε την αναφορά Διατήρηση κοινού.

Κατανόηση της διατήρησης κοινού

Αν γνωρίζετε πότε διατηρείται το ενδιαφέρον των θεατών ή πότε σταματούν να παρακολουθούν το βίντεό σας, μπορείτε να αποκτήσετε insight για τα σημεία του βίντεο που έχουν καλή απόδοση, καθώς και για τις ευκαιρίες για βελτίωση.

Υπάρχουν 4 τύποι στιγμών που μπορεί να επισημαίνονται στην κάρτα διατήρησης του κοινού σας:

 • Εισαγωγή: Η εισαγωγή δείχνει το ποσοστό του κοινού που εξακολουθεί να παρακολουθεί το βίντεό σας μετά τα πρώτα 30 δευτερόλεπτα. Σας βοηθά να κατανοήσετε πόσο καλά το βίντεο διατήρησε το ενδιαφέρον των θεατών σας.
 • Συνεχή τμήματα: Αυτές είναι στιγμές στο βίντεο στις οποίες σχεδόν κανένας θεατής δεν εγκατέλειψε κατά την παρακολούθηση.
 • Κορυφές: Οι κορυφές είναι στιγμές στο βίντεο που οι θεατές παρακολούθησαν ξανά ή στις οποίες έκαναν μετάβαση.
 • Πτώσεις: Οι πτώσεις επισημαίνουν στιγμές στο βίντεο που είτε παραλήφθηκαν είτε στις οποίες οι χρήστες σταμάτησαν να παρακολουθούν εντελώς το βίντεό σας.
Έχετε υπόψη ότι το βίντεό σας μπορεί να μην έχει όλες αυτές τις στιγμές. Επισημαίνονται μόνο αν εντοπιστούν σε ένα βίντεο.

Το σχήμα του γραφήματος διατήρησης κοινού μπορεί να σας πει ποια τμήματα του βίντεο είναι περισσότερο και λιγότερο ενδιαφέροντα για τους θεατές.

Όταν η γραμμή στο γράφημα είναι επίπεδη, αυτό σημαίνει ότι οι θεατές παρακολουθούν αυτό το σημείο από την αρχή έως το τέλος.
Οι σταδιακές πτώσεις σημαίνουν ότι οι θεατές χάνουν το ενδιαφέρον τους με την πάροδο του χρόνου. Σε γενικές γραμμές, ο αριθμός των θεατών για όλα τα βίντεο στο YouTube μειώνεται σταδιακά κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.
Οι κορυφές εμφανίζονται όταν περισσότεροι θεατές βλέπουν, ξαναβλέπουν ή μοιράζονται αυτά τα μέρη του βίντεό σας.
Οι πτώσεις σημαίνουν ότι οι θεατές κλείνουν ή παραλείπουν το συγκεκριμένο τμήμα του βίντεο.

Χρήση της διατήρησης κοινού για τη βελτίωση του καναλιού σας

Αν γνωρίζετε πότε διατηρείται το ενδιαφέρον των θεατών ή πότε σταματούν να παρακολουθούν το βίντεό σας, μπορείτε να αποκτήσετε insight για τα σημεία του βίντεο που έχουν καλή απόδοση, καθώς και για τις ευκαιρίες για βελτίωση.

Εισαγωγές

Το υψηλότερο ποσοστό στην εισαγωγή είναι μια καλή ένδειξη, επειδή μπορεί να σημαίνει μερικά από τα εξής:

 • Το περιεχόμενο στα πρώτα 30 δευτερόλεπτα ήταν αντίστοιχο με τις προσδοκίες των χρηστών για τη μικρογραφία και τον τίτλο του βίντεο.
 • Το περιεχόμενο διατήρησε την αφοσίωση και το ενδιαφέρον του κοινού για να μάθουν περισσότερα.

Δείτε μερικές προτάσεις για να βελτιώσετε το ποσοστό της εισαγωγής σας:

 • Σκεφτείτε το ενδεχόμενο να προσαρμόσετε τη μικρογραφία και τον τίτλο του βίντεο ώστε να αντικατοπτρίζουν καλύτερα το περιεχόμενο του βίντεό σας.
 • Τροποποιήστε τα πρώτα 30 δευτερόλεπτα του βίντεο και πειραματιστείτε με διαφορετικά στιλ για να βρείτε εκείνο που θα διατηρήσει το ενδιαφέρον του κοινού.

Συνεχή τμήματα

Τα συνεχή τμήματα υποδεικνύουν ότι το τμήμα του περιεχομένου ήταν πολύ ελκυστικό για τους χρήστες. Μερικές βελτιώσεις που μπορείτε να σκεφτείτε με βάση τα συνεχή τμήματα.
 • Αν το συνεχές τμήμα εμφανίζεται σε μεταγενέστερη περίοδο στο βίντεο, σκεφτείτε το ενδεχόμενο να παρουσιάσετε το ενδιαφέρον περιεχόμενο νωρίτερα στο βίντεο, καθώς τα μεγέθη του κοινού μειώνονται συνήθως κατά τη διάρκεια του βίντεο.
 • Μπορείτε να δημιουργήσετε νέο περιεχόμενο αναπτύσσοντας το θέμα από το συνεχές τμήμα. Δεδομένου του συνεχούς τμήματος, υπάρχει πιθανώς περισσότερο ενδιαφέρον για να εμβαθύνετε σε αυτό το θέμα.

Κορυφές

Οι κορυφές είναι μια ασυνήθιστη αύξηση στη διατήρηση κοινού. Συνήθως, αυτό σημαίνει ότι το κοινό παρακολούθησε το συγκεκριμένο τμήμα περισσότερο από τα προηγούμενα τμήματα. Ωστόσο, ορισμένες φορές, οι κορυφές εμφανίζονται επίσης όταν το περιεχόμενο δεν είναι σαφές και οι χρήστες έπρεπε να παρακολουθήσουν ξανά ένα τμήμα. Επομένως, προτείνουμε να εξετάσετε τις κορυφές για να κατανοήσετε καλύτερα τους λόγους για την αύξηση της διατήρησης.

Πτώσεις

Οι πτώσεις είναι μια ασυνήθιστη μείωση στη διατήρηση κοινού. Συνήθως, αυτό σημαίνει ότι το κοινό παρακολούθησε το συγκεκριμένο τμήμα λιγότερο από τα προηγούμενα τμήματα. Προτείνουμε να εξετάσετε τις πτώσεις για να κατανοήσετε καλύτερα τους λόγους για τους οποίους το κοινό έχασε το ενδιαφέρον του σε ένα συγκεκριμένο τμήμα.

Προβολή τύπων για τη διατήρηση κοινού

Στο επίπεδο βίντεο, μπορείτε να προβάλετε διαφορετικούς τύπους διατήρησης κοινού όταν κάνετε κλικ στο κουμπί Δείτε περισσότερα. Χρησιμοποιήστε τις επιλογές πάνω από το γράφημα για εναλλαγή ανάμεσα στη Διατήρηση κοινού και τη Σχετική διατήρηση κοινού.

Διατήρηση κοινού

Η καμπύλη διατήρησης του κοινού δείχνει τον αριθμό προβολών για κάθε στιγμή ενός βίντεο ως ποσοστό του συνολικού αριθμού προβολών βίντεο.

Συμβουλή: Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα πρώτα 15 δευτερόλεπτα κάθε βίντεο, καθώς τότε είναι πιο πιθανό να το εγκαταλείψουν οι θεατές.

Σχετική διατήρηση κοινού

Χρησιμοποιήστε αυτήν την αναφορά για να δείτε πώς συγκρίνονται τα βίντεό σας με παρόμοια βίντεο στο YouTube. Η σχετική διατήρηση κοινού δείχνει τη δυνατότητα ενός βίντεο να διατηρεί τους θεατές σε σύγκριση με όλα τα βίντεο YouTube παρόμοιας διάρκειας.

Όταν το γράφημα είναι υψηλότερο από τη μέση τιμή, υποδεικνύει πόσο περισσότεροι θεατές συνέχισαν να παρακολουθούν το βίντεό σας για αυτό το χρονικό πλαίσιο σε σύγκριση με το ίδιο χρονικό πλαίσιο σε άλλα βίντεο του YouTube.

