ส่งออกข้อมูลจาก YouTube Analytics

ส่งออกข้อมูลจาก YouTube Analytics เพื่อวิเคราะห์เมตริกประสิทธิภาพจำนวนมากได้ โดยจะส่งออกขณะดูข้อมูลของช่องหรือวิดีโอที่เฉพาะเจาะจงก็ได้ หากคุณเป็นผู้จัดการเนื้อหา ก็จะดาวน์โหลดรายงานของหลายช่องได้ด้วย รายงานที่ดาวน์โหลดจะจำกัดอยู่ที่ 500 แถว หากต้องการดาวน์โหลดข้อมูลมากกว่า 500 แถว ให้ใช้ API การรายงานของ YouTube

วันที่ในรายงานที่ส่งออกจะใช้เวลา Unix โดยใช้หน่วยมิลลิวินาที หากต้องการแปลงรูปแบบวันที่ในสเปรดชีต ให้ใช้สูตรต่อไปนี้และจัดรูปแบบเซลล์เป็นวันที่: [ค่าเวลา Unix]/86400000+date(1970,1,1)

ส่งออกข้อมูลสำหรับช่องหรือวิดีโอ

 1. ลงชื่อเข้าใช้ YouTube Studio
 2. เลือก Analytics ในเมนูด้านซ้าย
 3. ค้นหารายงานที่คุณต้องการดาวน์โหลดและคลิกดูเพิ่มเติม
 4. ทำการปรับเปลี่ยนรายงานตามที่ต้องการ
 5. เลือกส่งออกมุมมองปัจจุบัน ที่ด้านบน
 6. เลือกรูปแบบไฟล์ที่ต้องการ 

ส่งออกข้อมูลในระบบจัดการเนื้อหา (CMS)

หากเป็นผู้จัดการเนื้อหา จะใช้แท็บ Analytics ของ CMS เพื่อดาวน์โหลดข้อมูลได้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ระบบจัดการเนื้อหา
 2. เลือก Analytics 
 3. เลือกรายงานที่ต้องการดาวน์โหลด
 4. คลิกส่งออกรายงานที่ด้านบนของหน้า
 5. เลือกรูปแบบไฟล์ที่ต้องการ

นอกจากนี้ คุณยังวิเคราะห์วิดีโอ เนื้อหา การอ้างสิทธิ์ การอ้างอิง และอื่นๆ ได้จากรายงานที่ดาวน์โหลดได้รูปแบบต่างๆ ในแท็บรายงานของ CMS ด้วย

ส่งออกข้อมูลจาก API ของ YouTube

คุณดูข้อมูลจาก API ของ YouTube Analytics และ API การรายงานของ YouTube ได้ โดย API ของ YouTube Analytics จะช่วยให้ทั้งเจ้าของช่องและผู้จัดการเนื้อหาดาวน์โหลดรายงานข้อมูล YouTube Analytics ที่กำหนดเองได้ ส่วน API การรายงานของ YouTube จะให้คุณดาวน์โหลดชุดข้อมูลทั้งชุดเป็นกลุ่มได้

 

เรามีนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลใหม่เพื่อให้เป็นไปตาม GDPR ระบบจะลบรายงานจาก CMS และ API การรายงานหลังจากเผยแพร่ใน UI เป็นเวลา 60 วัน ส่วนรายงานข้อมูลย้อนหลังใน API การรายงานนั้นจะใช้งานได้เป็นเวลา 30 วันนับจากวันที่สร้าง

เนื้อหาที่ลบใน YouTube Analytics 


YouTube จะนำวิดีโอ เพลย์ลิสต์ และช่องที่ถูกลบออกจาก YouTube Analytics และ API ของ YouTube Analytics เมื่อคุณขอให้ลบออก ระบบจะยังรวมข้อมูลจากรายการที่ถูกลบไว้ในสถิติโดยรวมและผลรวม หากต้องการตัวเลขที่ถูกต้อง โปรดใช้ผลรวมใน YouTube Analytics

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร