Chi tiết về giao dịch mua Super Chat và Super Stickers

Lưu ý: Một số giao dịch mua Super Chat, Super Stickers hoặc Super Thanks mới trên ứng dụng YouTube dành cho Android sẽ được tính phí thông qua Google Play. Điểm thay đổi này không gây ảnh hưởng đến mức giá hay mức phí mà chỉ thay đổi bên lập hoá đơn. Bạn có thể truy cập vào pay.google.com để xem các khoản phí mới và kiểm tra cách tính phí đối với mình.

Tìm hiểu cách mua Super Chat hoặc Super Stickers.

Yêu cầu về hệ thống
Bạn có thể xem Super Chat trên YouTube trên máy tính hoặc trong ứng dụng dành cho thiết bị di động. Bạn có thể xem Super Chat bằng Internet Explorer 11 trở lên, Chrome 36 trở lên, Safari 9 trở lên, FireFox 35 trở lên, Opera 23 trở lên và Edge.
Bạn có thể xem Super Stickers trên YouTube trên máy tính hoặc trong một số ứng dụng di động của YouTube. Bạn có thể xem Hình dán đặc biệt bằng Internet Explorer 11 trở lên, Chrome 36 trở lên, Safari 9 trở lên, FireFox 35 trở lên, Opera 23 trở lên và Edge.
Lưu ý: Super Chat và Super Stickers không được hỗ trợ trên các trình duyệt di động.

Hoàn tiền

Các khoản thanh toán tự nguyện để mua Super Chat và Hình dán đặc biệt là những khoản tiền không được hoàn lại. Bạn có thể xem chính sách hoàn tiền của YouTube để biết thêm thông tin. Nếu bạn gặp sự cố hoặc có thắc mắc về một khoản thanh toán, hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi.

Xin lưu ý rằng Super Chat và Super Stickers được dùng để tương tác riêng với nhà sáng tạo. Để biết thêm thông tin, bạn có thể tham khảo các chính sách của YouTube về nội dung được trả tiền để quảng cáo và nghĩa vụ công bố thông tin.

Biên nhận

Sau khi bạn thanh toán để mua Super Chat hoặc Hình dán đặc biệt, hệ thống sẽ gửi biên nhận đến bạn qua email để ghi nhận giao dịch mua.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
14718824253847106886
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
59