Czym jest zaplanowane usunięcie treści z powodu naruszenia praw autorskich?

Jeśli właściciel praw autorskich zauważy, że jego utwór chroniony prawem autorskim został opublikowany przez Ciebie w YouTube bez jego pozwolenia, może zaplanować usunięcie Twojego filmu. Jeżeli prześle on żądanie opóźnionego usunięcia treści, Twój film zostanie usunięty po upływie 7 dni.

W tym czasie możesz podjąć kilka działań:

  • Nic nie rób. Możesz zaczekać 7 dni, aż treści zostaną usunięte. Gdy to się stanie, na Twoje konto nałożymy ostrzeżenie o naruszeniu praw autorskich.Film może otrzymać wiele roszczeń z systemu Content ID lub żądań usunięcia treści, ale tylko jedno ostrzeżenie o naruszeniu praw autorskich.
  • Usuń film. Jeśli zrobisz to przed upływem 7 dni, Twój film nie będzie już dostępny na stronie, ale nie otrzymasz ostrzeżenia o naruszeniu praw autorskich.
  • Skontaktuj się z właścicielem treści, który zażądał usunięcia Twojego filmu. Dowiedz się więcej o wycofywaniu roszczeń dotyczących naruszenia praw autorskich.
  • Jeśli żądanie opóźnionego usunięcia treści było odpowiedzią na Twoje odwołanie się od roszczenia z Content ID, możesz wycofać odwołanie w ciągu 7 dni. Nie dojdzie wtedy do usunięcia treści, ale roszczenie dotyczące Twojego filmu pozostanie aktywne. Dowiedz się więcej o tym, jak odwołać się od roszczenia z systemu Content ID

Po 7 dniach, gdy YouTube usunie film, na Twój kanał zostanie nałożone ostrzeżenie o naruszeniu praw autorskich. Jeśli w tym momencie usuniesz swój film, ostrzeżenie nie zostanie anulowane. Ostrzeżenia wygasają po 90 dniach, ale Twój film nie zostanie przywrócony po upłynięciu tego okresu. Po otrzymaniu pierwszego ostrzeżenia konieczne będzie ukończenie Kursu o prawach autorskich.

Jeśli uważasz, że Twój film został usunięty w wyniku pomyłki, ponieważ nieprawidłowo zidentyfikowano go jako naruszającego prawa autorskie albo można zakwalifikować go jako przypadek dozwolonego użytku, możesz też przesłać roszczenie wzajemne.Dowiedz się więcej o ostrzeżeniach o naruszeniu praw autorskich

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?