Разглеждане и купуване на официални стоки на създател

Понастоящем тестваме нова опция за купуване на официални стоки на създателя в YouTube чрез Google Пазаруване в САЩ. Можете да се свържете директно с екипа за поддръжка на Google Пазаруване за въпроси относно тези поръчки.

Чрез лавицата за стоки участващите създатели могат да представят стоки с официалната си марка в YouTube. Лавицата може да бъде открита на страниците на видеоклипове в участващи канали, но не и на всички страници на видеоклипове.

Ако сте създател, научите повече за показването на лавица за стоки за канала ви.

Работим с избрани търговци, чрез които каналите предлагат стоките си, за да показваме официални стоки на създатели в лавицата за стоки в YouTube.

Държави или региони, в които можете да разглеждате и купувате стоки

Можете да купувате официални стоки на участващи създатели от съответните уебсайтове на търговци, ако се намирате в следните държави или региони:
 • Аржентина
 • Австралия
 • Белгия
 • Бразилия
 • Канада
 • Франция
 • Германия
 • Индия
 • Ирландия
 • Италия
 • Нидерландия
 • Нова Зеландия
 • Мексико
 • Португалия
 • Сингапур
 • Испания
 • Обединено кралство
 • САЩ.

Подробности за покупката

Когато кликнете върху артикул в лавицата за стоки под даден видеоклип, този артикул ще се отвори в нов раздел на уебсайта на съответния търговец. След това ще можете да разглеждате и да купувате официалните стоки на създателя от този търговец.
Търговецът ще обработи цялата поръчка, включително:
 • попълване на поръчката;
 • изпращане;
 • плащане;
 • поддръжка на клиенти (включително връщане и възстановяване на суми).
По подразбиране реда на показване на артикулите в лавицата за стоки се определя от създателите или търговците, с които работят. YouTube има договорни отношения с тези търговци на официални стоки на създатели, но това не засяга реда на показване на резултатите. YouTube не носи отговорност за активностите и покупките ви, направени чрез Teespring.com и други търговци. 
Забележка: Покупките и активностите ви в Teespring.com и други търговци се уреждат от общите условия на тези търговци (включително правилата им за поверителност).

Какво ще виждате на лавицата за стоки

Ще виждате:
 • Артикул за продажба
 • Цени
Забележки относно ценообразуването: 
 • В някои страни можете да виждате артикули без цена. За да видите цената, трябва да кликнете върху артикула. Това ще ви отведе на уебсайта на търговеца, в който можете да видите цената на артикула и валутата, в която ще ви таксуват. 
 • Възможно е да ви таксуват в чужда валута и сумата за плащане може да се променя въз основа на банкови такси и разлики в обменните курсове. Преди покупка на артикул е добре да прегледате цената му на уебсайта на търговеца.

Избор и подредба на артикули в лавицата за стоки:

 • Изборът и подредбата на артикули в лавицата за стоки се управлява от създателите или търговците, с които работят. YouTube има договорни отношения с тези търговци на официални стоки на създатели, но това не засяга реда на показване на артикулите. 
 • За част от зрителите изборът и подредбата на артикули може да се рандомизират от YouTube. Рандомизирането на стоките ще ни помогне да разберем по-добре как зрителите взаимодействат с лавицата за стоки, включително възможните въздействия върху продажбите. 

YouTube не носи отговорност за активностите и покупките ви, направени чрез други търговци. 
 

 

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?