Lịch yêu cầu gỡ bỏ do vi phạm bản quyền là gì?

Nếu một chủ sở hữu bản quyền xác định rằng bạn đã đăng trái phép nội dung được bảo vệ bản quyền của người đó lên YouTube, thì chủ sở hữu bản quyền đó có thể lên lịch để gửi yêu cầu gỡ bỏ video của bạn. Nếu chủ sở hữu bản quyền đưa ra lịch yêu cầu gỡ bỏ do vi phạm bản quyền, thì bạn sẽ có 7 ngày để hành động trước khi chúng tôi xóa nội dung nói trên.

Trong khoảng thời gian 7 ngày này, bạn có thể chọn một trong những cách sau đây:

  • Không làm gì cả. Bạn có thể đợi cho đến khi yêu cầu gỡ bỏ có hiệu lực sau 7 ngày. Khi đó, chúng tôi sẽ xóa video vi phạm và tài khoản của bạn sẽ nhận cảnh cáo vi phạm bản quyền. Một video có thể nhận nhiều yêu cầu gỡ bỏ hoặc thông báo xác nhận quyền sở hữu qua Content ID nhưng chỉ phải nhận một cảnh cáo vi phạm bản quyền tại một thời điểm.
  • Xóa video của bạn. Nếu bạn xóa video trước khi hết 7 ngày, thì video đó sẽ không còn xuất hiện trên YouTube nhưng kênh của bạn sẽ không phải nhận cảnh cáo vi phạm bản quyền.
  • Liên hệ với chủ sở hữu nội dung đã gửi yêu cầu xóa video của bạn. Hãy tìm hiểu thêm về cách rút lại khiếu nại vi phạm bản quyền.
  • Nếu lịch yêu cầu gỡ bỏ này là do bạn đã khiếu nại một thông báo xác nhận quyền sở hữu qua Content ID, thì bạn có thể hủy đơn khiếu nại của mình trong vòng 7 ngày. Hành động này sẽ ngăn việc gỡ bỏ video và duy trì hiệu lực của thông báo xác nhận quyền sở hữu đối với video của bạn. Hãy tìm hiểu thêm về quy trình kháng nghị thông báo xác nhận quyền sở hữu qua Content ID.

Sau khi hết thời hạn 7 ngày, khi YouTube xóa video đó thì kênh của bạn sẽ nhận cảnh cáo vi phạm bản quyền. Kể từ thời điểm đó, dù có xóa video thì bạn cũng không thể xóa quyết định cảnh cáo. Cảnh cáo sẽ hết hiệu lực sau 90 ngày, miễn là bạn hoàn tất nội dung học tập trong Học viện về bản quyền. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không khôi phục video của bạn sau khi cảnh cáo hết hiệu lực.

Lúc này, bạn cũng có thể chọn gửi thông báo phản đối nếu cho rằng chúng tôi đã xóa nhầm video của bạn do xác định nhầm là video vi phạm, hoặc cho rằng video của bạn đủ điều kiện nằm trong trường hợp sử dụng hợp lý. Tìm hiểu thêm về cảnh cáo vi phạm bản quyền.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?