Справочник за иконите за възможност за приходи за YouTube Studio

Извършваме промени в начина, по който събираме и използваме данни по отношение на съдържанието за деца в YouTube.com. В резултат на това някои от инструкциите в тази статия може да са променени. Научете повече

Ако участвате в Партньорската програма на YouTube, можете да включвате реклами за видеоклипове, които отговарят на нашите насоки за подходящо за рекламодатели съдържание. Ако не знаете дали видеоклиповете ви отговарят на тези насоки, прегледайте нашата статия „Оценяване на съдържанието чрез функцията за самостоятелно сертифициране“. Когато включите рекламите, до всеки видеоклип ще се покаже икона за възможност за приходи.

Чрез иконите можете да разберете дали имате възможност за приходи от видеоклипа. Получаването на приходи зависи от няколко фактора, включително искове за нарушаване на авторски права, споделяне на приходите и уместност за рекламодателите. Използвайте този справочник, за да разберете какво означава всяка икона.

За още информация относно качването на видеоклип с цел получаване на възможност за приходи и най-добрите практики прегледайте тази статия.

Като цяло, ако иконата е зелена, можете да зададете видеоклипа си като публичен. Ако виждате иконата „Проверява се“, изчакайте. Ако е жълта, можете да публикувате съдържанието, да направите корекции или да изпратите обжалване.

 Проверява се

Ще виждате тази икона, когато системите ни проверяват пригодността за реклами на даден видеоклип.

Това обикновено отнема до 20 минути и не повече от 1 час. Състоянието на възможността за приходи ще се покаже, когато проверката приключи. Междувременно няма да се показват реклами. За постигане на максимални приходи препоръчваме да качите видеоклипа си като скрит или частен 1 час, преди да го направите публиченNew Monetization Icon: Check Ad-Suitability Before Your Video Goes Public

Включено

Възможността за приходи е включена от вас и тъй като видеоклипът спазва насоките за подходящо за рекламодатели съдържание, той отговаря на условията за повечето реклами. Имайте предвид, че може да не получите всички рекламни приходи за този видеоклип. Понякога приходите ви може временно да бъдат задържани поради оспорване във връзка с авторски права.

Какво означава за вас зелената икона.

  • Ако в описанието на състоянието е посочено „Включено“, получавате всички приходи за този видеоклип.
  • Ако в описанието на състоянието е посочено „Иск за нарушаване на авторски права“, приходите може временно да бъдат задържани, тъй като е налице иск за нарушаване на авторски права във връзка с видеоклипа. След разрешаването на иска или оспорването приходите в крайна сметка ще бъдат изплатени на съответния собственик. Научете повече за възможността за приходи по време на оспорване на заявления по Content ID.
  • Ако в описанието на състоянието е посочено „Изключения“, този видеоклип отговаря на условията само за неперсонализирани реклами, тъй като е определен като създаден за деца

Ограничено

Възможността за приходи за този видеоклип е включена от вас, но тъй като той не спазва всички наши насоки за подходящо за рекламодатели съдържание, собствениците на търговски марки може да изберат да се откажат от съдържанието. Това означава, че е възможно да печелите по-малко приходи от него (тъй като има вероятност да се показват по-малко реклами) в сравнение с това, което е подходящо за рекламодатели.

Какво означава за вас жълтата икона.

  • Ако в описанието на състоянието е посочено „Води до ограничени или никакви реклами. Можете да заявите преглед“: Това означава, че оценката на видеоклипа е направена от автоматизираните ни системи. Можете да заявите преглед, което означава, че лице, което е специалист по оценка на съдържанието, ще разгледа отново видеоклипа и при необходимост може да промени състоянието на възможност за приходи за видеоклипа.
  • Ако в описанието на състоянието е посочено „Понастоящем води до ограничени или никакви реклами, но видеоклипът е в процес на преглед“: Това означава, че той се преглежда от специалист по правилата (реален човек, а не машина). Специалистите ни могат да запазят или променят състоянието на възможност за приходи и решението им е окончателно.
  • Ако в описанието на състоянието е посочено „Понастоящем води до ограничени или никакви реклами. Потвърдено чрез ръчен преглед“: Това означава, че специалистите ни по правилата са прегледали видеоклипа и според тях той не спазва всички насоки за подходящо за рекламодатели съдържание. Състоянието на жълтата икона е заключено и не може да се променя.

