Κατανοήστε τα αναλυτικά στοιχεία των εσόδων από διαφημίσεις

Αυτό το άρθρο αφορά το YouTube Analytics. Μάθετε πώς να κερδίσετε χρήματα στο YouTube.

Μπορείτε να δείτε πόσα χρήματα βγάζετε στο YouTube και να παρακολουθήσετε την απόδοση του καναλιού σας με τις μετρήσεις του YouTube Analytics. Ορισμένες από αυτές τις μετρήσεις ίσως φαίνονται παρόμοιες μεταξύ τους, αλλά οι διαφορές τους είναι σημαντικές για την κατανόηση των εσόδων από διαφημίσεις YouTube. 
Παρακάτω αναφέρονται μερικές από τις μετρήσεις που χρησιμοποιούνται συνήθως, καθώς και πληροφορίες σχετικά με το γιατί είναι σημαντικό να γνωρίζετε τις διαφορές τους. 

RPM

Η μέτρηση Έσοδα ανά χίλιες εμφανίσεις (RPM) δείχνει πόσα χρήματα έχετε κερδίσει ανά 1.000 προβολές βίντεο. Το RPM βασίζεται σε πολλές πηγές εσόδων όπως: Διαφημίσεις, Συνδρομές καναλιού, έσοδα από το YouTube Premium, το Super Chat και τα Super Stickers.

Γιατί είναι το RPM χαμηλότερο από το CPM;

Το RPM είναι συνήθως χαμηλότερο από το CPM επειδή το RPM:
 • Υπολογίζεται μετά την κατανομή εσόδων του YouTube. 
 • Περιλαμβάνει όλες τις προβολές καθώς και αυτές που δεν δημιουργούν έσοδα.
Το ποσό των εσόδων που βγάζετε δεν άλλαξε στο πλαίσιο της προσθήκης της μέτρησης RPM.
 

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ RPM και CPM;

Το CPM είναι το κόστος ανά 1.000 εμφανίσεις διαφημίσεων, πριν από την κατανομή εσόδων YouTube. Το RPM είναι τα συνολικά σας έσοδα (μετά την κατανομή εσόδων του YouTube) ανά 1.000 προβολές.

RPM

CPM

 • Μέτρηση με εστίαση στον δημιουργό
 • Περιλαμβάνει όλα τα έσοδα που αναφέρονται στο YouTube Analytics, μεταξύ άλλων από διαφημίσεις, το YouTube Premium, τις συνδρομές καναλιού, το Super Chat και τα Super Stickers
 • Περιλαμβάνει τον συνολικό αριθμό προβολών από τα βίντεό σας, όπως αυτά που δεν δημιουργούν έσοδα
 • Τα πραγματικά έσοδα μετά την κατανομή εσόδων
 • Μέτρηση με εστίαση στον διαφημιζόμενο
 • Περιλαμβάνει έσοδα μόνο από διαφημίσεις και το YouTube Premium
 • Περιλαμβάνει μόνο τις προβολές από τα βίντεο που δημιούργησαν έσοδα (δηλ. στα οποία προβλήθηκαν διαφημίσεις)
 • Κέρδη πριν από την κατανομή εσόδων

Γιατί είναι σημαντικό το RPM;

Το RPM σάς επιτρέπει να υπολογίσετε πόσα χρήματα κερδίζετε ανά 1.000 προβολές και σας βοηθάει να εκτιμήσετε πόσο αποτελεσματική είναι συνολικά η δημιουργία εσόδων σας.

Πώς μπορώ να αυξήσω το RPM;

Για να βελτιώσετε το RPM, θα πρέπει να βελτιώσετε τα συνολικά έσοδά σας. Ακολουθούν ορισμένες ενέργειες που μπορείτε να κάνετε για να μεγιστοποιήσετε το RPM: 
 • ενεργοποίηση δημιουργίας εσόδων σε όλα τα βίντεο
 • ενεργοποίηση όλων των μορφών διαφήμισης
 • ενεργοποίηση διαφημίσεων σε κατάλληλες θέσεις (π.χ. κατά τη διάρκεια του βίντεο)
 • ενεργοποίηση εναλλακτικών λειτουργιών δημιουργίας εσόδων (π.χ. συνδρομές, Super Chat κ.λπ.) για να αξιοποιήσετε περισσότερα κανάλια εσόδων.

