Forstå analysedata om annonceomsætning

Denne artikel handler om YouTube Analytics. Få oplysninger om, hvordan du tjener penge på YouTube.

YouTube Analytics giver dig en bred vifte af metrics, der måler din kanals effektivitet, så du kan se, hvor meget du tjener på YouTube. Nogle af disse metrics minder meget om hinanden, men forskellene mellem dem er vigtige for at forstå din annonceomsætning på YouTube. Nedenfor er nogle metrics, som tit bliver forvekslet, og oplysninger om, hvorfor det er vigtigt at kende forskellene mellem dem. 

CPM

CPM er en metric, der viser, hvor mange penge annoncører bruger på at vise annoncer på YouTube. Det er ikke en måling af, hvor meget dine videoer indtjener pr. tusind visninger. Du kan se et par forskellige CPM-metrics i YouTube Analytics:

 • CPM: Den pris, en annoncør betaler for 1.000 annonceeksponeringer. Hver gang en annonce bliver vist, tæller det som en annonceeksponering.
 • Afspilningsbaserede CPM-data: Den pris, en annoncør betaler for 1.000 videoafspilninger, hvor en annonce bliver vist. 

Hvad er forskellen mellem CPM og afspilningsbaserede CPM-data?

Der kan være mere end én annonce på en YouTube-video. CPM fokuserer på annoncørens pris for annonceeksponeringer. Afspilningsbaserede CPM-data fokuserer på annoncørens pris for videoafspilninger, der indeholder én eller flere annoncer. Dine afspilningsbaserede CPM-data er ofte højere end dit CPM-tal.
Lad os for eksempel sige, at din video bliver set 5.000 gange. 1.000 visninger indeholdt én annonce, og 500 andre visninger indeholdt to annoncer. Det giver i alt 1.500 visninger med annoncer. Det betyder, at der var 2.000 individuelle annonceeksponeringer, men kun 1.500 indtægtsgenererende afspilninger.
Lad os sige, at annoncøren betalte 7 USD i alt. Videoens pris pr. eksponering er så lig med annoncørens pris på 7 USD divideret med de 2.000 annonceeksponeringer, eller 0,0035 USD. CPM eller prisen pr. tusind eksponeringer svarer til 0,0035 USD gange 1.000, eller 3,50 USD. De afspilningsbaserede CPM-data svarer til 7 USD divideret med de 1.500 indtægtsgenererende afspilninger gange 1.000, eller 4,67 USD.

Hvorfor er CPM vigtigt?

Du får en andel af, hvad annoncører betaler, når der bliver vist en annonce på din video. Jo mere en annoncør betaler for den pågældende annonce, jo flere penge tjener du. Din CPM er en god indikator for, hvor værdifulde annoncørerne finder dine videoer og dine seere i forhold til at opnå deres mål.
Din omsætning er ikke lig med din CPM gange dine visninger. Det skyldes, at CPM afspejler, hvad annoncørerne betaler, ikke hvad du tjener. Desuden er det ikke alle visninger, der indeholder annoncer. Nogle videoer er slet ikke kvalificerede til annoncer, hvis de ikke er annoncørvenlige. Andre videovisninger indeholder måske ingen annoncer, fordi der er en mangel på tilgængelige annoncer på det tidspunkt. Visninger, der indeholder annoncer, kaldes indtægtsgenererende afspilninger.

Hvorfor ændrer min CPM sig?

Det er normalt, at der sker udsving i din CPM, og det kan ske af flere forskellige årsager, f.eks.:
 • Tid på året: Annoncører byder tit højere eller lavere afhængigt af årstiden. For eksempel byder mange annoncører højere op til juleperioden.
 • Ændringer i seergeografi: Annoncører kan styre, hvilke lande/regioner de gerne vil nå med deres annoncer. Forskellige geografiske områder har forskellige niveauer af konkurrence på annoncemarkedet, derfor varierer CPM efter land. Hvis der sker en ændring i, hvor de fleste af dine visninger stammer fra, vil du muligvis opleve en ændring i CPM. Hvis du f.eks. tidligere havde visninger fra et land med højere CPM, men nu får flere visninger fra lande med lavere CPM, vil du muligvis se et fald i din CPM.
 • Forandringer i distributionen af tilgængelige annonceformater: Forskellige annoncetyper har ofte forskellig CPM. Hvis der f.eks. er flere tilgængelige annoncer, der ikke kan springes over, i annoncebeholdningen, kan CPM være højere.

Forskellen mellem estimeret omsætning og annonceomsætning 

 • Estimeret omsætning: Omsætning fra alle omsætningstyper. Du kan se denne metric på fanen Omsætning.
 • Estimeret annonceomsætning: Omsætning kun fra annoncer på dine videoer. Du kan se denne metric i rapporten Indtægtskilder.

Kortet med de vigtigste metrics på fanen Omsætning viser din estimerede omsætning, estimerede indtægtsgenererende afspilninger og afspilningsbaserede CPM-data. Estimerede indtægtsgenererende afspilninger og afspilningsbaserede CPM-data handler kun om annonceomsætning. Det betyder, at den estimerede omsætning kan være højere end din annonceomsætning på grund af indtægter fra andre kilder. Andre indtægtskilder omfatter kanalmedlemskaber, omsætning fra YouTube Premium, merchandise og Super Chat. Tjek din estimerede annonceomsætning for at se, hvor mange penge du tjener kun på annoncer.

 Visninger, annonceeksponeringer og estimerede indtægtsgenererende afspilninger

 • Visninger: Det antal gange, din video er blevet set.
 • Annonceeksponeringer: Det antal gange, som individuelle annoncer er blevet vist på dine videoer.
 • Estimerede indtægtsgenererende afspilninger: Det antal gange, din video er blevet set med annoncer.

Hvis din video bliver vist 10 gange, og 8 af disse visninger indeholder annoncer, har du 10 visninger og 8 estimerede indtægtsgenererende afspilninger. Hvis en af de estimerede indtægtsgenererende afspilninger indeholder 2 annoncer, har du 9 annonceeksponeringer.

Det er ikke alle visninger på YouTube, der indeholder annoncer. En visning indeholder muligvis ikke annoncer af følgende årsager:

 • Videoen er ikke annoncørvenlig.
 • Annoncer eller individuelle annonceformater er slået fra for den pågældende video.
 • Der er ikke en annonce tilgængelig, som kan vises til netop den seer på det tidspunkt. Annoncører kan vælge at målrette mod bestemte enheder, demografiske segmenter og interesser. Din bruger passer måske ikke ind i den målgruppe. Få flere oplysninger om tilgængelige målretningsmetoder for videoannoncer.
 • En række andre faktorer, bl.a. brugerens land, hvornår brugeren sidst har set en annonce, om brugeren har Premium-abonnement osv.

Derfor har du sandsynligvis flere visninger end estimerede indtægtsgenererende afspilninger.

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?