ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์รายได้จากโฆษณา

คุณตรวจสอบรายได้จาก YouTube และประสิทธิภาพของช่องได้ด้วยเมตริกใน YouTube Analytics เมตริกบางรายการอาจดูคล้ายกัน แต่ความแตกต่างของเมตริกเหล่านี้มีความสำคัญต่อการทำความเข้าใจรายได้จากโฆษณา YouTube 

RPM

รายได้ต่อยอดดู 1,000 ครั้ง (RPM) คือเมตริกแสดงจำนวนเงินที่คุณได้รับเมื่อมีการดูวิดีโอ 1,000 ครั้ง RPM จะอิงตามแหล่งที่มาของรายได้หลายช่องทาง ซึ่งรวมถึงโฆษณา, การเป็นสมาชิกของช่อง, รายได้จาก YouTube Premium, Super Chat และ Super Stickers

 

ทำไม RPM ของฉันจึงต่ำกว่า CPM

โดยทั่วไปแล้ว RPM ต่ำกว่า CMP เนื่องจาก RPM มีลักษณะดังนี้
 • คำนวณหลังจากหักส่วนแบ่งรายได้ของ YouTube 
 • รวมการดูทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการดูที่ไม่สร้างรายได้
แม้จะมีการเพิ่มเมตริก RPM เข้ามา แต่จำนวนรายได้ที่คุณได้รับจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง
 

RPM แตกต่างจาก CPM อย่างไร

CPM คือต้นทุนต่อการแสดงโฆษณา 1,000 ครั้ง ก่อนหักส่วนแบ่งรายได้ของ YouTube RPM คือรายได้ทั้งหมด (หลังจากหักส่วนแบ่งรายได้ของ YouTube) ต่อการดู 1,000 ครั้ง

RPM

CPM

 • เมตริกสำหรับครีเอเตอร์
 • นับรายได้ทั้งหมดที่รายงานใน YouTube Analytics ทั้งโฆษณา, YouTube Premium, การเป็นสมาชิกของช่อง, Super Chat และ Super Stickers
 • นับยอดดูทั้งหมดของวิดีโอ รวมถึงยอดดูที่ไม่สร้างรายได้
 • รายได้จริงที่จะได้รับหลังจากหักส่วนแบ่งรายได้ 
 • เมตริกสำหรับผู้ลงโฆษณา
 • นับเฉพาะรายได้จากโฆษณาและ YouTube Premium
 • นับเฉพาะยอดดูจากวิดีโอที่สร้างรายได้ (มีการแสดงโฆษณา)
 • รายได้ก่อนหักส่วนแบ่งรายได้

เหตุใด RPM จึงสำคัญ

RPM ช่วยให้คุณเห็นจำนวนเงินที่ได้รับต่อการดู 1,000 ครั้งและช่วยให้เข้าใจประสิทธิภาพของการสร้างรายได้โดยรวม

ฉันจะเพิ่ม RPM ได้อย่างไร

คุณควรปรับปรุงรายได้ทั้งหมดเพื่อเพิ่ม RPM ให้สูงขึ้น ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเพิ่มจำนวน RPM ให้สูงสุด 
 • เปิดใช้การสร้างรายได้บนวิดีโอทุกรายการ
 • เปิดใช้โฆษณาทุกรูปแบบ
 • เปิดใช้โฆษณาในตำแหน่งที่มีสิทธิ์ลงโฆษณาได้ (เช่น โฆษณาตอนกลาง)
 • เปิดใช้ฟีเจอร์การสร้างรายได้อื่นๆ (เช่น การเป็นสมาชิก, Super Chat และอื่นๆ) เพื่อสร้างแหล่งรายได้ที่หลากหลาย

โปรดทราบว่าฟีเจอร์แต่ละรายการมีข้อกำหนดและหลักเกณฑ์เฉพาะตัว 

RPM ของฉันที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงหมายความว่าอย่างไร

