Reklam geliri analizlerini anlama

YouTube Analytics'teki metriklerle YouTube gelirinizi ve kanal performansını kontrol edebilirsiniz. Bazı metrikler birbirine çok benzer ancak aralarındaki farklar YouTube reklam gelirinizi anlamak açısından önemlidir.

BGBG

Bin gösterim başına gelir (BGBG), her 1.000 video görüntülemesi başına kazancınızı gösteren metriktir. BGBG hesaplanırken Reklamlar, Kanal üyelikleri, YouTube Premium geliri, Süper Chat ve Süper Etiketler de dahil olmak üzere çeşitli gelir kaynakları temel alınır.

 

BGBG, BGBM'den neden daha düşük?

BGBG'nin genellikle BGBM'den düşük olmasının nedeni, BGBG ile ilgili şu özelliklerden kaynaklanır:
 • YouTube'un gelir paylaşımından sonra hesaplanması
 • para kazanmadıklarınız da dahil olmak üzere tüm videolarınızın toplam görüntüleme sayısını içermesi
BGBG metriği eklendikten sonra elde ettiğiniz gelirin tutarında değişiklik olmamıştır.

BGBG ile BGBM arasındaki fark nedir?

BGBM; YouTube'un gelir paylaşımından önce hesaplanan, her 1.000 reklam gösterimi başına maliyettir. BGBG; YouTube'un gelir paylaşımından sonra hesaplanan, her 1.000 görüntüleme başına elde ettiğiniz toplam gelirdir.

BGBG

BGBM

 • İçerik üretici odaklı metrik
 • Reklamlar, YouTube Premium, Kanal Üyelikleri, Süper Chat ve Süper Etiketler dahil olmak üzere YouTube Analytics'te raporlanan toplam geliri içerir
 • Para kazanmadıklarınız da dahil olmak üzere tüm videolarınızın toplam görüntüleme sayısını içerir
 • Gelir paylaşımından sonra elde edilen gerçek gelir.
 • Reklamveren odaklı metrik
 • Yalnızca reklamlardan ve YouTube Premium'dan elde edilen geliri içerir
 • Yalnızca para kazanılan videolardan (ör. reklam gösterilen) gelen görüntülemeleri içerir
 • Gelir paylaşımından önceki kazançlar

BGBG neden önemlidir?

BGBG, her 1.000 görüntüleme başına ne kadar para kazandığınızı göstererek para kazanma durumunuzun genel olarak ne kadar etkin olduğunu anlamanıza yardımcı olur.

BGBG'mi nasıl artırabilirim?

BGBG'nizi artırmak için toplam gelirinizi yükseltmeniz gerekir. Aşağıda verilen adımları uygulayarak BGBG'nizi artırabilirsiniz:
 • para kazanma özelliğini tüm videolarda etkinleştirin
 • tüm reklam biçimlerini etkinleştirin
 • uygun bir şekilde konumlandırılan reklamları (ör. videonun ortasında gösterilen reklamlar) etkinleştirin
 • gelir akışlarınızı çeşitlendirmek için AltMon özelliklerini (ör. üyelikler, süper chat vb.) etkinleştirin.

Her özelliğin kendine özgü koşulları ve kuralları olduğunu unutmayın.

BGBG'min yükselmesi veya düşmesi ne anlama gelir?

BGBG, YouTube'da para kazanma oranınızın anlık görüntüsüdür. BGBG'nin yükselişte olması her bin görüntüleme başına daha fazla, düşüşte olması ise daha az para kazandığınız anlamına gelir. Para kazandırmayan görüntüleme sayısında artış olduğunda, geliriniz değişmese bile BGBG'nizin düşebileceğini unutmayın.
BGBG'nin yükselişte veya düşüşte olması gelir stratejinizde nelerin işe yarayıp yaramadığının iyi bir göstergesidir. BGBG'yi nelerin etkilediğini bilmek, para kazanma stratejinizi geliştirmeye yönelik fırsatları belirlemenize yardımcı olur.

BGBG, gelirim hakkında hangi bilgileri vermez?

BGBG, içerik üreticiler için yararlı bir para kazanma metriği olsa da gelirinizle ilgili tüm detayları sağlayamaz. BGBG'nin sağlayamadığı bilgiler şunlardır:

 • Ürün satışından veya ürün rafının kullanımından elde edilen gelir
 • Marka anlaşmaları ve sponsorluklardan elde edilen gelir (YouTube BrandConnect hariç)
 • YouTube'dan dolaylı olarak elde edilen gelirler (hizmetler, konuşmalar, danışmanlık ücretleri vb.)

BGBG, toplam gelirinizdeki dalgalanmalara hangi gelir kaynağının yol açtığını açıklayamaz

BGBG, birden fazla metriği birleştirdiğinden gelirinizdeki dalgalanmalara hangi gelir kaynağının yol açtığını açıklayamaz.

Örneğin, görüntüleme sayısı artsa da görüntülemelerin tamamı reklamların etkin olduğu videolarla ilişkili olmadığından BGBG'de düşüş görebilirsiniz. Bunun yanı sıra, izleyiciler Kanal Üyeliklerine kaydolduğu için görüntüleme sayınızda önemli bir değişiklik olmasa da BGBG'nizde artış görebilirsiniz.

BGBG'nizdeki değişiklikleri tam olarak anlayabilmek için YouTube'un sunduğu tüm analizleri kullanmanızı öneririz.

BGBG hakkında bilgi edinmek için videoyu izleyin

BGBG hakkında daha fazla bilgi edinmek için YouTube İçerik Üreticileri kanalında yer alan aşağıdaki videoyu izleyin.

New Monetization Metric: Revenue Per Mille (RPM)

BGBM

1.000 gösterim başına maliyet (BGBM), reklamverenlerin YouTube'da reklam göstermek için ne kadar para harcadığını gösteren metriktir. YouTube Analytics'te birkaç farklı BGBM metriği görürsünüz:

 • BGBM: Bir reklamverenin 1.000 reklam gösterimi için ödediği maliyettir. Reklamın her gösterilişi, bir reklam gösterimi olarak sayılır.
 • Oynatmaya göre BGBM: Bir reklamın görüntülendiği 1.000 video oynatması için reklamverenin ödediği ücrettir. 

BGBM ile oynatmaya göre BGBM arasındaki fark nedir?

YouTube'daki videolarda birden fazla reklam olabilir. BGBM, reklam gösterimlerinin reklamverene olan maliyetine odaklanır. Oynatmaya göre BGBM ise bir veya daha fazla reklam içeren video oynatmalarının reklamverene olan maliyetine odaklanır. Oynatmaya göre BGBM'niz, genellikle BGBM değerinizden yüksektir.
Örneğin, videonuzun 5.000 kez görüntülendiğini varsayalım. 1 reklam içeren 1.000 görüntüleme ile iki reklam içeren 500 görüntülemeyi topladığımızda, reklam içeren 1.500 görüntüleme sonucunu elde ederiz. Bu durumda, 2.000 tek reklam gösterimi olduğu hâlde para kazanılan yalnızca 1.500 oynatma vardır.
Reklamverenin toplam 7 ABD doları ödediğini varsayalım. Videonun gösterim başına maliyeti, 7 ABD doları tutarındaki reklamveren maliyetinin 2.000 reklam gösterimine bölümü; yani 0,0035 ABD dolarıdır. BGBM veya bin gösterim başına maliyet; 0,0035'in 1.000 ile çarpımı; yani 3,50 ABD dolarıdır. Oynatmaya göre BGBM, 7 ABD dolarının para kazanılan 1.500 oynatmaya bölünüp 1.000 ile çarpılmasından elde edilen değere, yani 4,67 ABD dolarına eşittir.

BGBM neden önemlidir?

Videonuzda bir reklam gösterildiğinde reklamverenlerin ödediği tutardan pay alırsınız. Bir reklamveren söz konusu reklam için ne kadar ödeme yaparsa o kadar fazla para kazanırsınız. BGBM'niz, reklamverenlerin kendi iş hedeflerine ulaşmak için videolarınızı ve kitlenizi ne derece değerli bulduğunun göstergesidir.
Geliriniz, BGBM'niz ile görüntüleme sayınızın çarpımı değildir. Bunun nedeni BGBM'nizin kazandığınız ödemeleri değil, reklamverenlerin ödediği tutarı yansıtmasıdır. Ayrıca, video her izlendiğinde reklam gösterilmez. Reklamverenlere uygun olmayan bazı videolara hiç reklam verilmez. Diğer video görüntülemeleri, o sırada kullanılabilir reklam olmaması nedeniyle reklam içermeyebilir. Reklam içeren görüntülemeler, para kazanılan oynatmalar olarak adlandırılır.

