Měření míry udržení publika

Míra udržení publika vyjadřuje, kolik uživatelů při přehrávání pokračuje ve sledování videa. Také ukazuje, kdy se diváci přestanou dívat.

Přehled o tom, kdy divácký zájem trvá a kdy diváci video přestávají sledovat, vám může napovědět, jaké části videa fungují dobře a kde je naopak příležitost ke zlepšení.

Údaje o míře udržení publika lze zobrazit na dvou úrovních:

 • Na úrovni kanálu: Zde můžete porovnávat míru udržení publika u nedávno nahraných videí. Tento přehled najdete v nástroji YouTube Analytics na kartě Zapojení.
 • Na úrovni videa: Zde zjistíte podrobnější údaje o míře udržení publika u jednoho videa. Tyto údaje najdete v nástroji YouTube Analytics na kartách PřehledZapojení.

Zobrazení míry udržení publika daného videa

Přehled míry udržení publika je v nástroji YouTube Analytics k dispozici na úrovni kanálu a na úrovni videa.

Zobrazení přehledu na úrovni kanálu:

 1. Přihlaste se do Studia YouTube.
 2. V levé nabídce vyberte možnost Analýzy.
 3. Vyberte kartu Zapojení a vyhledejte přehled Míra udržení publika.

Zobrazení přehledu na úrovni videa

 1. Přihlaste se do Studia YouTube.
 2. V levé nabídce vyberte možnost Videa a vyberte jedno z videí.
 3. V levé nabídce vyberte možnost Analýzy.
 4. Vyberte kartu Přehled nebo Zapojení a vyhledejte přehled Míra udržení publika.

O čem vypovídá míra udržení publika?

Přehled o tom, kdy divácký zájem trvá a kdy diváci video přestávají sledovat, vám může napovědět, jaké části videa fungují dobře a kde je naopak příležitost ke zlepšení.

Na kartě míry udržení publika mohou být zvýrazněny čtyři typy ukazatelů:

 • Úvod: Úvod vám prozradí, jaké procento diváků pokračuje ve sledování videa i po uběhnutí prvních 30 vteřin. Tento údaj vám pomůže pochopit, jak video diváky zaujalo.
 • Nepřerušované segmenty: Jde o úseky videa, kdy během sledování téměř nikdo neodešel.
 • Výkyvy směrem nahoru: Tyto úseky videa diváci sledovali opakovaně nebo na ně přeskočili.
 • Propady: Propady značí úseky, které diváci přeskočili nebo okamžiky, kdy od videa nadobro odešli.
Vašeho videa se všechny tyto ukazatele nemusí týkat. Zobrazují se jen v případě, že se ve videu nacházejí.

Tvar grafu míry udržení publika vypovídá o tom, které části vašeho videa jsou pro diváky nejvíce a nejméně zajímavé.

Je-li linie grafu rovná, znamená to, že diváci tuto část videa sledují od začátku do konce.
Pozvolné klesání znamená, že diváci postupně ztrácejí zájem. Obecně platí, že divácký zájem v průběhu sledování klesá u všech videí na YouTube.
výkyvům směrem nahoru dochází v úsecích, kdy diváci video sledují, opětovně sledují nebo tyto úseky sdílí.
Propady znamenají, že diváci danou část videa přeskakují nebo při ní video opouštějí.

Jak využít míru udržení publika ke zlepšení kanálu

Přehled o tom, kdy divácký zájem trvá a kdy diváci video přestávají sledovat, vám může napovědět, jaké části videa fungují dobře a kde je naopak příležitost ke zlepšení.

Úvody

Vyšší procento v úvodu je dobrou zprávou, může totiž znamenat například toto:

 • Obsah v prvních 30 vteřinách se shoduje s očekáváním uživatelů, které získali z miniatury a názvu videa.
 • Obsah diváky zaujal natolik, že chtějí vidět víc.

Doporučení ke zvýšení procenta v úvodu:

 • Upravte miniaturu a název videa tak, aby lépe odpovídal obsahu videa.
 • Upravte prvních 30 vteřin videa a experimentujte s různými styly, abyste našli takový, který diváky zaujme.

Nepřerušované segmenty

Nepřerušované segmenty naznačují, že daný obsahový segment byl pro diváky velice zajímavý. Na základě nepřerušovaných segmentů můžete zvážit několik vylepšení.
 • Pokud se nepřerušovaný segment objevuje v pozdější části videa, zkuste zajímavý obsah přeřadit do dřívější části videa. Velikost publika se totiž s délkou videa běžně snižuje.
 • Vytvořte novější obsah tak, že rozšíříte obsah z nepřerušovaného segmentu. Výskyt nepřerušovaného segmentu totiž naznačuje, že diváci budou mít o dané téma patrně hlubší zájem.

