Mga detalye ng pagbili ng Super Chat at Super Sticker

Tandaan: Simula sa Enero 2022, ang ilang bagong pagbili ng Super Chat, Super Stickers, o Super Thanks na ginawa sa YouTube Android app ay sisingilin sa pamamagitan ng Google Pay. Ang lugar lang kung saan siningil ang pagbili ang maaapektuhan ng pagbabagong ito, hindi ang pagpepresyo o gastos. Puwede mong bisitahin ang pay.google.com para makita ang mga kamakailang pagsingil at makita kung paano ka sinisingil.

Alamin kung paano ka makakabili ng Super Chat o Super Sticker.

Mga kinakailangan sa system
Matitingan ang Mga Super Chat sa YouTube sa iyong computer o sa mga mobile app. Matitingnan ang mga ito sa Internet Explorer 11+, Chrome 36+, Safari 9+, FireFox 35+, Edge, at Opera 23+.
Puwedeng tingnan ang Mga Super Sticker sa YouTube sa iyong computer o sa ilang YouTube app sa mobile. Matitingnan ang mga ito sa Internet Explorer 11+, Chrome 36+, Safari 9+, FireFox 35+, Edge, at Opera 23+.
Tandaan: Hindi sinusuportahan ang Mga Super Chat at Super Sticker sa mga mobile browser.

Mga Refund

Hindi nare-refund ang mga boluntaryong pagbabayad sa Super Chat at Super Sticker. Puwede mong tingnan ang mga patakaran sa refund ng YouTube para sa higit pang impormasyon. Kung nagkakaproblema ka o may mga tanong ka tungkol sa pagbabayad, makipag-ugnayan sa aming team ng suporta.

Tandaan, ang Mga Super Chat at Super Sticker ay para sa iyong personal na interaction sa creator. Para sa higit pang impormasyon, puwede kang sumangguni sa mga patakaran ng YouTube sa mga may bayad na promosyon at sa iyong mga obligasyon sa paghahayag.

Mga Resibo

Kapag nabayaran mo na ang iyong Super Chat o Super Sticker, may ii-email na resibo sa iyo bilang tala ng pagbili.
Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?
Search
I-clear ang paghahanap
Isara ang paghahanap
Mga app ng Google
Pangunahing menu
Maghanap sa Help Center
true
59
false
false