Πρέπει να γνωρίζετε ότι κάθε λειτουργία έχει τις δικές της απαιτήσεις και οδηγίες. 

Ποιος είναι ο σωστός τρόπος ερμηνείας του RPM; Τι σημαίνει όταν αυξάνεται ή μειώνεται;

Το RPM είναι ένα στιγμιότυπο του ρυθμού με τον οποίο κερδίζετε χρήματα στο YouTube. Όταν αυξάνεται, σημαίνει ότι κερδίζετε περισσότερα χρήματα για κάθε χίλιες προβολές και, όταν μειώνεται, κερδίζετε λιγότερα. Έχετε υπόψη ότι το RPM σας μπορεί να μειωθεί, όταν υπάρχει αύξηση σε προβολές από τις οποίες δεν δημιουργούνται έσοδα, ακόμα κι αν το εισόδημά σας είναι το ίδιο.
Είτε αυξάνεται είτε μειώνεται, το RPM είναι μια αξιόπιστη ένδειξη για την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής δημιουργίας εσόδων που ακολουθείτε. Αν κατανοήσετε τι επηρεάζει το RPM, μπορείτε να εντοπίσετε ευκαιρίες για να βελτιώσετε τη στρατηγική σας δημιουργίας εσόδων.

Τι δεν μου λέει το RPM για τα έσοδά μου;

Το RPM είναι μια χρήσιμη μέτρηση της δημιουργίας εσόδων για δημιουργούς, αλλά δεν παρουσιάζει την πλήρη εικόνα των εσόδων σας. Δείτε τι δεν περιλαμβάνει:

 • Έσοδα από την πώληση εμπορικών προϊόντων ή τη χρήση του ραφιού εμπορικών προϊόντων
 • Έσοδα από συμφωνίες με επωνυμίες και χορηγίες (εκτός YouTube BrandConnect)
 • Οποιαδήποτε άλλα έσοδα που δημιουργούνται εμμέσως μέσα από το YouTube (υπηρεσίες, ομιλίες, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες κ.λπ.)

Το RPM δεν μπορεί να σας βοηθήσει να εντοπίσετε σε ποια πηγή εσόδων οφείλονται οι διακυμάνσεις στα συνολικά σας έσοδα

Επειδή το RPM συνδυάζει πολλές διαφορετικές μετρήσεις, δεν μπορεί να σας δείξει ακριβώς σε ποια πηγή εσόδων οφείλονται οι διακυμάνσεις στα έσοδά σας.

Για παράδειγμα, το RPM μπορεί να μειωθεί επειδή αυξήθηκαν οι προβολές σας, αλλά δεν συνδέονταν όλες οι προβολές με την προβολή διαφημίσεων. Υπάρχει επίσης η πιθανότητα να δείτε το RPM να αυξάνεται, χωρίς σημαντική αλλαγή στις προβολές, επειδή οι θεατές γίνονται μέλη στο κανάλι σας.

Σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε όλα τα διαφορετικά αναλυτικά στοιχεία που σας προσφέρει το YouTube, για να κατανοήσετε πλήρως τις αλλαγές στο RPM.

CPM

Η μέτρηση Κόστος ανά 1.000 εμφανίσεις (CPM) δείχνει πόσα χρήματα δαπανούν οι διαφημιζόμενοι για την προβολή διαφημίσεων στο YouTube. Θα δείτε μερικές διαφορετικές μετρήσεις CPM στο YouTube Analytics:

 • CPM: Το κόστος που ένας διαφημιζόμενος πληρώνει για 1.000 εμφανίσεις διαφήμισης. Η εμφάνιση μιας διαφήμισης υπολογίζεται οποιαδήποτε στιγμή εμφανίζεται μια διαφήμιση.
 • CPM βάσει αναπαραγωγής: Το κόστος που ένας διαφημιζόμενος πληρώνει για 1.000 αναπαραγωγές βίντεο όπου εμφανίζεται μια διαφήμιση. 

