Chi tiết về việc mua Super Chat và Hình dán đặc biệt

Tìm hiểu cách mua Super Chat hoặc Hình dán đặc biệt.

Yêu cầu về hệ thống
Bạn có thể xem Super Chat trên YouTube trên máy tính hoặc trong ứng dụng dành cho thiết bị di động. Bạn có thể xem Super Chat bằng Internet Explorer 11 trở lên, Chrome 36 trở lên, Safari 9 trở lên, FireFox 35 trở lên, Edge và Opera 23 trở lên.
Bạn có thể xem Hình dán đặc biệt trên YouTube trên máy tính hoặc một số ứng dụng của YouTube dành cho thiết bị di động. Bạn có thể xem Hình dán đặc biệt bằng Internet Explorer 11 trở lên, Chrome 36 trở lên, Safari 9 trở lên, FireFox 35 trở lên, Edge, và Opera 23 trở lên.
Lưu ý: Super Chat và Hình dán đặc biệt không được hỗ trợ trên các trình duyệt dành cho thiết bị di động.

Tiền hoàn lại

Khoản tiền thanh toán tự nguyện để mua Super Chat và Hình dán đặc biệt là khoản thanh toán không thể hoàn lại. Vui lòng xem chính sách hoàn tiền của YouTube để biết thêm thông tin. Nếu bạn đang gặp sự cố hoặc có thắc mắc về một khoản thanh toán, hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi.

Xin nhớ rằng Super Chat và Hình dán đặc biệt được cung cấp để bạn tương tác riêng với người sáng tạo. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Chính sách về quảng cáo trả phí của YouTube và nghĩa vụ tuyên bố của bạn.

Biên nhận

Sau khi bạn thanh toán để mua Super Chat hoặc Hình dán đặc biệt, hệ thống sẽ gửi biên nhận đến cho bạn qua email dưới dạng hồ sơ mua hàng.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?