BGBM değerim neden değişiyor?

BGBM'nizde zaman içinde dalgalanmalar olması normaldir ve şunlar gibi çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir:
 • Yılın belirli zamanları: Reklamverenler yılın zamanına bağlı olarak daha yüksek veya daha düşük teklif verebilir. Örneğin, birçok reklamveren yılbaşı döneminden hemen önce daha yüksek teklif verir.
 • İzleyicinin konumundaki değişiklikler: Reklamverenler, reklamlarıyla hangi coğrafi konumlara ulaşmak istediklerini kontrol edebilir. Farklı bölgeler reklam pazarında farklı rekabet seviyelerine sahip olduğundan, BGBM'ler coğrafi konuma göre değişiklik gösterir. Videolarınızın daha çok izlendiği bölgelerde değişiklik olursa BGBM'nizde de değişim görebilirsiniz. Örneğin, önceden BGBM'si yüksek bir bölgede izlenip şimdi daha düşük BGBM'ye sahip bölgelerde daha fazla izleniyorsanız BGBM'nizde bir düşüş görebilirsiniz.
 • Kullanılabilir reklam biçimlerinin dağılımındaki değişiklikler: Farklı reklam türleri genellikle farklı BGBM'lere sahip olur. Örneğin, reklam envanterinde daha fazla atlanamayan reklam varsa BGBM daha yüksek olabilir.

Tahmini gelir ve reklam geliri karşılaştırması 

 • Tahmini gelir: Kanal üyelikleri, YouTube Premium geliri ve Süper Chat de dahil olmak üzere tüm gelir türlerinden elde edilen gelirdir. Bu metriği Gelir sekmesinde görürsünüz.
 • Tahmini reklam geliri: Videolarınızdan elde edilen, yalnızca reklam kaynaklı gelirdir. Bu metriği gelir kaynakları raporunda görürsünüz.

Görüntüleme sayısı, reklam gösterimi sayısı ve tahmini para kazanılan oynatma sayısı

 • Görüntüleme sayısı: Videonuzun görüntülenme sayısıdır.
 • Reklam gösterimi sayısı: Videolarınızdaki her bir reklamın tek tek görüntülenme sayısıdır.
 • Tahmini para kazanılan oynatma sayısı: Videonuzun reklamlarla birlikte izlenme sayısıdır.

Videonuz 10 kez görüntülenirse ve bu görüntülemelerden 8 tanesi reklam içeriyorsa görüntüleme sayınız 10, tahmini para kazanılan oynatma sayınız 8 olur. Bu para kazanılan tahmini oynatmalardan birinin aslında 2 reklamı varsa reklam gösterimi sayınız 9 olacaktır.

YouTube'da her video izlediğinizde reklam gösterilmez. Aşağıdaki durumlarda, video izlerken reklam gösterilmeyebilir:

 • Video, reklamverenlere uygun değildir.
 • Reklamlar veya tek reklam biçimleri bu video için devre dışıdır.
 • Söz konusu izleyiciye gösterilecek bir reklam yoktur. Reklamverenler belirli cihazları, demografik grupları ve ilgi alanlarını hedefleyebilir. İzleyiciniz bu hedeflemeyle eşleşmiyor olabilir. Video reklamlar için kullanılabilir hedefleme yöntemleri hakkında daha fazla bilgi edinin.
 • İzleyicinin konumu, en son ne zaman bir reklam gördüğü, Premium aboneliği olup olmadığı gibi diğer çeşitli etkenler.

Bu farklı görüntülemeler nedeniyle muhtemelen görüntüleme sayınız, tahmini para kazanılan oynatma sayınızdan daha yüksek olur.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?
Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü
Yardım Merkezinde Arayın
true
59
false