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ CPM και CPM βάσει αναπαραγωγής;

Τα βίντεο στο YouTube μπορούν να έχουν περισσότερες από μία διαφημίσεις. Το CPM εστιάζει στη δαπάνη του διαφημιζομένου για τις εμφανίσεις διαφήμισης. Το CPM βάσει αναπαραγωγής επικεντρώνεται στη δαπάνη του διαφημιζομένου για αναπαραγωγές βίντεο που περιλαμβάνουν μία ή περισσότερες διαφημίσεις. Το CPM βάσει αναπαραγωγής είναι συχνά υψηλότερο από το CPM σας.
Για παράδειγμα, ας πούμε ότι το βίντεό σας προβλήθηκε 5.000 φορές. Χίλιες προβολές συμπεριέλαβαν μία διαφήμιση και 500 άλλες προβολές συμπεριέλαβαν δύο διαφημίσεις, σε ένα σύνολο 1.500 προβολών με διαφημίσεις. Αυτό σημαίνει ότι υπήρχαν 2.000 μεμονωμένες εμφανίσεις διαφημίσεων, αλλά μόνο 1.500 αναπαραγωγές για δημιουργία εσόδων.
Ας υποθέσουμε ότι ο διαφημιζόμενος πλήρωσε συνολικά 7 $. Το κόστος ανά εμφάνιση του βίντεο θα ισούται με τη δαπάνη διαφημιζομένου 7 $ διαιρεμένη ανά 2.000 εμφανίσεις διαφήμισης ή 0,0035 $. Το CPM ή το κόστος ανά χίλιες εμφανίσεις, θα ισούται με 0,0035 $ επί 1.000 ή με 3,50 $. Το CPM βάσει αναπαραγωγής θα ισούται με 7 $ διαιρεμένο με 1.500 αναπαραγωγές για δημιουργία εσόδων, επί 1.000 ή 4,67 $.

Γιατί το CPM είναι σημαντικό;

Έχετε μια ιδέα για το τι πληρώνουν οι διαφημιζόμενοι όταν προβάλλεται μια διαφήμιση στο βίντεό σας. Όσο περισσότερο πληρώνει ένας διαφημιζόμενος για αυτήν τη διαφήμιση, τόσα περισσότερα χρήματα βγάζετε. Το CPM σας αποτελεί μια καλή ένδειξη για το πόσο πολύτιμα θεωρούν τα βίντεό σας και το κοινό οι διαφημιζόμενοι, για να πετύχουν τους επιχειρηματικούς τους στόχους.
Τα έσοδά σας δεν θα ισούνται με το CPM επί των προβολών σας. Αυτό συμβαίνει επειδή το CPM αντικατοπτρίζει τι πληρώνουν οι διαφημιζόμενοι, όχι αυτό που κερδίζετε. Επίσης, δεν θα έχουν όλες οι προβολές διαφημίσεις. Ορισμένα βίντεο δεν είναι κατάλληλα για διαφημίσεις συνολικά αν δεν είναι κατάλληλα για τους διαφημιζομένους. Άλλες προβολές βίντεο ενδέχεται να μην περιλαμβάνουν διαφημίσεις λόγω έλλειψης διαθέσιμων διαφημίσεων εκείνη τη στιγμή. Οι προβολές που περιελάμβαναν διαφημίσεις αναφέρονται ως αναπαραγωγές για δημιουργία εσόδων.

Γιατί αλλάζει το CPM μου;

Οι διακυμάνσεις στο CPM σας με την πάροδο του χρόνου είναι φυσιολογικές και συμβαίνουν για διάφορους λόγους, όπως:
 • Εποχή του χρόνου: Οι διαφημιζόμενοι έχουν την τάση να προσφέρουν υψηλότερη ή χαμηλότερη προσφορά ανάλογα με την εποχή του χρόνου. Για παράδειγμα, πολλοί διαφημιζόμενοι υποβάλλουν υψηλότερη προσφορά λίγο πριν τις γιορτές.
 • Αλλαγές στη γεωγραφική περιοχή των θεατών: Οι διαφημιζόμενοι μπορούν να ελέγξουν ποιες γεωγραφικές περιοχές θα ήθελαν να προσεγγίσουν με τις διαφημίσεις τους. Οι διαφορετικές τοποθεσίες θα έχουν διαφορετικά επίπεδα ανταγωνισμού στην αγορά διαφημίσεων, επομένως τα CPM θα διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή. Αν υπάρχει μια διακύμανση από την οποία προέρχονται οι περισσότερες από τις προβολές σας, μπορεί να δείτε μια αλλαγή στο CPM. Για παράδειγμα, αν παλιότερα είχατε προβολές από μια γεωγραφική περιοχή με υψηλότερα CPM, αλλά τώρα έχετε περισσότερες προβολές από γεωγραφικές περιοχές με χαμηλότερα CPM, μπορεί να δείτε μείωση του CPM σας.
 • Μεταβολές στη διανομή των διαθέσιμων μορφών διαφήμισης: Οι διαφορετικοί τύποι διαφημίσεων τείνουν να έχουν διαφορετικά CPM. Αν, για παράδειγμα, υπάρχουν περισσότερες διαθέσιμες διαφημίσεις χωρίς δυνατότητα παράβλεψης στο απόθεμα διαφημίσεων, το CPM ενδέχεται να είναι υψηλότερο.

