Förklaring till systemen för intäktsgenerering och annonsalgoritmen

På YouTube kan människor över hela världen dela med sig av sina berättelser. Varje minut laddas mer än 400 timmar videomaterial upp på YouTube. Hundratals miljoner timmar visas varje dag och miljarder användare besöker YouTube varje månad.
Vi vill säkerställa en trygg community för innehållsskapare, tittare och annonsörer. Därför har vi tagit fram automatiserade system som filtrerar innehållet på YouTube. De här systemen kallas ibland för ”annonsalgoritmen”.

Så påverkar systemen innehållsskapare som genererar intäkter

Systemen granskar innehåll och kanaler på olika sätt och i olika skeden. För innehållsskapare som ingår i YouTubes partnerprogram kan våra systemen för intäktsgenerering påverka både ditt innehåll och din kanal.

Påverkan på innehållet

När du aktiverar annonser granskar systemen innehållet på två sätt:

  • Annonsvänligt innehåll. Om du vill tjäna pengar på en video måste den uppfylla våra riktlinjer för annonsvänligt innehåll. Våra system kontrollerar din video, titel, miniatyrbild, beskrivning, taggar och själva videon för att se om den uppfyller våra riktlinjer. Resultatet ser du i form av en ikon för intäktsgenerering.
  • Tittarnas engagemang. Våra system granskar även tittarengagemang. Det betyder att vi tittar på kommentarer, gilla-markeringar och om hela videon visas. Vi tittar också på andra typer av innehåll som din målgrupp tittar på. Sedan kan systemen göra en bedömning av intäktsgenerering som kan ändra videons status för intäktsgenerering.

Läs mer om statusförändringar för intäktsgenerering och vad du kan göra.

Påverkan på kanalen

Våra system kontrollerar också om du fattar enhetliga och korrekta beslut kring intäktsgenerering på kanalen. Tänk på att bara aktivera annonser för videor som uppfyller våra riktlinjer för annonsvänligt innehåll. Om du aktiverar annonser på videor som bryter mot våra riktlinjer kan systemen flagga din kanal. I allvarliga fall kan vi inaktivera funktionen att tjäna pengar på annonser eller ta bort dig från YouTubes partnerprogram.

Vad du kan göra med systemet

Ibland blir det fel i systemen. Därför kan du alltid begära granskning av videons status för intäktsgenerering. När du begär granskning tittar en policyspecialist på innehållet och tar reda på om det följer riktlinjerna. Om vår granskare inte håller med vårt automatiska system är det granskarens beslut som är det slutgiltiga.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?