Förstå statistik för annonsintäkter

I YouTube Analytics kan du se dina YouTube-intäkter och kanalens resultat med olika mätvärden. Några av dessa mätvärden är likartade, men skillnaderna är viktiga för att du ska kunna förstå dina annonsintäkter på YouTube.

RPM

RPM (revenue per mille, intäkt per tusen) är ett mätvärde som visar hur mycket pengar du har tjänat per 1 000 videovisningar. RPM baseras på flera intäktskällor, inklusive: annonser, kanalmedlemskap, intäkter från YouTube Premium, Superchatt och Super Stickers.

 

Varför är min RPM lägre än CPM?

RPM är ofta lägre än CPM eftersom RPM
 • beräknas efter YouTubes intäktsandel 
 • omfattar alla visningar, inklusive sådana som inte intäktsgenererades.
Dina intäkter har inte ändrats i samband med det nya RPM-mätvärdet.
 

Vad är skillnaden mellan RPM och CPM?

CPM är kostnaden per 1 000 annonsexponeringar före YouTubes intäktsandel. RPM är dina totala intäkter (efter YouTubes intäktsandel) per 1 000 visningar.

RPM

CPM

 • Mätvärde med fokus på kreatören
 • Omfattar sammanlagda intäkter som rapporterats i YouTube Analytics, till exempel från annonser, YouTube Premium, kanalmedlemskap, Superchatt och Super Stickers
 • Omfattar totalt antal visningar för dina videor, inklusive videor som inte genererat pengar
 • Faktiska intäkter efter intäktsdelning
 • Mätvärde med fokus på annonsörer
 • Omfattar endast intäkter från annonser och YouTube Premium
 • Omfattar endast visningar från videor som har genererat pengar (annonser har visats)
 • Intäkter före intäktsdelning.

Varför är RPM viktigt?

Med RPM kan du se hur mycket pengar du tjänar per 1 000 visningar och få en bättre inblick i hur effektiv intäktsgenereringen är totalt sett.

Hur kan jag öka min RPM?

Om du vill öka din RPM behöver du öka dina totala intäkter. Här är några saker du kan göra för att maximera RPM: 
 • Aktivera intäktsgenerering för alla dina videor.
 • Aktivera alla annonsformat.
 • Aktivera annonser på kvalificerade platser i videon (t.ex. midroll-annonser).
 • Aktivera andra intäktsgenererande funktioner (t.ex. medlemskap och Superchatt) för att variera dina intäktskällor.

Tänk på att de olika funktionerna har specifika krav och riktlinjer.

Vad betyder det att min RPM går upp eller ned?

RPM ger en ögonblicksbild av hur mycket pengar du tjänar på YouTube. När värdet ökar betyder det att du tjänar mer pengar per tusen visningar, och om värdet minskar tjänar du mindre. Observera att RPM kan minska när antalet visningar som inte genererar intäkter ökar, trots att dina intäkter är desamma.
Vare sig RPM-värdet ökar eller minskar är det en bra indikering på vad som fungerar bra och mindre bra med din intäktsstrategi. Om du förstår vad som påverkar RPM kan du lättare identifiera möjligheter som förbättrar din strategi för intäktsgenerering.

Vad ingår inte i RPM?

RPM är ett praktiskt mätvärde för intäktsgenerering men det berättar inte allt om dina intäkter. Det här omfattar det inte:

 • Intäkter från försäljning av profilprodukter eller produkthyllan.
 • Intäkter från varumärkessamarbeten och sponsringar (inte YouTube BrandConnect).
 • Andra intäkter som genereras indirekt via YouTube (tjänster, föredrag, rådgivningsarvoden osv.).

RPM visar inte vilka intäktskällor som orsakar variationer i de sammanlagda intäkterna.

Eftersom RPM kombinerar flera mätvärden visar det inte vilka intäktskällor som orsakar variationer i dina intäkter.

Du kan till exempel se en minskning av RPM när visningarna ökar eftersom alla inte är visningar med annonser. Eller att RPM ökar utan att visningarna har ändrats eftersom tittare registrerar sig för kanalmedlemskap.

Vi rekommenderar att du använder alla de olika mätvärdena på YouTube så att du förstår RPM-värdets förändringar.

Titta och lär dig mer om RPM

Titta på följande video från kanalen YouTube Creators om du vill veta mer om RPM.

New Monetization Metric: Revenue Per Mille (RPM)

CPM

CPM (pris per 1 000 exponeringar) är ett mätvärde som representerar hur mycket pengar annonsörer spenderar på att visa annonser på YouTube. Det finns några olika mätvärden som har med CPM att göra i YouTube Analytics:

 • CPM: Priset en annonsör betalar för 1 000 annonsexponeringar. Varje gång en annons visas räknas det som en annonsexponering.
 • Uppspelningsbaserad CPM: Priset en annonsör betalar för 1 000 videouppspelningar där en annons visas. 