RPM คือภาพรวมของอัตรารายได้ที่คุณได้รับจาก YouTube หากตัวเลขสูงขึ้น หมายความว่ารายได้ต่อการดู 1,000 ครั้งเพิ่มมากขึ้น แต่หากตัวเลขลดลงก็หมายความว่าคุณมีรายได้น้อยลง โปรดทราบว่า RPM ของคุณอาจลดลงได้หากยอดดูที่ไม่สามารถสร้างรายได้มีจำนวนเพิ่มขึ้น แม้ว่าคุณจะได้รับรายได้เท่าเดิมก็ตาม
ไม่ว่าจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง RPM ก็บ่งบอกได้ดีว่าสิ่งใดได้ผลหรือไม่ได้ผลในกลยุทธ์การสร้างรายได้ การเข้าใจว่าสิ่งใดที่มีผลต่อ RPM จะช่วยให้คุณระบุโอกาสในการปรับปรุงกลยุทธ์การสร้างรายได้

มีอะไรบ้างเกี่ยวกับรายได้ของฉันที่ RPM ไม่ได้บอก

RPM คือเมตริกการสร้างรายได้ที่มีประโยชน์สำหรับครีเอเตอร์ แต่เมตริกนี้ไม่สามารถบอกข้อมูลรายได้ทั้งหมดของคุณ สิ่งที่ไม่รวมในเมตริกนี้มีดังนี้

 • รายได้จากการขายสินค้าหรือการใช้ชั้นวางสินค้า
 • รายได้จากข้อตกลงกับแบรนด์และการสนับสนุน (ไม่รวม YouTube BrandConnect)
 • รายได้อื่นๆ ที่สร้างผ่าน YouTube โดยอ้อม (บริการต่างๆ การโปรโมตด้วยการพูดถึง ค่าธรรมเนียมการให้คำปรึกษา เป็นต้น)

RPM บอกไม่ได้ว่าแหล่งที่มาของรายได้ใดเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความผันผวนในรายได้โดยรวมของคุณ

เนื่องจาก RPM รวมเมตริกหลายรายการไว้ด้วยกัน จึงบอกไม่ได้ว่าแหล่งที่มาของรายได้ใดเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความผันผวนในรายได้ของคุณ

ตัวอย่างเช่น RPM อาจลดลงเนื่องจากยอดดูเพิ่มขึ้น แต่ยอดดูบางส่วนไม่สามารถแสดงโฆษณาได้ หรือ RPM ของคุณอาจเพิ่มขึ้นโดยที่ยอดดูไม่มีการเปลี่ยนแปลงแบบมีนัยสำคัญ เนื่องจากผู้ชมลงชื่อสมัครใช้การเป็นสมาชิกของช่อง

เราขอแนะนำให้คุณใช้ข้อมูลวิเคราะห์ต่างๆ ที่ YouTube มีให้ เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ RPM โดยละเอียด

ดูและเรียนรู้เกี่ยวกับ RPM

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ RPM ได้ในวิดีโอต่อไปนี้จากช่องครีเอเตอร์ YouTube 

New Monetization Metric: Revenue Per Mille (RPM)

CPM

ต้นทุนต่อการแสดงผล 1,000 ครั้ง (CPM) คือเมตริกที่แสดงจำนวนเงินที่ผู้ลงโฆษณาใช้เพื่อแสดงโฆษณาบน YouTube คุณจะเห็นเมตริก CPM ที่มีความแตกต่างกัน 2-3 รายการใน YouTube Analytics ดังนี้

 • CPM: ต้นทุนที่ผู้ลงโฆษณาจ่ายสำหรับการแสดงโฆษณา 1,000 ครั้ง ระบบจะนับทุกครั้งที่มีการแสดงโฆษณา
 • CPM ตามการเล่น: ต้นทุนที่ผู้ลงโฆษณาจ่ายสำหรับการเล่นวิดีโอที่มีการแสดงโฆษณา 1,000 ครั้ง 

CPM และ CPM ตามการเล่นต่างกันอย่างไร

วิดีโอบน YouTube มีโฆษณาได้มากกว่า 1 รายการ CPM มุ่งเน้นไปที่ต้นทุนของผู้ลงโฆษณาสำหรับการแสดงโฆษณา ในขณะที่ CPM ตามการเล่นจะมุ่งเน้นไปที่ต้นทุนของผู้ลงโฆษณาสำหรับการเล่นวิดีโอที่มีโฆษณาอย่างน้อย 1 รายการ ดังนั้น CPM ตามการเล่นจึงมักมีค่าสูงกว่า CPM
เช่น หากวิดีโอมียอดดู 5,000 ครั้ง เป็นการดูที่มีโฆษณา 1 รายการจำนวน 1,000 ครั้ง และการดูที่มีโฆษณา 2 รายการอีก 500 ครั้ง ยอดดูที่มีโฆษณาทั้งหมดจึงเป็น 1,500 ครั้ง ซึ่งหมายความว่ามีการแสดงโฆษณา 2,000 ครั้ง แต่มีการเล่นวิดีโอที่สร้างรายได้เพียง 1,500 ครั้ง
หากผู้ลงโฆษณาจ่ายค่าโฆษณาทั้งหมด $7 ต้นทุนต่อการแสดงผลของวิดีโอจะเท่ากับต้นทุนของผู้ลงโฆษณาจำนวน $7 หารด้วยการแสดงโฆษณา 2,000 ครั้ง หรือเท่ากับ $0.0035 CPM หรือราคาต่อการแสดงผลพันครั้งจะมีค่าเท่ากับ $0.0035 คูณด้วย 1,000 หรือเท่ากับ $3.50 CPM ตามการเล่นจะเท่ากับ $7 หารด้วยการเล่นวิดีโอที่สร้างรายได้ 1,500 ครั้ง แล้วคูณด้วย 1,000 หรือเท่ากับ $4.67

เหตุใด CPM จึงสำคัญ

คุณจะได้รับส่วนแบ่งรายได้จากผู้ลงโฆษณาเมื่อโฆษณาปรากฏบนวิดีโอของคุณ ยิ่งผู้ลงโฆษณาจ่ายเพื่อแสดงโฆษณานั้นมากเท่าใด รายได้ของคุณก็จะมากขึ้นตามไปด้วย CPM เป็นตัวบ่งชี้ที่ดีว่าผู้ลงโฆษณาคิดว่าวิดีโอและผู้ชมของคุณมีคุณค่าเพียงใดต่อการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจของตน
รายได้ของคุณจะไม่เท่ากับ CPM คูณด้วยยอดดู เนื่องจาก CPM แสดงถึงต้นทุนที่ผู้ลงโฆษณาจ่าย ไม่ใช่รายได้ของคุณ นอกจากนี้ อย่าลืมว่าการดูไม่ได้มีโฆษณาทุกครั้ง วิดีโอบางรายการจะไม่มีสิทธิ์แสดงโฆษณาเลย หากมีความไม่เป็นมิตรกับผู้ลงโฆษณา การดูวิดีโออื่นๆ อาจไม่มีโฆษณาเนื่องจากไม่มีโฆษณาที่ใช้ได้ในช่วงเวลานั้น การดูที่มีโฆษณาจะเรียกว่าการเล่นวิดีโอที่สร้างรายได้

