Sprievodca ikonami speňažovania v Štúdiu YouTube

Zavádzame niekoľko zmien, ktoré ovplyvnia, ako zhromažďujeme a používame údaje pri obsahu určenom pre deti na YouTube.com. Niektoré pokyny v tomto článku sa preto mohli zmeniť. Ďalšie informácie

Ak ste v Partnerskom programe YouTube, môžete zapnúť reklamy pre videá, ak vaše video spĺňa naše pokyny pre obsah vhodný pre inzerentov. Ak neviete, či video spĺňa pokyny, prečítajte si náš článok o hodnotení obsahu pomocou samocertifikácie. Po zapnutí reklám uvidíte vedľa každého videa ikonu speňažovania.

Na základe ikon budete vedieť, či sa video speňažuje. To, či budete dostávať výnosy, závisí od viacerých faktorov vrátane sťažností na porušenie autorských práv, zdieľania výnosov a vhodnosti videí pre inzerentov. Pomocou tohto sprievodcu zistíte, čo jednotlivé ikony znamenajú.

Viac o nahrávaní videa na účely speňažovania a osvedčených postupoch nájdete v tomto článku.

Vo všeobecnosti platí, že ak je ikona zelená, video môžete zverejniť. Ak vidíte ikonu kontroly, čakajte. Ak je ikona žltá, môžete zverejniť video, vykonať úpravy alebo podať odvolanie.

 Prebieha kontrola

Túto ikonu uvidíte, keď budú naše systémy kontrolovať vhodnosť videa pre reklamy.

Nášmu systému to zvyčajne trvá do 20 minút, no najviac hodinu. Po dokončení kontroly sa zobrazí stav speňažovania. Dovtedy sa nebudú zobrazovať žiadne reklamy. Ak chcete maximalizovať potenciál výnosov, odporúčame vám hodinu pred zverejnením video nahrať ako nezaradené alebo súkromné.New Monetization Icon: Check Ad-Suitability Before Your Video Goes Public

Zapnuté

Zapli ste speňažovanie, a keďže video spĺňa naše pokyny pre obsah vhodný pre inzerentov, je vhodné pre väčšinu reklám. Pripomíname, že za toto video nemusíte dostať všetky výnosy z reklám. Občas môžu byť výnosy dočasne zadržané z dôvodu námietky v súvislosti s porušením autorských práv.

Čo pre vás znamená zelená ikona:

  • Ak sa v popise stavu uvádza „Zapnuté“: z tohto videa získavate všetky výnosy.
  • Ak sa v popise stavu uvádza „Sťažnosť na porušenie autorských práv“: výnosy môžu byť dočasne zadržané, pretože je proti videu podaná sťažnosť na porušenie autorských práv. Výnosy sa po vyriešení sťažnosti alebo námietky nakoniec odošlú príslušnému vlastníkovi. Prečítajte si viac o speňažovaní počas riešenia sporov v systéme Content ID.
  • Ak sa v popise stavu uvádza „Výnimky“: v tomto videu sa môžu zobrazovať iba neprispôsobené reklamy, pretože je nastavené ako určené pre deti

Obmedzené

Zapli ste speňažovanie tohto videa, ale keďže nespĺňa všetky naše pokyny pre obsah vhodný pre inzerentov, značky sa môžu rozhodnúť, že sa odhlásia zo zobrazovania reklám v obsahu. Vo všeobecnosti to môže znamenať nižšie výnosy z tohto obsahu (keďže je pravdepodobné, že sa zobrazí menej reklám) v porovnaní s obsahom, ktorý je pre inzerentov vhodný.

Čo pre vás znamená žltá ikona:

  • Ak sa v popise stavu uvádza „Spôsobuje obmedzené alebo žiadne reklamy. Môžete požiadať o kontrolu“: znamená to, že toto video bolo posúdené našimi automatickými systémami. Môžete požiadať o kontrolu, čo znamená, že pracovník, ktorý sa špecializuje na kontrolu obsahu, video znova skontroluje a v prípade potreby zmení stav jeho speňažovania.
  • Ak sa v popise stavu uvádza „Momentálne spôsobuje obmedzené alebo žiadne reklamy, ale prebieha kontrola videa“: znamená to, že toto video kontroluje expert na pravidlá (skutočná osoba, nie počítač). Naši experti môžu stav speňažovania ponechať alebo zmeniť a ich rozhodnutie je konečné.
  • Ak sa v popise stavu uvádza „Momentálne spôsobuje obmedzené alebo žiadne reklamy. Potvrdené manuálnou kontrolou“: znamená to, že naši odborníci na pravidlá sa na video pozreli a podľa ich názoru nespĺňa všetky naše pokyny pre obsah vhodný pre inzerentov. Stav žltej ikony je uzamknutý a nedá sa zmeniť.

Zapnuté

Zapli ste speňažovanie videa prevzatej skladby, ale hudobný vydavateľ si naň uplatnil nárok. Tento hudobný vydavateľ v minulosti vyjadril súhlas so zdieľaním výnosov s autormi, ktorí tvoria prevzaté skladby, v Partnerskom programe YouTube.

Čo pre vás znamená žltá ikona:

  • Ak sa v popise stavu uvádza „Sťažnosť na porušenie autorských práv. Zdieľanie výnosov”: znamená to, že za toto video dostanete len časť výnosov. Prečítajte si viac o zdieľaní výnosov a speňažovaní vhodných videí prevzatých skladieb.

Nemožno speňažovať

Zapli ste speňažovanie, ale proti videu je podaná sťažnosť na porušenie autorských práv. Nedá sa speňažovať.

Čo pre vás znamená červená ikona:

  • Ak sa v popise stavu uvádza „Sťažnosť na porušenie autorských práv“: znamená to, že iná strana, ktorá používa náš systém Content ID, podala na obsah vo videu sťažnosť na porušenie autorských práv. Niekedy môžete podať námietku.
  • Ak sa v popise stavu uvádza „Sťažnosť na porušenie autorských práv“ a „Sankcia na účte“: znamená to, že ste podali námietku, ale vlastník autorských práv nesúhlasí a požiadal o zastavenie šírenia vášho videa. V takom prípade váš účet dostane sankciu za porušenie autorských práv.

 Vypnuté

Rozhodli ste sa nepovoliť speňažovanie tohto videa.

Čo pre vás znamená sivá ikona:

  • Ak sa v popise stavu uvádza „Sťažnosť na porušenie autorských práv. Vhodné na zdieľanie výnosov“: znamená to, že autorské práva na obsah vo vašom videu vlastní niekto iný. Reklamy sa zobrazujú a výnosy sa odosielajú vlastníkovi autorských práv. Dobrou správou pre vás je, že vlastník autorských práv je ochotný s vami výnosy zdieľať. Ak stav speňažovania zmeníte na „Zapnuté“, získate časť výnosov za toto video.

Prečo sa ikona mení zo zelenej na žltú

Niekedy sa ikona speňažovania pri vašom videu v Správcovi videí zmení zo zelenej (speňažovanie)  alebo  na žltú (obmedzené alebo žiadne reklamy)  alebo . Je to spôsobené tým, že naše automatické reklamné systémy vykonávajú viacnásobnú kontrolu, aby zistili, či video spĺňa naše pokyny pre obsah vhodný pre inzerentov.

Klasifikácia videa sa môže po jeho zverejnení zmeniť, pretože naše systémy pokračujú v analyzovaní ďalších informácií vášho videa. Neustále pracujeme na tom, aby tento proces prebiehal rýchlejšie a bol stabilnejší.

Čo robiť, keď sa ikona mení

Pred zverejnením videa

Ak chcete skontrolovať stav speňažovania videa pred jeho zverejnením, môžete ho nahrať ako nezaradené. Klasifikácia videa sa môže počas prvých 24 až 48 hodín po nahraní zmeniť. Po 48 hodinách sa zvyčajne ustáli. Nezabúdajte však, že sa neskôr môže znova zmeniť podľa toho, ako s ním diváci budú interagovať.

Po zverejnení videa

Ak žltú ikonu považujete za omyl, môžete požiadať o kontrolu človekom. Videá, ktoré už v minulosti prešli kontrolou a ku ktorým bolo vydané konečné rozhodnutie o odvolaní, by sa zmeniť nemali. Prečítajte si viac o tom, ako fungujú kontroly speňažovania a kedy by ste mali o kontrolu požiadať.

Zobrazenie zoznamu vašich videí so žltou ikonou

Ak chcete zobraziť zoznam vašich videí, ktoré majú žlté ikony, môžete filtrovať stav speňažovania v sekcii Video v Štúdiu pre autorov. Ak chcete požiadať o kópiu zoznamu svojich videí, obráťte sa na Podporu pre autorov.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?