Vad är skillnaden mellan CPM och uppspelningsbaserad CPM?

Videor på YouTube kan ha mer än en annons. CPM fokuserar på kostnaden för annonsören för annonsexponeringar. Uppspelningsbaserad CPM fokuserar på kostnaden för annonsören för videouppspelningar som innehåller en eller flera annonser. Värdet för uppspelningsbaserad CPM är ofta högre än värdet för CPM.
Anta exempelvis att din video visas 5 000 gånger. I 1 000 av visningarna visas en annons och i 500 av visningarna visas två annonser. Det blir totalt 1 500 visningar med annonser. Det innebär 2 000 enskilda annonsexponeringar, men endast 1 500 intäktsgenererande uppspelningar.
Låt oss säga att annonsören har betalat totalt 7 USD. Videons kostnad per exponering skulle motsvara annonsörens kostnad på 7 USD dividerat med de 2 000 annonsexponeringarna, det vill säga 0,0035 USD. CPM, eller kostnad per tusen exponeringar, skulle då vara 0,0035 USD gånger 1 000, alltså 3,50 USD. Värdet för uppspelningsbaserad CPM motsvarar då 7 USD dividerat med de 1 500 intäktsgenererande uppspelningarna gånger 1 000, det vill säga 4,67 USD.

Varför är CPM viktigt?

Du får en andel av det annonsörerna betalar när en annons visas i din video. Ju mer en annonsör betalar för annonsen desto mer pengar tjänar du. CPM är ett bra mått på hur stort värde annonsörerna sätter på dina videor och målgrupper för att uppnå sina egna affärsmål.
Dina intäkter motsvarar inte värdet för CPM gånger antalet visningar. Det beror på att CPM speglar vad annonsörerna betalar, inte vad du tjänar. Dessutom har inte alla visningar annonser. Vissa videor är inte annonsvänliga och är därför inte kvalificerade för annonsering. Andra videovisningar kanske inte innehåller annonser eftersom det inte finns några tillgängliga annonser vid den tidpunkten. Visningar med annonser kallas intäktsgenererande uppspelningar.

Varför ändras min CPM?

Upp- och nedgångar i CPM-värdet över tid är normalt och kan bero på olika saker, till exempel följande:
 • Tid på året: Annonsörer tenderar att höja eller sänka sina bud beroende på tiden på året. Många annonsörer lägger till exempel högre bud precis före högtider.
 • Ändringar av tittarnas plats: Annonsörer kan styra vilka geografiska områden de vill nå med sina annonser. Olika platser har olika konkurrensnivåer på annonsmarknaden, så CPM varierar beroende på geografiskt område. Om det sker en förändring i var de flesta av dina visningar kommer från kan det innebära en förändring av CPM-värdet. Om du till exempel tidigare fick visningar från ett geografiskt område med högre CPM men nu får fler visningar från områden med lägre CPM kan det leda till en minskning av ditt CPM-värde.
 • Förändringar i distributionen av tillgängliga annonsformat: Olika annonstyper har oftast olika CPM. Om det till exempel finns fler tillgängliga annonser som inte är överhoppningsbara i annonsutrymmet kan CPM-värdet vara högre.

Beräknade intäkter och annonsintäkter

 • Beräknade intäkter: Intäkter från alla intäktstyper, inklusive kanalmedlemskap, YouTube Premium-intäkter och Superchatt. Du hittar det här mätvärdet på fliken Intäkter.
 • Beräknade annonsintäkter: Intäkter enbart från annonser på dina videor. Du hittar det här mätvärdet i rapporten om intäktskällor.

Visningar, annonsexponeringar och beräknade intäktsgenererande uppspelningar

 • Visningar: Antalet gånger din video har visats.
 • Annonsexponeringar: Antalet gånger enskilda annonser har visats i dina videor.
 • Beräknade intäktsgenererande uppspelningar: Antalet gånger din video har visats med annonser.

Om din video visas 10 gånger, och 8 av dessa visningar innehåller annonser, har du 10 visningar och 8 beräknade intäktsgenererande uppspelningar. Om en av de beräknade intäktsgenererande uppspelningarna faktiskt innehöll två annonser skulle du ha nio annonsexponeringar.

Inte alla visningar på YouTube innehåller annonser. Om en visning inte innehåller någon annons kan det bero på något av följande:

 • Videon är inte annonsvänlig.
 • Annonser eller enskilda annonsformat har stängts av för videon.
 • Det finns ingen annons tillgänglig att visa för tittaren. Annonsörer kan välja att rikta in sig på särskilda enheter, demografiska grupper och intressen. Din tittare kanske inte stämmer överens med inriktningen. Läs mer om tillgängliga inriktningsmetoder för videoannonser.
 • En rad andra orsaker, däribland tittarens geografiska område, hur nyligen de sett en annons, om de har en Premium-prenumeration osv.

På grund av det här har du sannolikt fler visningar än beräknade intäktsgenererande uppspelningar.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?