Управление на членството за студенти в YouTube

Имате въпрос относно членството за студенти в YouTube? По-долу можете да прегледате помощна информация за потвърждаването или промяната на членството ви. Ако се нуждаете от още помощ, можете да се свържете с екипа на YouTube за поддръжка.

 

Повторно потвърждаване на студентски статус

Членството за студенти в YouTube Music Premium или YouTube Premium изисква да потвърждавате студентския си статус ежегодно, за да продължите да използвате отстъпката за студенти. В края на всяка година от членството ще получавате имейл и/или известие в приложението с напомняне да потвърдите отново студентския си статус.
Можете да започнете подновяването, ако отговаряте на условията за повторно потвърждаване и до изтичането на валидността на студентския ви статус остават по-малко от 30 дни. За да разберете кога изтича валидността на студентския ви статус или да подновите членството за студенти, посетете https://www.youtube.com/paid_memberships
За помощ във връзка с процеса на потвърждаване изпратете имейл до SheerID на адрес customerservice@sheerid.com. Ако имате нужда от помощ за членството, свържете се с екипа на YouTube за поддръжка.

Анулиране на членството ви

Можете да анулирате платеното си членство в YouTube по всяко време. След анулирането ще запазите достъпа до членството до края на месечния си цикъл на таксуване.

Прекратяване на членство за студенти

Можете да се възползвате от членството за студенти в YouTube за период до 4 години. В края на всяка година ще изискваме от вас отново да потвърждавате, че отговаряте на условията. Ако сте абонат, но не отговаряте на условията за отстъпка за студенти, членството ви за студенти автоматично ще премине към план на пълна цена . Можете да анулирате платеното си членство в YouTube по всяко време.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?