Включено

Възможността за приходи от видеоклип с кавър на песен е включена от вас, но за клипа има заявени права от музикален издател. Този музикален издател по-рано е приел да споделя приходи със създатели в Партньорската програма на YouTube, които публикуват музикални кавъри.

Какво означава за вас жълтата икона.

Не отговаря на условията

Възможността за приходи е включена от вас, но тъй като за видеоклипа има предявен иск за нарушаване на авторски права, нямате възможност за приходи от него.

Какво означава за вас червената икона.

  • Ако в описанието на състоянието е посочено „Иск за нарушаване на авторски права“: Това означава, че друга страна, която използва системата Content ID, е подала иск за нарушаване на авторски права за съдържание във видеоклипа. Понякога имате опция за подаване на оспорване.
  • Ако в описанието на състоянието е посочено „Иск за нарушаване на авторски права“ и „Предупреждение за профила“: Това означава, че е изпратено оспорване от ваша страна, но собственикът на авторските права не го приема и е заявил сваляне на видеоклипа ви. В този случай профилът ви получава предупреждение за нарушаване на авторски права.

 Изключено

Възможността за приходи за този видеоклип е изключена от вас.

Какво означава за вас сивата икона.

  • Ако в описанието на състоянието е посочено „Иск за нарушаване на авторски права. Отговаря на условията за споделяне на приходи“: Това означава, че някой друг притежава авторските права върху съдържанието във видеоклипа ви. Рекламите се пускат и приходите се изплащат на собственика на авторските права. Добрата новина за вас е, че собственикът на авторските права е склонен да споделя приходите с вас. Ако промените състоянието на възможност за приходи на „включено“, ще получавате част от приходите за този видеоклип.

Защо иконата се променя от зелена на жълта

Понякога иконата за възможност за приходи от видеоклип във „Видеомениджър“ се променя от зелено (получаване на възможност за приходи) – или , в жълто (без или с ограничени реклами) – или , и обратно. Това се дължи на факта, че системите ни за автоматизирани реклами извършват няколко сканирания, за да определят дали даден видеоклип отговаря на насоките ни за подходящо за рекламодатели съдържание.

Класификацията на видеоклипа може да се променя след публикуването му, тъй като системите ни продължават да го анализират. Работим непрекъснато за ускоряването и стабилизирането на този процес.

Какво можете да направите за промените в иконите

Преди да активирате видеоклипа си

Ако искате да проверите състоянието на възможност за приходи, преди да направите видеоклипа публичен, можете да го качите като скрит. Класификацията на видеоклипа може да се променя през първите от 24 до 48 часа на качването. Като цяло се стабилизира след 48 часа. Имайте предвид, че тя може да се промени отново въз основа на начина, по който зрителите се ангажират с видеоклипа.

След като активирате видеоклипа си

Ако считате, че жълтата икона е в резултат на грешка, можете да заявите проверка от човек. Видеоклиповете, които по-рано са прегледани и за които е издадено окончателно решение, не трябва да се променят. Научете повече за това, как работи прегледът на възможност за приходи и кога трябва да заявите такъв.

Преглед на списък с видеоклиповете ви с жълта икона

За да прегледате списък с видеоклиповете си с жълта икона, можете да филтрирате секцията „Видеоклипове“ в YouTube Studio по състоянието на възможност за приходи. За да заявите копие на списъка с видеоклиповете ви, свържете се с екипа за поддръжка за създатели.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?