Εκτιμώμενα έσοδα έναντι εσόδων από διαφημίσεις 

 • Εκτιμώμενα έσοδα: Έσοδα από όλους τους τύπους εσόδων. Θα δείτε αυτήν τη μέτρηση στην καρτέλα Έσοδα.
 • Εκτιμώμενα έσοδα από διαφημίσεις: Τα έσοδα μόνο από διαφημίσεις στα βίντεό σας. Θα δείτε αυτήν τη μέτρηση στην αναφορά πηγών εσόδων.

Η κάρτα βασικών μετρήσεων στην καρτέλα Έσοδα εμφανίζει τα εκτιμώμενα έσοδά σας, το RPM και το CPM βάσει αναπαραγωγής. Το CPM βάσει αναπαραγωγής αναφέρεται στα έσοδα από διαφημίσεις. Αυτό σημαίνει ότι τα εκτιμώμενα έσοδα ενδέχεται να είναι υψηλότερα από τα έσοδα από διαφημίσεις, λόγω εσόδων από άλλες πηγές. Άλλες πηγές εσόδων περιλαμβάνουν τις συνδρομές καναλιών, τα έσοδα από το YouTube Premium και το Super Chat. Ελέγξτε τα εκτιμώμενα έσοδα από διαφημίσεις για να δείτε πόσα χρήματα κερδίζετε μόνο από τις διαφημίσεις.

 Προβολές, εμφανίσεις διαφημίσεων και εκτιμώμενες αναπαραγωγές για δημιουργία εσόδων

 • Προβολές: Ο αριθμός των φορών που παρακολουθήθηκε το βίντεό σας.
 • Εμφανίσεις διαφημίσεων: Ο αριθμός των προβολών μεμονωμένων διαφημίσεων στα βίντεό σας.
 • Εκτιμώμενες αναπαραγωγές για δημιουργία εσόδων: Ο αριθμός των φορών που το βίντεο παρακολουθήθηκε με διαφημίσεις.

Αν το βίντεό σας προβάλλεται 10 φορές και 8 από αυτές τις προβολές περιείχαν διαφημίσεις, θα έχετε 10 προβολές και 8 εκτιμώμενες αναπαραγωγές για δημιουργία εσόδων. Αν μία από αυτές τις εκτιμώμενες αναπαραγωγές με δημιουργία εσόδων είχε 2 διαφημίσεις, θα έχετε 9 εμφανίσεις διαφημίσεων.

Δεν έχουν όλες οι προβολές στο YouTube διαφημίσεις. Μια προβολή μπορεί να μην έχει διαφήμιση αν:

 • Το βίντεο δεν είναι κατάλληλο για διαφημιζομένους.
 • Οι διαφημίσεις ή οι μορφές μεμονωμένων διαφημίσεων έχουν απενεργοποιηθεί για αυτό το βίντεο.
 • Δεν υπάρχει διαθέσιμη διαφήμιση που να εμφανίζεται εκείνη τη στιγμή στον συγκεκριμένο θεατή. Οι διαφημιζόμενοι μπορούν να επιλέξουν να στοχεύσουν συγκεκριμένες συσκευές, δημογραφικά στοιχεία και ενδιαφέροντα. Ο θεατής σας ενδέχεται να μην ταιριάζει με αυτήν τη στόχευση. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις διαθέσιμες μεθόδους στόχευσης για διαφημίσεις βίντεο.
 • Ισχύουν διάφοροι άλλοι παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της γεωγραφικής περιοχής του θεατή, πόσο πρόσφατα είδαν μια διαφήμιση, αν έχουν εγγραφή Premium κ.λπ.

Εξαιτίας αυτού, πιθανότατα θα έχετε περισσότερες προβολές από τις εκτιμώμενες αναπαραγωγές για δημιουργία εσόδων.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;