Yêu cầu gỡ bỏ do vi phạm bản quyền đã lên lịch là gì?

Nếu chủ sở hữu bản quyền xác định rằng bạn đã đăng trái phép tác phẩm được bảo vệ bản quyền của họ trên YouTube, thì họ có thể quyết định lên lịch yêu cầu gỡ bỏ cho video của bạn. Nếu chủ sở hữu bản quyền chậm trễ đưa ra yêu cầu gỡ bỏ do vi phạm bản quyền, bạn sẽ có 7 ngày trước khi yêu cầu gỡ bỏ đó có hiệu lực và nội dung được đề cập sẽ bị xóa.

Trong khoảng thời gian 7 ngày này, bạn có thể thực hiện một số biện pháp xử lý sau:

  • Không làm gì cả. Bạn có thể đợi cho đến khi yêu cầu gỡ bỏ có hiệu lực sau 7 ngày. Khi đó, video sẽ bị xóa và tài khoản của bạn phải nhận cảnh cáo vi phạm bản quyền.
  • Xóa video của bạn. Nếu bạn xóa video trước khi hết 7 ngày, thì video đó sẽ bị xóa khỏi YouTube, nhưng kênh của bạn sẽ không phải nhận cảnh cáo vi phạm bản quyền.
  • Liên hệ với chủ sở hữu nội dung đã yêu cầu xóa video của bạn. Hãy tìm hiểu thêm về việc rút lại khiếu nại vi phạm bản quyền.
  • Nếu việc chậm trễ đưa ra yêu cầu gỡ bỏ do kết quả khiếu nại thông báo xác nhận quyền sở hữu qua Content ID của bạn, thì bạn có thể hủy đơn khiếu nại của mình trong vòng 7 ngày. Điều này sẽ ngăn việc video của bạn bị gỡ bỏ và thông báo xác nhận quyền sở hữu đó vẫn tiếp tục hiển thị trên video của bạn. Hãy tìm hiểu thêm về quy trình kháng nghị thông báo xác nhận quyền sở hữu qua Content ID.

Sau 7 ngày, khi YouTube xóa video đó, kênh của bạn sẽ phải nhận cảnh cáo vi phạm bản quyền. Việc xóa video tại thời điểm đó sẽ không giải quyết cảnh cáo đó. Cảnh cáo sẽ hết hiệu lực sau 90 ngày với điều kiện là bạn phải hoàn thành các nội dung trong Học viện về bản quyền. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không khôi phục video của bạn sau khi cảnh cáo hết hiệu lực.

Lúc này, bạn cũng có thể chọn gửi thông báo phản đối nếu tin rằng video của bạn bị xóa do nhầm lẫn vì bị xác định nhầm là vi phạm hoặc đủ điều kiện là trường hợp sử dụng hợp lý. Tìm hiểu thêm về cảnh cáo bản quyền.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?