Mål fastholdelse af publikum

Fastholdelse af publikum er en måling af, hvor meget af din video folk ser. Fanen Engagement i YouTube Analytics viser, hvor meget af dine videoer dit publikum ser. Den viser også, hvornår seerne afbryder afspilningen.

Oplysninger om, hvornår seerne afbryder afspilningen, kan give dig indsigt i, hvorfor de afbrød afspilningen.

Se fastholdelse af publikum for din video

Rapporten Fastholdelse af publikum er kun tilgængelig på videoniveau i YouTube Analytics. Vælg en bestemt video for at se denne rapport.

  1. Log ind på YouTube Studio beta.
  2. Vælg Videoer i menuen til venstre, og vælg en video.
  3. Vælg Analytics i menuen til venstre.
  4. Vælg fanen Engagement, og se efter rapporten Fastholdelse af publikum.

Om fastholdelse af publikum

Oplysninger om, hvornår seerne afbryder afspilningen, kan give dig indsigt i, hvorfor de afbrød afspilningen. Grafen for fastholdelse af publikum viser, hvilke dele af din video der er mest og mindst interessante for dine seere.

En flad linje viser, at seerne ser videoen fra start til slut. 
De gradvise fald betyder, at seerne mister interessen over tid.
Stigningerne betyder, at seerne genser eller deler de pågældende dele af din video.
Faldene betyder, at seerne springer de pågældende dele af din video over.
Et pludseligt fald betyder, at seerne forlader videoen ved den pågældende del.

Se forskellige typer statistik for fastholdelse af publikum

Brug valgmulighederne over grafen til at skifte mellem Fastholdelse af publikum og Relativ fastholdelse af publikum

Fastholdelse af publikum

Kurven for fastholdelse af publikum angiver antallet af visninger for alle øjeblikke i en video som en procentdel af det samlede antal videovisninger.

Tip! Læg særligt mærke til de første 15 sekunder af hver video – det er her, seerne oftest falder fra.

Relativ fastholdelse af publikum

Brug denne rapport til at se, hvordan din video klarer sig sammenlignet med lignende YouTube-videoer. Relativ fastholdelse af publikum viser din videos evne til at fastholde seerne sammenlignet med alle YouTube-videoer med en lignende længde.

Når grafen er højere, angiver det, hvor mange flere seere, der fortsatte med at se din video for den pågældende tidsramme sammenlignet med samme tidsramme i andre YouTube-videoer.

Bemærk! Grafen for relativ fastholdelse af publikum er baseret på data fra hele verden, selvom du har valgt kun at se data for et bestemt land.

Se forskellige trafiktyper

Hvis din video også fungerer som en annonce, får du vist en oversigt over fastholdelse af publikum efter henholdsvis organisk trafik, trafik fra videoannoncer, der kan springes over, og trafik fra displayannoncer. 

Organisk trafik

Dette er visninger, der er det direkte resultat af brugerens hensigt. For eksempel betragtes trafik som organisk, hvis en seer foretager en handling som f.eks. at søge efter en video, klikke på en foreslået video eller gennemse en kanal.

Betalt trafik

Dette er visninger som følge af betalt placering.

  • Videoannoncer, der kan springes over: Visninger af annoncer, der automatisk afspilles før en video, og som seerne kan springe over efter fem sekunder.
  • Displayannoncer: Visninger som følge af en brugers klik på en displayannonce, inklusive annoncer, der vises i søgeresultater eller på andre videoafspilningssider.

Få flere oplysninger om videoannonceformater i Google Ads til video

Kan du ikke se din video i rapporten?

Sørg for, at indlejring er slået til for den pågældende video. Du kan opdatere dette på fanen Avanceret, der findes på siden Videodetaljer. Markér afkrydsningsfeltet ud for "Tillad indlejring".

Metrics, du bør kende

Gennemsnitlig visningsvarighed Estimeret gennemsnitligt antal sete minutter pr. visning for den valgte video og det valgte datointerval.
Visningstid (minutter) Det antal minutter, en seer har afspillet din video. Dette giver dig et overblik over, hvilket indhold seere rent faktisk ser (i modsætning til videoer, seerne klikker på og derefter afbryder).
Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?