Czym jest zaplanowane usunięcie treści z powodu naruszenia praw autorskich?

Jeśli właściciel praw autorskich zauważy, że jego utwór chroniony prawem autorskim został opublikowany przez Ciebie w YouTube bez jego pozwolenia, może on zaplanować usunięcie Twojego filmu. Jeżeli prześle on żądanie o opóźnione usunięcie treści, Twój film zostanie usunięty po upływie siedmiu dni.

W tym czasie możesz podjąć kilka działań:

  • Nic nie rób. Możesz zaczekać siedem dni, aż treści zostaną usunięte. Gdy to się stanie, na Twoje konto nałożymy ostrzeżenie o naruszeniu praw autorskich.
  • Usuń film. Jeśli zrobisz to przed upływem siedmiu dni, Twój film nie będzie już dostępny na stronie, ale nie otrzymasz ostrzeżenia o naruszeniu praw autorskich.
  • Skontaktuj się z właścicielem treści, który zażądał usunięcia Twojego filmu. Dowiedz się więcej o wycofywaniu roszczeń dotyczących naruszenia praw autorskich.
  • Jeśli żądanie opóźnionego usunięcia treści było odpowiedzią na Twoje odwołanie się od roszczenia z Content ID, możesz wycofać odwołanie w ciągu siedmiu dni. Nie dojdzie wtedy do usunięcia treści, ale roszczenie dotyczące Twojego filmu pozostanie aktywne. Dowiedz się więcej o tym, jak odwołać się od roszczenia z systemu Content ID

Po siedmiu dniach, gdy YouTube usunie film, na Twój kanał zostanie nałożone ostrzeżenie o naruszeniu praw autorskich. Jeśli w tym momencie usuniesz swój film, ostrzeżenie nie zostanie anulowane. Ostrzeżenia wygasają po 90 dniach, pod warunkiem że ukończysz Kurs o prawach autorskich. Twój film jednak nie zostanie przywrócony po upłynięciu tego okresu.

Jeśli uważasz, że Twój materiał został usunięty w wyniku pomyłki, ponieważ nieprawidłowo zidentyfikowano go jako naruszający prawa autorskie albo można zakwalifikować go jako przypadek dozwolonego użytku, możesz też przesłać roszczenie wzajemne.Dowiedz się więcej o ostrzeżeniach o naruszeniu praw autorskich

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?