Čo je naplánovaná žiadosť o zastavenie šírenia pre porušenie autorských práv?

Ak vlastník autorských práv zistí, že ste jeho dielo chránené autorskými právami uverejnili na YouTube bez povolenia, môže naplánovať žiadosť o zastavenie šírenia vášho videa. Ak vlastník autorských práv podá oneskorenú žiadosť o zastavenie šírenia pre porušenie autorských práv, budete mať sedem dní, kým sa zacielený obsah odstráni.

Počas tejto sedemdňovej lehoty môžete podniknúť niekoľko rôznych krokov:

  • Neurobiť nič. Môžete počkať, kým žiadosť o zastavenie šírenia o sedem dní nadobudne účinnosť. Vtedy sa video odstráni a na váš účet bude uvalená sankcia za porušenie autorských práv.
  • Odstrániť video. Ak odstránite video do siedmich dní, na webe sa už nebude zobrazovať, ale na váš kanál nebude uvalená sankcia za porušenie autorských práv.
  • Kontaktovať vlastníka obsahu, ktorý požiadal o odstránenie videa. Prečítajte si viac o odvolaní sťažnosti na porušenie autorských práv.
  • Ak bola žiadosť o odložené zastavenie šírenia výsledkom vášho odvolania proti nároku v systéme Content ID, môžete svoje odvolanie zrušiť do siedmich dní. Zabráni sa tým zastaveniu šírenia a nárok v rámci vášho videa zostane aktívny. Prečítajte si viac o podávaní námietok voči nároku v systéme Content ID.

Po siedmich dňoch, keď YouTube odstráni video, dostane váš kanál sankciu za porušenie autorských práv. Ak vymažete video až vtedy, sankciu tým nevyriešite. Ak absolvujete Školu autorského práva, platnosť sankcií vyprší po 90 dňoch. Dostupnosť vášho videa sa však neobnoví ani po uplynutí tohto času.

Ak si myslíte, že vaše video bolo odstránené omylom, pretože bolo nesprávne identifikované ako video, ktoré porušuje autorské práva, alebo bolo použité v súlade s princípom fair use, môžete tiež podať odpor voči oznámeniu. Prečítajte si viac o sankciách za porušenie autorských práv.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?