Om ikonene for inntektsgenerering i YouTube Studio

Vi innfører for tiden noen endringer i hvordan vi innhenter og bruker data i forbindelse med innhold for barn på YouTube.com. Derfor kan noen av veiledningene i denne artikkelen være endret. Finn ut mer

Hvis du er med i YouTubes partnerprogram, kan du slå på annonser for videoer -- hvis videoen din samsvarer med retningslinjene for annonsørvennlig innhold. Hvis du er usikker, kan du se artikkelen Bruk egensertifisering til å vurdere innholdet ditt. Når du har slått på annonser, ser du et ikon for inntektsgenerering ved siden av hver video.

Se på disse ikonene for å finne ut om du tjener penger på den aktuelle videoen. Det er flere faktorer som avgjør om du mottar inntekter, som opphavsrettskrav, inntektsdeling og hvor annonsørvennlig videoene er. Bruk denne veiledningen som hjelp til å forstå hva de forskjellige ikonene betyr.

Hvis du vil ha mer informasjon om anbefalte fremgangsmåter og hvordan du laster opp en video for inntektsgenerering, kan du se denne artikkelen.

Generelt sett – hvis ikonet er grønt, kan du gjøre videoen offentlig. Hvis du ser «Sjekkes»-ikonet, må du vente. Hvis ikonet er gult, kan du gjøre videoen offentlig, gjøre endringer eller sende inn en anke.

  Sjekkes

Dette ikonet vises når systemene vår sjekker om en video er egnet for annonser.

Systemet vårt bruker vanligvis under 20 minutter på dette, og ikke mer enn en time. Status for inntektsgenerering vises når sjekken er fullført. Det vises ingen annonser i mellomtiden. For å maksimere inntektspotensialet ditt anbefaler vi at du laster opp videoen som privat eller ikke-oppført én time før du gjør den offentlig.New Monetization Icon: Check Ad-Suitability Before Your Video Goes Public

Du har slått på inntektsgenerering. Videoen er i samsvar med retningslinjene for annonsørvennlig innhold, og derfor er videoen egnet for de fleste annonser. Husk at du kanskje ikke mottar alle annonseinntektene for denne videoen. Noen ganger kan det hende inntektene holdes midlertidig tilbake på grunn av en opphavsrettstvist.

Hva innebærer det grønne ikonet?

  • Hvis statusbeskrivelsen står som «På», mottar du alle inntektene for denne videoen.
  • Hvis statusbeskrivelsen står som «Opphavsrettskrav», kan det hende inntektene holdes midlertidig tilbake fordi det finnes et opphavsrettskrav mot videoen. Inntektene havner hos den rettmessige eieren når kravet eller tvisten er løst. Finn ut mer om inntektsgenerering mens en Content ID-tvist pågår.
  • Hvis statusbeskrivelsen står som «Unntak», er videoen bare egnet for annonser som ikke er personlig tilpasset, fordi den er klassifisert som laget for barn

Begrenset

Du har slått på inntektsgenerering for denne videoen, men fordi den ikke samsvarer med alle retningslinjene for annonsørvennlig innhold, kan merkevarer eller annonsører velge å ekskludere innholdet ditt. Generelt sett betyr dette at du kanskje tjener mindre på dette innholdet (fordi det sannsynligvis vises færre annonser) enn på innhold som er egnet for annonsører.

Hva innebærer det gule ikonet?

  • Hvis du ser en statusbeskrivelse om at det vises få eller ingen annonser, og at du kan be om manuell evaluering, betyr dette at videoen er vurdert av de automatiske systemene våre. Du kan be om manuell evaluering, og da tar en spesialist på innholdsvurdering en titt på videoen. Hvis det er aktuelt, kan vedkommende endre videoens status for inntektsgenerering.
  • Hvis du ser en statusbeskrivelse om at det for øyeblikket vises få eller ingen annonser, men at videoen er under manuell evaluering, betyr dette at videoen evalueres av en spesialist på retningslinjene (altså ikke en maskin). Spesialistene våre kan velge å beholde eller endre statusen for inntektsgenerering. Denne avgjørelsen er endelig.
  • Hvis du ser en statusbeskrivelse om at det for øyeblikket vises få eller ingen annonser, og at denne avgjørelsen er bekreftet gjennom manuell evaluering, betyr dette at spesialistene våre har sett på videoen og konkludert med at den ikke samsvarer med alle retningslinjene for annonsørvennlig innhold. Statusen med det gule ikonet er låst og kan ikke endres.