Σημείωση: Η σχετική διατήρηση κοινού βασίζεται σε δεδομένα παγκοσμίως, ακόμη και αν έχετε επιλέξει να δείτε δεδομένα για μια συγκεκριμένη τοποθεσία.

Προβολή διατήρησης κοινού ανά τύπο επισκεψιμότητας

Αν το βίντεό σας λειτουργεί επίσης ως διαφήμιση, θα δείτε την ανάλυση της διατήρησης του κοινού από την οργανική επισκεψιμότητα, την επισκεψιμότητα από διαφημίσεις βίντεο με δυνατότητα παράβλεψης και την επισκεψιμότητα από διαφημίσεις προβολής. Αυτές οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο επίπεδο βίντεο όταν κάνετε κλικ στο κουμπί Δείτε περισσότερα.

Μάθετε τις βέλτιστες πρακτικές ώστε το κοινό σας να συνεχίσει την παρακολούθηση

Οργανική επισκεψιμότητα

Αυτές είναι προβολές που αποτελούν το άμεσο αποτέλεσμα της πρόθεσης του χρήστη. Για παράδειγμα, η επισκεψιμότητα θεωρείται οργανική αν ένας θεατής κάνει μια ενέργεια, όπως αναζήτηση ενός βίντεο, κλικ σε ένα προτεινόμενο βίντεο ή περιήγηση σε ένα κανάλι.

Πληρωμένη επισκεψιμότητα

Αυτές είναι οι προβολές που προκύπτουν από την τοποθέτηση επί πληρωμή.

 • Διαφήμιση βίντεο με δυνατότητα παράβλεψης: Προβολές για διαφημίσεις που αναπαράγονται αυτόματα πριν από ένα βίντεο και οι θεατές μπορούν να παραβλέψουν μετά από πέντε δευτερόλεπτα.
 • Διαφημίσεις προβολής: Προβολές που προέκυψαν από το κλικ ενός χρήστη σε μια διαφήμιση προβολής, συμπεριλαμβανομένων των διαφημίσεων που εμφανίζονται στα αποτελέσματα αναζήτησης ή σε άλλες σελίδες παρακολούθησης βίντεο.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις μορφές διαφημίσεων βίντεο στο Google Ads για βίντεο.

Δεν μπορείτε να δείτε σημαντικές στιγμές διατήρησης κοινού για το βίντεό σας;

Έχετε υπόψη ότι η επεξεργασία των δεδομένων διατήρησης κοινού διαρκεί συνήθως 1-2 ημέρες.

Αν δεν βλέπετε να επισημαίνονται σημαντικές στιγμές στο βίντεό σας, αυτό θα μπορούσε να οφείλεται στο γεγονός ότι τα βίντεό σας δεν πληρούσαν τα παρακάτω κριτήρια:

 • Το βίντεο θα πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον 60 δευτερολέπτων.
 • Το βίντεο θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 100 προβολές.

Αν δεν βλέπετε δεδομένα διατήρησης κοινού στο επίπεδο καναλιού, αυτό μπορεί να οφείλεται στα εξής:

 • Δεν δημοσιεύσατε βίντεο τις τελευταίες 365 ημέρες. Η κάρτα επιπέδου καναλιού συγκρίνει μόνο τα βίντεο που δημοσιεύτηκαν τον τελευταίο χρόνο.
 • Κανένα από τα βίντεό σας τις τελευταίες 365 ημέρες δεν είχε σημαντικές στιγμές.

Μετρήσεις που πρέπει να γνωρίζετε

Μέση διάρκεια προβολής Εκτιμώμενος μέσος όρος λεπτών παρακολούθησης ανά προβολή για το επιλεγμένο βίντεο και εύρος ημερομηνιών.
Χρόνος παρακολούθησης (λεπτά) Ο χρόνος που ένας θεατής παρακολούθησε ένα βίντεο. Έτσι, έχετε καλύτερη εικόνα για το περιεχόμενο που πραγματικά παρακολουθούν οι θεατές (σε αντίθεση με τα βίντεο στα οποία κάνουν κλικ και μετά τα εγκαταλείπουν).
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;