Запознаване с анализа на приходите от реклами

Можете да проверявате приходите си в YouTube и ефективността на канала си чрез показателите в YouTube Analytics. Някои от тези показатели изглеждат сходни, но разликите между тях са важни за разбирането на приходите ви от реклами в YouTube.

RPM

Приходи на хиляда показвания (RPM) е показател за спечелената сума пари за 1000 показвания на видеоклипове. RPM се базира на множество източници на приходи, включително реклами, членство в канал, приходи от YouTube Premium, Суперчат и Суперстикери.

Защо стойността на RPM е по-ниска от тази на CPM?

Стойността на RPM е по-ниска от тази на CPM, тъй като RPM:
 • се изчислява след разпределяне на съответния дял от приходите от YouTube;
 • включва всички показвания, в това число тези, от които няма възможност за приходи.
Размерът на спечелените от вас приходи не се променя в резултат на добавянето на показателя RPM.

Каква е разликата между RPM и CPM?

CPM е цената за 1000 рекламни импресии преди разпределянето на съответния дял от приходите от YouTube. RPM представлява общите ви приходи (след разпределянето на съответния дял от приходите от YouTube) на 1000 показвания.

RPM

CPM

 • Показател, насочен към създатели.
 • Включва общите приходи, отчетени в YouTube Analytics, включително реклами, YouTube Premium, членство в канал, Суперчат и Суперстикери.
 • Включва общия брой показвания на видеоклиповете ви, включително тези, от които няма възможност за приходи.
 • Реалните приходи след разпределяне на съответния дял от приходите.
 • Показател, насочен към рекламодатели.
 • Включва само приходи от реклами и YouTube Premium
 • Включва само показвания на видеоклипове, от които има възможност за приходи (т.е. в които са показани реклами)
 • Приходи преди разпределяне на съответния дял от приходите

Защо показателят RPM е важен?

RPM ви дава възможност да преглеждате колко пари печелите на 1000 показвания. Чрез него можете да разбирате колко ефективна е възможността за приходи като цяло.

Как мога да увелича RPM?

За да подобрите RPM, трябва да увеличите общите си приходи. Ето някои стъпки за постигане на максимална стойност на RPM:
 • Включване на възможността за приходи за всички видеоклипове.
 • Включване на рекламите по средата на видеоклипа.
 • Включване на функциите AltMon (например членства, Суперчат), за да разнообразите източниците си на приходи.

Имайте предвид, че за всяка функция са налице отделни изисквания и насоки.

Какво означава, че RPM се увеличава или намалява?

RPM представлява моментна снимка на темпа, с който печелите пари в YouTube. Ако се увеличава, това означава, че печелите повече пари на 1000 показвания, а ако намалява – печелите по-малко. Имайте предвид, че стойността на RPM може да намалее при увеличаване на броя показвания без възможност за приходи дори ако приходите ви са същите.
И в двата случая RPM е добър показател какво в стратегията ви за приходи дава или не дава резултати. Ако знаете какво оказва влияние върху RPM, можете по-лесно да откривате възможности за подобряване на стратегията си за възможност за приходи.

Какво за приходите ми не показва RPM?

RPM е полезен за създателите показател относно възможността за приходи, но не дава пълна представа за спечелената сума. Ето какво не включва:

 • приходи от продажба на стоки или използване на лавицата за стоки;
 • приходи от партньорство с търговски марки и спонсорство (с изключение на YouTube BrandConnect);
 • всички други приходи, генерирани непряко чрез YouTube (такси за услуги, речи, консултации).

RPM не показва кой източник на приходи е причината за промените в общите ви приходи

Тъй като е комбинация от няколко показателя, RPM не може да показва кой източник на приходи е причината за промените в приходите ви.

Възможно е например да има спад в RPM, тъй като показванията са се увеличили, но не всички са с активирани реклами. Може също да има увеличение в RPM без значителна промяна в показванията, тъй като зрители се регистрират за членство в канала.

Препоръчваме ви да използвате всички предоставени от YouTube анализи, за да получавате пълна представа за промените в RPM.

CPM

Цена на 1000 импресии (CPM) е показател, чрез който се представят разходите на рекламодателите за показване на реклами в YouTube. В YouTube Analytics ще виждате няколко различни показатели CPM:

 • CPM: разходът на рекламодателя за 1000 рекламни импресии. Рекламна импресия се отчита всеки път, когато се показва реклама.
 • CPM въз основа на възпроизвежданията: разходът на рекламодателя за 1000 възпроизвеждания на видеоклипове, в които се показва реклама.

Каква е разликата между CPM и CPM въз основа на възпроизвежданията?

