จัดการการเป็นสมาชิก YouTube สำหรับนักศึกษา

หากมีคำถามเกี่ยวกับการเป็นสมาชิก YouTube สำหรับนักศึกษา โปรดดูด้านล่างหากต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการยืนยันหรือการเปลี่ยนแปลงการเป็นสมาชิก หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อทีมสนับสนุนของ YouTube

 

ยืนยันสถานะการเป็นนักศึกษาอีกครั้ง

การเป็นสมาชิก YouTube Music Premium หรือ YouTube Premium สำหรับนักศึกษากำหนดให้คุณยืนยันสถานะนักศึกษาเป็นประจำทุกปีเพื่อรักษาราคาที่มีส่วนลดสำหรับนักศึกษาโดยคุณจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลและ/หรือในแอปเพื่อช่วยเตือนให้ยืนยันสถานะการเป็นนักศึกษาอีกครั้งเมื่อใกล้สิ้นสุดการเป็นสมาชิกในแต่ละปี
คุณจะเริ่มต้นการต่ออายุได้ในกรณีที่มีสิทธิ์ยืนยันสถานะการเป็นนักศึกษาอีกครั้งและสถานะดังกล่าวกำลังจะหมดอายุภายใน 30 วัน หากต้องการดูวันที่สถานะการเป็นนักศึกษาหมดอายุหรือต้องการต่ออายุการเป็นสมาชิกสำหรับนักศึกษา โปรดไปที่ https://www.youtube.com/paid_memberships
หากต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับขั้นตอนการยืนยัน โปรดส่งอีเมลหา SheerID ที่ customerservice@sheerid.com และหากต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการเป็นสมาชิก โปรดติดต่อทีมสนับสนุนของ YouTube

ยกเลิกการเป็นสมาชิก

คุณยกเลิกการเป็นสมาชิก YouTube แบบชำระเงินได้ทุกเมื่อ เมื่อยกเลิกแล้ว คุณจะยังมีสิทธิ์เข้าถึงสิทธิประโยชน์จากการเป็นสมาชิกแบบชำระเงินอยู่จนกว่าจะสิ้นสุดรอบการเรียกเก็บเงินรายเดือน

สิ้นสุดการเป็นสมาชิกสำหรับนักศึกษา

คุณเป็นสมาชิก YouTube สำหรับนักศึกษาได้นานสูงสุด 4 ปี แต่ละปลายปี คุณจะต้องยืนยันสิทธิ์อีกครั้ง หากยังคงเป็นสมาชิกอยู่ แต่ไม่มีสิทธิ์ได้รับราคาสำหรับนักศึกษาแล้ว การเป็นสมาชิกสำหรับนักศึกษาของคุณจะเปลี่ยนไปเป็นแบบสมาชิกที่จ่ายราคาเต็มโดยอัตโนมัติ คุณยกเลิกการเป็นสมาชิก YouTube แบบชำระเงินได้ทุกเมื่อ
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร