ส่งออกข้อมูลจาก YouTube Analytics

ส่งออกข้อมูลจาก YouTube Analytics เพื่อตรวจสอบเมตริกประสิทธิภาพจำนวนมาก คุณส่งออกข้อมูลขณะดูช่องหรือวิดีโอใดวิดีโอหนึ่งได้ หากเป็นผู้จัดการเนื้อหา คุณจะดาวน์โหลดรายงานของหลายๆ ช่องได้ด้วย รายงานที่ดาวน์โหลดจะจำกัดอยู่ที่ 500 แถว หากต้องการดาวน์โหลดข้อมูลมากกว่า 500 แถว ให้ใช้ API การรายงานของ YouTube

วันที่ในรายงานที่ส่งออกจะใช้เวลา Unix โดยใช้หน่วยมิลลิวินาที หากต้องการแปลงรูปแบบวันที่ในสเปรดชีต ให้ใช้สูตรต่อไปนี้และจัดรูปแบบเซลล์เป็นวันที่: [ค่าเวลา Unix]/86400000+date(1970,1,1)

ส่งออกข้อมูลสำหรับช่องหรือวิดีโอ

  1. ลงชื่อเข้าใช้ YouTube Studio
  2. เลือก Analytics ในเมนูด้านซ้าย
  3. ค้นหารายงานที่คุณต้องการดาวน์โหลดและคลิกดูเพิ่มเติม
  4. ทำการปรับเปลี่ยนรายงานตามที่ต้องการ
  5. เลือกส่งออกมุมมองปัจจุบัน ที่ด้านบน
  6. เลือกรูปแบบไฟล์ที่ต้องการ

ส่งออกข้อมูลจาก API ของ YouTube

คุณดูข้อมูลจาก API ของ YouTube Analytics และ API การรายงานของ YouTube ได้ โดย API ของ YouTube Analytics จะช่วยให้ทั้งเจ้าของช่องและผู้จัดการเนื้อหาดาวน์โหลดรายงานข้อมูล YouTube Analytics ที่กำหนดเองได้ ส่วน API การรายงานของ YouTube จะให้คุณดาวน์โหลดชุดข้อมูลทั้งชุดเป็นกลุ่มได้

 

เรามีนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลใหม่เพื่อให้เป็นไปตาม GDPR ระบบจะลบรายงานจาก CMS และ Reporting API หลังจากเผยแพร่ใน UI เป็นเวลา 60 วัน ส่วนรายงานข้อมูลย้อนหลังใน Reporting API นั้นจะใช้งานได้เป็นเวลา 30 วันนับจากวันที่สร้าง

เนื้อหาที่ลบใน YouTube Analytics 


YouTube จะนำวิดีโอ เพลย์ลิสต์ และช่องที่ถูกลบออกจาก YouTube Analytics และ API ของ YouTube Analytics เมื่อคุณขอให้ลบออก ระบบจะยังรวมข้อมูลจากรายการที่ถูกลบไว้ในสถิติโดยรวมและผลรวม หากต้องการตัวเลขที่ถูกต้อง โปรดใช้ผลรวมใน YouTube Analytics

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
59
false