Διαχείριση της Βιβλιοθήκης σας

Στη σελίδα Βιβλιοθήκη, μπορείτε να βρείτε τις ενότητες Ιστορικό, Παρακολούθηση αργότερα, Playlist και άλλες λεπτομέρειες καναλιού.

Για να βρείτε τη Βιβλιοθήκη σας, μεταβείτε στα αριστερά ή στο κάτω μενού και επιλέξτε Βιβλιοθήκη .

 Ιστορικό

Τα βίντεο που παρακολουθήσατε πρόσφατα βρίσκονται στην ενότητα Ιστορικό. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης του ιστορικού παρακολούθησης.

 Παρακολούθηση αργότερα

Τα βίντεο που αποθηκεύσατε ή θέλετε να ξαναδείτε βρίσκονται στην ενότητα Παρακολούθηση αργότερα. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο προσθήκης βίντεο στη λίστα Παρακολούθηση αργότερα.

 Playlist

Τα playlist που δημιουργήσατε, τα οποία περιλαμβάνουν δημόσια, ιδιωτικά και μη καταχωρισμένα playlist, βρίσκονται στην ενότητα Playlist. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των playlist σας.

 Βίντεο που σας αρέσουν

Τα βίντεο που σας άρεσαν υπάρχουν στην ενότητα Βίντεο που σας αρέσουν. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των βίντεο που σας αρέσουν.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;