Във видеоклип в YouTube може да има повече от една реклама. Показателят CPM се съсредоточава върху разхода на рекламодателя за рекламни импресии, а CPM въз основа на възпроизвежданията – върху разхода на рекламодателя за възпроизвеждане на видеоклипове, които включват една или повече реклами. Често стойностите на CPM въз основа на възпроизвежданията са по-големи от тези на CPM.
Да предположим например, че видеоклипът ви е прегледан 5000 пъти. 1000 от показванията са включвали една реклама, а 500 други – две. Това са общо 1500 показвания с реклами. Този пример показва, че е имало 2000 отделни рекламни импресии, но само 1500 възпроизвеждания с възможност за приходи.
Да предположим, че рекламодателят е платил общо 7 щ.д. Разходът на импресия за видеоклипа се равнява на 7 щ.д. (разход на рекламодателя), разделено на 2000 рекламни импресии, или 0,0035 щ.д. Показателят CPM, или разходът за 1000 импресии, ще е равен на 0,0035 щ.д., умножено по 1000, или 3,50 щ.д. Показателят CPM въз основа на възпроизвежданията ще е равен на 7 щ.д., разделено на 1500 възпроизвеждания с възможност за приходи, умножено по 1000, или 4,67 щ.д.

Защо показателят CPM е важен?

Получавате част от това, което плащат рекламодателите, когато във видеоклипа ви се показват реклами. Колкото повече рекламодателят плаща за тази реклама, толкова повече печелите. CPM е добър индикатор за това, колко са важни видеоклиповете и аудиторията ви за рекламодателя, когато се отнасят за постигането на бизнес целите му.
Приходите ви няма да са равни на CPM стойностите, умножени по броя показвания, тъй като CPM отразява какво плащат рекламодателите, а не какво печелите. Също така не всички показвания съдържат реклами. Някои видеоклипове не отговарят на условията за реклами като цяло, ако не са подходящи за рекламодатели. Други показвания на видеоклипове може да не включват реклами поради липса на налични такива. Показванията, включващи реклами, се отнасят към възпроизвежданията с възможност за приходи.

Защо се променят стойностите на показателя CPM?

Колебанията в стойностите на CPM във времето са обичайни и се случват по различни причини, като:
 • Период на годината: Рекламодателите са склонни да предлагат по-висока или по-ниска цена в зависимост от периода на годината. Например много рекламодатели предлагат по-висока цена непосредствено преди празници.
 • Промени в географското местоположение на зрителите: Рекламодателите могат да определят кои географски местоположения биха искали да достигнат с рекламите си. Нивата на конкуренция на рекламния пазар са различни за различните местоположения, поради което стойностите на CPM се различават по географско местоположение. Ако е налице промяна на местоположенията, откъдето се отчитат показванията, възможно е да наблюдавате промяна в стойностите на CPM. Например ако по-рано съдържанието ви е преглеждано в географско местоположение с по-високи стойности на CPM, но вече се преглежда в географски положения с по-ниски такива, може да се наблюдава спад в стойностите ви за този показател.
 • Промяна в разпределянето на различните достъпни рекламни формати: За различните рекламни формати стойностите на CPM обикновено се различават. Ако например в рекламните места има повече реклами без възможност за пропускане, стойностите на CPM може да са по-високи.

Прогнозни приходи спрямо приходите от реклами

 • Прогнозни приходи: приходи от всички типове приходи, включително членство в канал, YouTube Premium и Суперчат. Този показател може да бъде прегледан в раздела „Приходи“.
 • Прогнозни приходи от реклами: приходи само от реклами във видеоклиповете ви. Този показател може да бъде прегледан в отчета „Източници на приходи“.

Преглеждания, рекламни импресии и прогнозен брой възпроизвеждания с възможност за приходи

 • Преглеждания: информация за броя гледания на видеоклипа ви.
 • Рекламни импресии: информация за броя на отделните реклами, които са прегледани във видеоклиповете ви.
 • Прогнозен брой възпроизвеждания с възможност за приходи: информация за броя гледания на видеоклипа ви с реклами.

Ако видеоклипът ви е преглеждан 10 пъти и в 8 от тях се съдържат реклами, ще имате 10 преглеждания и 8 прогнозни възпроизвеждания с възможност за приходи. Ако в едно от тези прогнозни възпроизвеждания с възможност за приходи е имало 2 реклами, ще имате 9 рекламни импресии.

Не всички показвания в YouTube съдържат реклами. Дадено показване не съдържа реклама, ако:

 • Видеоклипът не е подходящ за рекламодатели.
 • Рекламите са изключени за този видеоклип.
 • Няма налична реклама, която да се покаже на конкретния зрител. Рекламодателите могат да изберат да се насочат към определени устройства, демографски данни и интереси. Възможно е зрителят да не съответства на насочването. Научете повече за налични начини на насочване за видеореклами.
 • Редица други фактори, включително географското местоположение на зрителя, колко скоро зрителят е гледал реклама, има ли абонамент за YouTube Premium и т.н.

Поради тези различия в показванията е вероятно да имате повече показвания, отколкото прогнозни възпроизвеждания с възможност за приходи.

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
5395231215201923920
true
Търсене в Помощния център
true
true
true
true
true
59