เหตุใด CPM ของฉันจึงเปลี่ยนแปลง

ความผันผวนของ CPM ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นเรื่องปกติ โดยเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น
 • ช่วงเวลาของปี: ผู้ลงโฆษณามักเสนอราคาสูงขึ้นหรือต่ำลงตามช่วงเวลาของปี เช่น ผู้ลงโฆษณาจำนวนมากเสนอราคาสูงขึ้นก่อนวันหยุดเทศกาลไม่นานนัก
 • การเปลี่ยนแปลงด้านพื้นที่ของผู้ชม: ผู้ลงโฆษณาจะควบคุมได้ว่าต้องการให้โฆษณาเข้าถึงพื้นที่ใดบ้าง สถานที่ตั้งที่แตกต่างกันจะมีระดับการแข่งขันในตลาดโฆษณาต่างกัน ดังนั้น CPM จึงแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ หากมีการเปลี่ยนแปลงของสถานที่ตั้งที่มียอดดูมากที่สุด คุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงใน CPM ด้วย เช่น หากก่อนหน้านี้ได้รับยอดดูจากพื้นที่ที่มี CPM สูง แต่ตอนนี้ได้รับยอดดูจากพื้นที่ที่มี CPM ต่ำ คุณจะพบว่า CPM ของคุณลดลง
 • การเปลี่ยนแปลงของการกระจายรูปแบบโฆษณาที่ใช้ได้: โฆษณาประเภทต่างๆ มีแนวโน้มที่จะมี CPM แตกต่างกันด้วย เช่น หากมีโฆษณาแบบข้ามไม่ได้ให้ใช้มากขึ้นในพื้นที่โฆษณา CPM อาจสูงขึ้นตามไปด้วย

รายได้โดยประมาณเทียบกับรายได้จากโฆษณา 

 • รายได้โดยประมาณ: รายได้ทุกประเภทซึ่งรวมถึงการเป็นสมาชิกของช่อง, รายได้จาก YouTube Premium และ Super Chat คุณจะดูเมตริกนี้ได้ในแท็บรายได้
 • รายได้จากโฆษณาโดยประมาณ: รายได้ที่มาจากโฆษณาเท่านั้นบนวิดีโอของคุณ โดยดูเมตริกนี้ได้ในรายงานแหล่งที่มาของรายได้

ยอดดู การแสดงโฆษณา และการเล่นวิดีโอที่สร้างรายได้โดยประมาณ

 • ยอดดู: จำนวนครั้งที่ผู้ใช้ดูวิดีโอ
 • การแสดงโฆษณา: จำนวนครั้งที่ผู้ใช้ดูโฆษณาหนึ่งๆ บนวิดีโอ
 • การเล่นวิดีโอที่สร้างรายได้โดยประมาณ: จำนวนครั้งที่ผู้ใช้ดูวิดีโอที่มีโฆษณา

หากวิดีโอของคุณมียอดดู 10 ครั้งโดยการดู 8 ครั้งมีโฆษณา หมายความว่าคุณจะมียอดดู 10 ครั้งและการเล่นวิดีโอที่สร้างรายได้โดยประมาณ 8 ครั้ง หากจากการเล่นวิดีโอที่สร้างรายได้โดยประมาณเหล่านั้นมีอยู่รายการหนึ่งที่มีโฆษณา 2 รายการ คุณก็จะมีการแสดงโฆษณา 9 ครั้ง

ทั้งนี้ ไม่ได้หมายความว่าการดูทุกครั้งบน YouTube จะมีโฆษณา โดยการดูจะไม่มีโฆษณาในกรณีต่อไปนี้

 • วิดีโอไม่เป็นมิตรกับผู้ลงโฆษณา
 • มีการปิดโฆษณาหรือรูปแบบโฆษณาหนึ่งๆ สำหรับวิดีโอนั้น
 • ไม่มีโฆษณาที่จะแสดงต่อผู้ชมรายนั้น ผู้ลงโฆษณาเลือกกำหนดเป้าหมายอุปกรณ์ ข้อมูลประชากร และความสนใจที่เฉพาะเจาะจงได้ ซึ่งผู้ชมของคุณอาจไม่ตรงกับการกำหนดเป้าหมายนี้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำหนดเป้าหมายที่ใช้ได้สำหรับโฆษณาวิดีโอ
 • ปัจจัยอื่นๆ เช่น พื้นที่ของผู้ชม ผู้ชมดูโฆษณาล่าสุดเมื่อใด มีการสมัครใช้บริการ Premium หรือไม่ เป็นต้น

การดูเหล่านี้แตกต่างกัน คุณจึงมีแนวโน้มที่จะมียอดดูมากกว่าการเล่นวิดีโอที่สร้างรายได้โดยประมาณ

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
59
false