Veelgestelde vragen over waarschuwingen

Wat gebeurt er als ik een waarschuwing krijg?

Als je een waarschuwing vanwege een auteursrechtklacht of een schending van de communityrichtlijnen ontvangt, brengen we je hiervan op de hoogte via e-mail, via meldingen op mobiel en desktop en op je YouTube-kanaal. We laten je weten waarom je een waarschuwing hebt gekregen en wat je eraan kunt doen.

Waarom hebben we twee verschillende systemen?

We hebben twee systemen omdat we waarschuwingen vanwege schending van de communityrichtlijnen en waarschuwingen vanwege auteursrechtklachten als afzonderlijke zaken zien.

Schendingen van het auteursrecht en schendingen van de communityrichtlijnen gebeuren om verschillende redenen. Onze communityrichtlijnen zijn regels waaraan creators en kijkers zich moeten houden om de YouTube-community veilig te houden. Er gelden regels met betrekking tot het auteursrecht om te zorgen dat de rechten van creators worden beschermd en dat iedereen zich aan de wet houdt bij het gebruik van content in video's, live streams en stories.

Misschien ben je wel bekend met auteursrechtbeperkingen, maar ken je ons beleid inzake naaktheid en seksuele content niet. Of misschien ken je ons beleid met betrekking tot thumbnails, maar realiseer je je niet dat het gebruik van iemands liedje in je video kan leiden tot een waarschuwing vanwege een auteursrechtklacht. We willen je graag de mogelijkheid bieden om beter bekend te raken met al onze beleidsregels.

Als je meer wilt weten over wat we beschouwen als schendingen van het auteursrecht, kun je deze artikelen lezen:

Als je meer wilt weten over onze communityrichtlijnen kun je deze video bekijken of de afzonderlijke beleidsonderwerpen bekijken in het Helpcentrum.

Waarom zijn de gevolgen van elk type waarschuwing verschillend?

We hebben de sancties voor waarschuwingen vanwege auteursrechtklachten en waarschuwingen vanwege schending van de communityrichtlijnen zodanig vastgesteld dat gebruikers kunnen leren van hun fouten en weer met plezier gebruik kunnen maken van YouTube. We weten dat gebruikers bij waarschuwingen vanwege schending van de communityrichtlijnen vaak snel begrijpen waarom hun content in strijd is met de regels zodra ze een melding ontvangen en naar de bijbehorende beleidspagina gaan.

Als het je eerste waarschuwing is, moet je de Auteursrechtschool doorlopen.

Waarom krijg je niet altijd een melding?

Of je een melding ontvangt, hangt af van een aantal factoren, zoals of het om een schending van de communityrichtlijnen of een auteursrechtschending gaat en of het je eerste schending is.

Iedereen kan fouten maken. Daarom geven we je een melding voor de eerste keer dat je content niet aan een van onze communityrichtlijnen voldoet. We hopen dat je hierdoor nog eens goed naar ons beleid kijkt om te voorkomen dat dit opnieuw gebeurt.

Als we echter een verwijderingsverzoek vanwege auteursrechtschending ontvangen, verwijderen we de upload en geven we een waarschuwing vanwege een auteursrechtklacht, ook al is dit de eerste keer. We doen dat om te voldoen aan de wetgeving. Om een video te laten verwijderen, moet de auteursrechteigenaar een volledig en geldig juridisch verzoek indienen.

Opmerking: Content ID-claims leiden niet tot een waarschuwing.

Hoe weet ik welk soort waarschuwing ik heb gekregen?

Wanneer we je op de hoogte stellen van de waarschuwing laten we je weten welk soort waarschuwing je hebt ontvangen. Als het om een waarschuwing vanwege schending van de communityrichtlijnen gaat, laten we je ook weten aan welk beleid je content niet voldoet.

Nog een paar manieren om erachter te komen:

  • Waarschuwingen vanwege schending van de communityrichtlijnen zijn zichtbaar in je kanaalinstellingen.
  • Je kunt waarschuwingen vanwege auteursrechtklachten zien in het gedeelte Video's van je account of bij Videobeheer als je de klassieke versie van Creator Studio gebruikt. Hier vind je meer informatie

Wat moet ik doen als ik een waarschuwing krijg?

Iedereen kan fouten maken en we begrijpen dat mensen niet opzettelijk ons beleid schenden of inbreuk maken op het auteursrecht van iemand anders. Ook weten we dat het eng kan zijn om een waarschuwing te krijgen, maar je kunt bepaalde acties ondernemen om blijvende negatieve gevolgen voor je kanaal te voorkomen.

Als je een waarschuwing vanwege schending van de communityrichtlijnen krijgt, raden we je aan om het volgende te doen:

  1. Lees meer over onze communityrichtlijnen om ervoor te zorgen dat je content aan ons beleid voldoet.
  2. Als je ons beleid hebt bekeken en denkt dat we een fout hebben gemaakt, laat het ons dan weten. Je kunt hier bezwaar maken tegen de beslissing.

Als je een waarschuwing vanwege een auteursrechtklacht krijgt, heb je deze opties:

  • Wachten totdat de waarschuwing verloopt: Een waarschuwing vanwege een auteursrechtklacht verloopt na negentig dagen. Als het je eerste waarschuwing is, moet je de Auteursrechtschool doorlopen.
  • Vragen om intrekking: Je kunt contact opnemen met degene die de claim vanwege auteursrechtschending op je video heeft ingediend en deze persoon vragen de claim in te trekken.
  • Een verweer indienen: Als je video ten onrechte als inbreukmakend is aangemerkt en daarna is verwijderd, of als je video mogelijk onder redelijk gebruik valt, kun je een verweer indienen.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?