จัดการแพ็กเกจสำหรับนักเรียนนักศึกษาของ YouTube

หากมีคำถามเกี่ยวกับแพ็กเกจสำหรับนักเรียนนักศึกษาของ YouTube โปรดดูด้านล่างหากต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการยืนยันหรือการเปลี่ยนแปลงการเป็นสมาชิก หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อทีมสนับสนุนของ YouTube

 

ยืนยันสถานะการเป็นนักเรียน/นักศึกษาอีกครั้ง

แพ็กเกจสำหรับนักเรียนนักศึกษาของ YouTube Music Premium หรือ YouTube Premium กำหนดให้คุณยืนยันสถานะนักเรียน/นักศึกษาเป็นประจำทุกปีเพื่อรักษาราคาส่วนลดสำหรับนักเรียน/นักศึกษา โดยคุณจะได้รับอีเมลและ/หรือการแจ้งเตือนภายในแอปใกล้ช่วงปลายปีของการเป็นสมาชิกในแต่ละปี เพื่อช่วยเตือนให้คุณยืนยันสถานะการเป็นนักเรียน/นักศึกษาซ้ำอีกครั้ง
คุณจะเริ่มต้นการต่ออายุได้ในกรณีที่มีสิทธิ์ยืนยันสถานะการเป็นนักเรียน/นักศึกษาอีกครั้งและสถานะดังกล่าวกำลังจะหมดอายุภายใน 30 วัน หากต้องการดูวันที่สถานะการเป็นนักเรียน/นักศึกษาจะหมดอายุหรือต้องการต่ออายุแพ็กเกจสำหรับนักเรียนนักศึกษา โปรดไปที่ http://youtube.com/purchases 
หากต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับขั้นตอนการยืนยัน โปรดส่งอีเมลหา SheerID ที่ customerservice@sheerid.com และหากต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการเป็นสมาชิก โปรดติดต่อทีมสนับสนุนของ YouTube

ยกเลิกการเป็นสมาชิก

คุณยกเลิกการเป็นสมาชิก YouTube แบบชำระเงินได้ทุกเมื่อ เมื่อยกเลิกแล้ว คุณจะยังมีสิทธิ์เข้าถึงสิทธิประโยชน์จากการเป็นสมาชิกแบบชำระเงินอยู่จนกว่าจะสิ้นสุดรอบการเรียกเก็บเงินรายเดือน

สิ้นสุดแพ็กเกจสำหรับนักเรียนนักศึกษา

คุณใช้แพ็กเกจสำหรับนักเรียนนักศึกษาของ YouTube ได้นานสูงสุด 4 ปี แต่ละปลายปี คุณจะต้องยืนยันสิทธิ์อีกครั้ง หากยังคงเป็นสมาชิกอยู่ แต่ไม่มีสิทธิ์ได้รับราคาสำหรับนักเรียน/นักศึกษาแล้ว แพ็กเกจสำหรับนักเรียนนักศึกษาของคุณจะเปลี่ยนไปเป็นแบบสมาชิกที่จ่ายราคาเต็มโดยอัตโนมัติ คุณยกเลิกการเป็นสมาชิก YouTube แบบชำระเงินได้ทุกเมื่อ
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
คอมพิวเตอร์ Android