Du har slått på inntektsgenerering for en video med en coverversjon av en sang som en musikkutgiver har gjort krav på. Denne musikkutgiveren har godtatt å dele inntektene med skapere i YPP som lager coverversjoner.

Hva innebærer det gule ikonet?

Ikke kvalifisert

Du har slått på inntektsgenerering, men det er fremsatt et opphavsrettskrav mot videoen. Du kan ikke tjene penger på den.

Hva innebærer det røde ikonet?

  • Hvis du ser en statusbeskrivelse om opphavsrettskrav, har en annen part som bruker Content ID-systemet vårt, fremsatt et opphavsrettskrav mot innhold i videoen. I noen tilfeller kan du sende inn en bestridelse.
  • Hvis du ser en statusbeskrivelse om opphavsrettskrav og kontoadvarsel, betyr dette at du har bestridt kravet, men at opphavsrettseieren er uenig og har bedt om at videoen din blir fjernet. I slike tilfeller får kontoen din en opphavsrettsadvarsel.

 Av

Du har valgt ikke å slå på inntektsgenerering for denne videoen.

Hva innebærer det grå ikonet?

  • Hvis du ser en statusbeskrivelse om opphavsrettskrav og at videoen er kvalifisert for inntektsdeling, betyr dette at noen andre har opphavsretten til noe av innholdet i videoen din. Det kjøres annonser på videoen, og inntektene går til opphavsrettseieren. Den gode nyheten er at opphavsrettseieren har åpnet opp for å dele inntektene med deg. Hvis du endrer statusen for inntektsgenerering til «på», mottar du noen av inntektene for denne videoen.

Hvorfor skifter ikonet farge fra grønt til gult?

Iblant kan ikonet for inntektsgenerering i Videobehandler skifte fra grønt (inntektsgenererende: eller ) til gult (få eller ingen annonser: eller ). Dette skyldes at de automatiserte annonsesystemene våre kjører flere sjekker for å finne ut om en video er i samsvar med retningslinjene for annonsørvennlig innhold.

Klassifiseringen av en video kan endre seg etter publiseringen, fordi systemene våre fortsetter å analysere mer informasjon fra videoen. Vi jobber kontinuerlig med å gjøre denne prosessen mer effektiv og stabil.

Dette kan du gjøre med ikonendringer

Før du gjør videoen din offentlig tilgjengelig

Hvis du vil sjekke statusen for inntektsgenerering før du gjør videoen offentlig, kan du laste den opp som ikke-oppført. Det kan hende klassifiseringen av en video endres i løpet av de første 24–48 timene etter opplasting. Klassifiseringen stabiliserer seg vanligvis etter 48 timer. Den kan imidlertid endre seg igjen basert på seernes interaksjoner med videoen.

Etter at videoen er blitt offentlig tilgjengelig

Hvis du mener du har fått et gult ikon ved en feil, kan du be om manuell evaluering. Videoer som tidligere er evaluert og har fått en endelig avgjørelse etter anke, blir ikke endret. Finn ut mer om hvordan de manuelle evalueringene knyttet til inntektsgenerering fungerer, og når du bør be om dette.

Se en liste over videoene dine som har fått gult ikon

For å se en liste over videoene dine som har fått gult ikon, kan du filtrere statusen for inntektsgenerering i Video-delen av YouTube Studio. Kontakt brukerstøtten for skapere for å be om en kopi av videolisten.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?