Κατανοήστε τα αναλυτικά στοιχεία των εσόδων από διαφημίσεις

Αυτό το άρθρο αφορά το YouTube Analytics. Μάθετε πώς να κερδίσετε χρήματα στο YouTube.

Το YouTube Analytics προσφέρει ένα ευρύ φάσμα μετρήσεων για να μετρήσετε την απόδοση του καναλιού σας και να δείτε πόσα χρήματα κερδίζετε στο YouTube. Ορισμένες από αυτές τις μετρήσεις είναι πολύ παρόμοιες μεταξύ τους, αλλά οι διαφορές τους είναι σημαντικές για την κατανόηση των εσόδων από διαφημίσεις YouTube. Παρακάτω αναφέρονται μερικές από τις μετρήσεις που προκαλούν συνήθως σύγχυση, καθώς και πληροφορίες σχετικά με το γιατί είναι σημαντικό να γνωρίζετε τις διαφορές. 

CPM

Το CPM είναι μια μέτρηση που αντιπροσωπεύει πόσα χρήματα δαπανούν οι διαφημιζόμενοι για την προβολή διαφημίσεων στο YouTube. Δεν αποτελεί μέτρηση για τα έσοδα που κερδίζουν τα βίντεό σας ανά χίλιες προβολές. Θα δείτε μερικές διαφορετικές μετρήσεις CPM στο YouTube Analytics:

 • CPM: Το κόστος που ένας διαφημιζόμενος πληρώνει για 1.000 εμφανίσεις διαφήμισης. Η εμφάνιση μιας διαφήμισης υπολογίζεται οποιαδήποτε στιγμή εμφανίζεται μια διαφήμιση.
 • CPM βάσει αναπαραγωγής: Το κόστος που ένας διαφημιζόμενος πληρώνει για 1.000 αναπαραγωγές βίντεο όπου εμφανίζεται μια διαφήμιση. 

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ CPM και CPM βάσει αναπαραγωγής;

Τα βίντεο στο YouTube μπορούν να έχουν περισσότερες από μία διαφημίσεις. Το CPM εστιάζει στη δαπάνη του διαφημιζόμενου για τις εμφανίσεις διαφήμισης. Το CPM βάσει αναπαραγωγής επικεντρώνεται στη δαπάνη του διαφημιζόμενου για αναπαραγωγές βίντεο που περιλαμβάνουν μία ή περισσότερες διαφημίσεις. Το CPM βάσει αναπαραγωγής είναι συχνά υψηλότερο από το CPM σας.
Για παράδειγμα, ας πούμε ότι το βίντεό σας προβλήθηκε 5.000 φορές. Χίλιες προβολές συμπεριέλαβαν μία διαφήμιση και 500 άλλες προβολές συμπεριέλαβαν δύο διαφημίσεις, σε ένα σύνολο 1.500 προβολών με διαφημίσεις. Αυτό σημαίνει ότι υπήρχαν 2.000 μεμονωμένες εμφανίσεις διαφημίσεων, αλλά μόνο 1.500 αναπαραγωγές για δημιουργία εσόδων.
Ας υποθέσουμε ότι ο διαφημιζόμενος πλήρωσε συνολικά 7 $. Το κόστος ανά εμφάνιση του βίντεο θα ισούται με τη δαπάνη διαφημιζόμενου 7 $ διαιρεμένη ανά 2.000 εμφανίσεις διαφήμισης ή 0,0035 $. Το CPM ή το κόστος ανά χίλιες εμφανίσεις, θα ισούται με 0,0035 $ επί 1.000 ή με 3,50 $. Το CPM βάσει αναπαραγωγής θα ισούται με 7 $ διαιρεμένο με 1.500 αναπαραγωγές για δημιουργία εσόδων, επί 1.000 ή 4,67 $.

Γιατί το CPM είναι σημαντικό;

Έχετε μια ιδέα για το τι πληρώνουν οι διαφημιζόμενοι όταν προβάλλεται μια διαφήμιση στο βίντεό σας. Όσο περισσότερο πληρώνει ένας διαφημιζόμενος για αυτήν τη διαφήμιση, τόσα περισσότερα χρήματα βγάζετε. Το CPM σας αποτελεί μια καλή ένδειξη για το πόσο πολύτιμα θεωρούν τα βίντεό σας και το κοινό οι διαφημιζόμενοι, για να πετύχουν τους επιχειρηματικούς τους στόχους.
Τα έσοδά σας δεν θα ισούνται με το CPM επί των προβολών σας. Αυτό συμβαίνει επειδή το CPM αντικατοπτρίζει τι πληρώνουν οι διαφημιζόμενοι, όχι αυτό που κερδίζετε. Επίσης, δεν θα έχουν όλες οι προβολές διαφημίσεις. Ορισμένα βίντεο δεν είναι κατάλληλα για διαφημίσεις συνολικά αν δεν είναι κατάλληλα για τους διαφημιζόμενους. Άλλες προβολές βίντεο ενδέχεται να μην περιλαμβάνουν διαφημίσεις λόγω έλλειψης διαθέσιμων διαφημίσεων εκείνη τη στιγμή. Οι προβολές που περιελάμβαναν διαφημίσεις αναφέρονται ως αναπαραγωγές για δημιουργία εσόδων.

Γιατί αλλάζει το CPM μου;

Οι διακυμάνσεις στο CPM σας με την πάροδο του χρόνου είναι φυσιολογικές και συμβαίνουν για διάφορους λόγους, όπως:
 • Εποχή του χρόνου: Οι διαφημιζόμενοι έχουν την τάση να προσφέρουν υψηλότερη ή χαμηλότερη προσφορά ανάλογα με την εποχή του χρόνου. Για παράδειγμα, πολλοί διαφημιζόμενοι υποβάλλουν υψηλότερη προσφορά λίγο πριν τις γιορτές.
 • Αλλαγές στην γεωγραφία των θεατών: Οι διαφημιζόμενοι μπορούν να ελέγξουν ποιες χώρες/περιοχές θα ήθελαν να προσεγγίσουν με τις διαφημίσεις τους. Οι διαφορετικές τοποθεσίες θα έχουν διαφορετικά επίπεδα ανταγωνισμού στην αγορά διαφημίσεων, επομένως τα CPM θα διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα. Αν υπάρχει μια διακύμανση από την οποία προέρχονται οι περισσότερες από τις προβολές σας, μπορεί να δείτε μια αλλαγή στο CPM. Για παράδειγμα, αν παλιότερα είχατε προβολές από μια χώρα με υψηλότερα CPM, αλλά τώρα έχετε περισσότερες προβολές από χώρες με χαμηλότερα CPM, μπορεί να δείτε μείωση του CPM σας.
 • Μεταβολές στη διανομή των διαθέσιμων μορφών διαφήμισης: Οι διαφορετικοί τύποι διαφημίσεων τείνουν να έχουν διαφορετικά CPM. Αν, για παράδειγμα, υπάρχουν περισσότερες διαθέσιμες διαφημίσεις χωρίς δυνατότητα παράβλεψης στο απόθεμα διαφημίσεων, το CPM ενδέχεται να είναι υψηλότερο.

Εκτιμώμενα έσοδα έναντι εσόδων από διαφημίσεις 

 • Εκτιμώμενα έσοδα: Έσοδα από όλους τους τύπους εσόδων. Θα δείτε αυτήν τη μέτρηση στην καρτέλα Έσοδα.
 • Εκτιμώμενα έσοδα από διαφημίσεις: Τα έσοδα μόνο από διαφημίσεις στα βίντεό σας. Θα δείτε αυτήν τη μέτρηση στην αναφορά πηγών εσόδων.

Η κάρτα βασικών μετρήσεων στην καρτέλα Έσοδα εμφανίζει τα εκτιμώμενα έσοδά σας, τις εκτιμώμενες αναπαραγωγές από τη δημιουργία εσόδων και το CPM βάσει αναπαραγωγής. Οι εκτιμώμενες αναπαραγωγές για δημιουργία εσόδων και το CPM βάσει αναπαραγωγής αφορούν μόνο τα έσοδα από διαφημίσεις. Αυτό σημαίνει ότι τα εκτιμώμενα έσοδα ενδέχεται να είναι υψηλότερα από τα έσοδα από διαφημίσεις, λόγω εσόδων από άλλες πηγές. Άλλες πηγές εσόδων περιλαμβάνουν τις συνδρομές καναλιών, τα έσοδα από το YouTube Premium, τα εμπορικά προϊόντα και το Super Chat. Ελέγξτε τα εκτιμώμενα έσοδα από διαφημίσεις για να δείτε πόσα χρήματα κερδίζετε μόνο από τις διαφημίσεις.

 Προβολές, εμφανίσεις διαφημίσεων και εκτιμώμενες αναπαραγωγές για δημιουργία εσόδων

 • Προβολές: Ο αριθμός των φορών που παρακολουθήθηκε το βίντεό σας.
 • Εμφανίσεις διαφημίσεων: Ο αριθμός των προβολών μεμονωμένων διαφημίσεων στα βίντεό σας.
 • Εκτιμώμενες αναπαραγωγές για δημιουργία εσόδων: Ο αριθμός των φορών που το βίντεο παρακολουθήθηκε με διαφημίσεις.

Αν το βίντεό σας προβάλλεται 10 φορές και 8 από αυτές τις προβολές περιείχαν διαφημίσεις, θα έχετε 10 προβολές και 8 εκτιμώμενες αναπαραγωγές για δημιουργία εσόδων. Αν μία από αυτές τις εκτιμώμενες αναπαραγωγές με δημιουργία εσόδων είχε 2 διαφημίσεις, θα έχετε 9 εμφανίσεις διαφημίσεων.

Δεν έχουν όλες οι προβολές στο YouTube διαφημίσεις. Μια προβολή μπορεί να μην έχει διαφήμιση αν:

 • Το βίντεο δεν είναι κατάλληλο για διαφημιζόμενους.
 • Οι διαφημίσεις ή οι μορφές μεμονωμένων διαφημίσεων έχουν απενεργοποιηθεί για αυτό το βίντεο.
 • Δεν υπάρχει διαθέσιμη διαφήμιση που να εμφανίζεται εκείνη τη στιγμή στον συγκεκριμένο θεατή. Οι διαφημιζόμενοι μπορούν να επιλέξουν να στοχεύσουν συγκεκριμένες συσκευές, δημογραφικά στοιχεία και ενδιαφέροντα. Ο θεατής σας ενδέχεται να μην ταιριάζει με αυτήν τη στόχευση. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις διαθέσιμες μεθόδους στόχευσης για διαφημίσεις βίντεο.
 • Ισχύουν διάφοροι άλλοι παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της χώρας του θεατή, πόσο πρόσφατα είδαν μια διαφήμιση, αν έχουν εγγραφή Premium κλπ.

Εξαιτίας αυτού, πιθανότατα θα έχετε περισσότερες προβολές από τις εκτιμώμενες αναπαραγωγές για δημιουργία εσόδων.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;