Měření míry udržení publika

Míra udržení publika vyjadřuje, jak velkou část vašeho videa lidé sledovali. Karta Zapojení v nástroji YouTube Analytics zobrazuje, jak velkou část vašich videí diváci sledovali. Také ukazuje, kdy se diváci přestanou dívat.

Když budete vědět, kdy se diváci přestali na video dívat, můžete si udělat představu, proč se přestali dívat.

Zobrazení míry udržení publika daného videa

Přehled míry udržení publika je k dispozici pouze na úrovni videa v nástroji YouTube Analytics. Tento přehled si zobrazíte výběrem konkrétního videa.

  1. Přihlaste se do Studia YouTube.
  2. V levé nabídce vyberte možnost Videa a vyberte jedno z videí.
  3. V levé nabídce vyberte možnost Analytics.
  4. Vyberte kartu Zapojení a vyhledejte přehled Míra udržení publika.

O čem vypovídá míra udržení publika?

Když budete vědět, kdy se diváci přestali na video dívat, můžete si udělat představu, proč se přestali dívat. Tvar grafu míry udržení publika vypovídá o tom, které části vašeho videa jsou pro diváky nejvíce a nejméně zajímavé.

Stabilita značí, že diváci video sledují od začátku do konce. 
Pozvolné klesání znamená, že diváci postupně ztrácejí zájem.
Nárůsty znamenají, že diváci sledují dané části videa opakovaně nebo je sdílejí.
Propady znamenají, že diváci tyto části videa přeskakují.
Náhlý propad znamená, že diváci opouští vaše video v určité části

Zobrazení podle typu udržení publika

Pomocí nabídky nad grafem si můžete zobrazit míru udržení publika nebo relativní míru udržení publika

Míra udržení publika

Křivka míry udržení publika uvádí počet zhlédnutí pro každý okamžik záznamu jako procento celkového počtu zhlédnutí daného videa.

Tip: Věnujte bedlivou pozornost prvním 15 sekundám každého videa – v této době diváci s největší pravděpodobností odcházejí.

Relativní míra udržení publika

V tomto přehledu zjistíte, jak si vaše video stojí v porovnání s podobnými videi YouTube. Relativní míra udržení publika ukazuje schopnost videa udržet diváky v porovnání se všemi videi na YouTube o podobné délce.

Vyšší křivka grafu ukazuje, o kolik diváků více sledovalo vaše video v daném časovém úseku v porovnání se stejným časovým úsekem jiných videí YouTube.

Upozornění: Relativní míra udržení publika využívá celosvětová data, a to i v případě, pokud si nastavíte zobrazování údajů pro konkrétní lokalitu.

Zobrazení podle typu návštěvnosti

Pokud se vaše video zobrazuje také jako reklama, můžete si míru udržení publika zobrazit podle organické návštěvnosti, návštěvnosti přeskočitelných videoreklam a návštěvnosti obsahových reklam. 

Organická návštěvnost

Tato zhlédnutí jsou přímým důsledkem záměru diváka. Návštěvnost je například považována za organickou v případě, pokud divák podnikne určité kroky, například když si video přímo vyhledá, klikne na doporučené video nebo prochází videa v kanálu.

Placené návštěvy

Jedná se o zhlédnutí z placených umístění.

  • Přeskočitelná videoreklama: Zhlédnutí u reklam, které jsou automaticky přehrávány před videem (tyto reklamy může divák po pěti sekundách přeskočit).
  • Obsahové reklamy: Zhlédnutí, které jsou důsledkem kliknutí na obsahovou reklamu, která se zobrazuje například ve výsledcích vyhledávání nebo na stránce sledování jiného videa.

Další informace o formátech videoreklam v Google Ads pro video najdete zde

Požadované video se v přehledu nezobrazuje?

Zkontrolujte, zda je u daného videa povoleno vkládání. Toto nastavení můžete aktualizovat na stránce podrobnosti videa na kartě Pokročilé. Zaškrtněte políčko vedle možnosti Povolit vkládání.

Metriky, které byste měli znát

Průměrná doba sledování Odhad průměrné doby sledování při jednom zhlédnutí pro vybrané video a časové období.
Doba sledování (min) Doba, po kterou divák sledoval video. Získáte tak představu o tom, jaký obsah diváci skutečně sledují (na rozdíl od videí, na která kliknou a vzápětí je opustí).
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?