Výkyvy směrem nahoru

Výkyvy směrem nahoru jsou nepravidelné nárůsty míry udržení. Obvykle naznačují, že diváci daný segment sledovali více než předchozí segmenty. Někdy se ale výkyvy směrem nahoru objevují, když není obsah divákům jasný a musí si danou část pustit znovu. Proto doporučujeme výkyvy zkontrolovat, abyste lépe pochopili důvody zvýšení míry udržení.

Propady

Propady jsou nepravidelné poklesy v míře udržení. Propad obvykle znamená, že diváci daný segment sledovali méně než předchozí. Doporučujeme propady zkontrolovat, abyste lépe pochopili, proč publikum právě v tomto segmentu ztratili zájem.

Zobrazení typů míry udržení publika

Na úrovni videa si můžete různé typy míry udržení publika zobrazit kliknutím na tlačítko Zobrazit více. Pomocí nabídky nad grafem si můžete zobrazit míru udržení publika nebo relativní míru udržení publika.

Míra udržení publika

Křivka míry udržení publika uvádí počet zhlédnutí pro každý okamžik záznamu jako procento celkového počtu zhlédnutí daného videa.

Tip: Věnujte bedlivou pozornost prvním 15 sekundám každého videa – v této době diváci s největší pravděpodobností odcházejí.

Relativní míra udržení publika

V tomto přehledu zjistíte, jak si vaše video stojí v porovnání s podobnými videi YouTube. Relativní míra udržení publika ukazuje schopnost videa udržet diváky v porovnání se všemi videi na YouTube o podobné délce.

Vyšší křivka grafu ukazuje, o kolik diváků více sledovalo vaše video v daném časovém úseku v porovnání se stejným časovým úsekem jiných videí YouTube.

Upozornění: Relativní míra udržení publika využívá celosvětová data, a to i v případě, že si nastavíte zobrazování údajů pro konkrétní lokalitu.

Zobrazení míry udržení publika podle typu návštěvnosti

Pokud se vaše video zobrazuje také jako reklama, můžete si míru udržení publika zobrazit podle organické návštěvnosti, návštěvnosti přeskočitelných videoreklam a návštěvnosti obsahových reklam. Tyto informace jsou k dispozici na úrovni videa po kliknutí na tlačítko Zobrazit více.

Prostudujte si doporučené postupy, jak si udržet pozornost diváků.

Organická návštěvnost

Tato zhlédnutí jsou přímým důsledkem záměru diváka. Návštěvnost je například považována za organickou v případě, pokud divák podnikne určité kroky, například když si video přímo vyhledá, klikne na doporučené video nebo prochází videa v kanálu.

Placené návštěvy

Jedná se o zhlédnutí z placených umístění.

 • Přeskočitelná videoreklama: Zhlédnutí u reklam, které jsou automaticky přehrávány před videem (tyto reklamy může divák po pěti sekundách přeskočit).
 • Obsahové reklamy: Zhlédnutí, která jsou důsledkem kliknutí na obsahovou reklamu, která se zobrazuje například ve výsledcích vyhledávání nebo na stránce sledování jiného videa.

Další informace o formátech videoreklam v Google Ads pro video najdete zde.

Nejdou vám u videa zobrazit klíčové momenty míry udržení publika?

Upozorňujeme, že zpracování údajů o míře udržení publika obvykle trvá 1–2 dny.

Pokud u svého videa nevidíte zvýrazněné klíčové momenty míry udržení publika, možná vaše video nesplňuje následující kritéria:

 • Video musí mít alespoň 60 vteřin.
 • Video musí mít alespoň 100 zhlédnutí.

Pokud nevidíte údaje o míře udržení publika na úrovni kanálu, může to mít následující příčiny:

 • Za posledních 365 dní jste nezveřejnili ani jedno video. Na kartě na úrovni kanálu najdete porovnání videí zveřejněných v posledním roce.
 • Žádné z vašich videí nemá za posledních 365 dní klíčové momenty.

Metriky, které byste měli znát

Průměrná doba sledování Odhad průměrné doby sledování při jednom zhlédnutí pro vybrané video a časové období.
Celková doba sledování (minuty) Doba, po kterou divák sledoval video. Získáte tak představu o tom, jaký obsah diváci skutečně sledují (na rozdíl od videí, na která kliknou a vzápětí je opustí).
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?