Exportera data från YouTube Analytics

Exportera data från YouTube Analytics om du vill undersöka stora uppsättningar resultatstatistik. Du kan exportera data för en kanal eller en specifik video. Om du är innehållshanterare kan du även ladda ned rapporter för flera kanaler. Nedladdade rapporter är begränsade till 500 rader. Använd YouTubes API för rapportering om du vill ladda ned mer än 500 rader data.

Datum i exporterade rapporter visas i unixtid (millisekunder). Använd följande formel om du vill konvertera till ett datumformat i ett kalkylblad och formatera cellen som ett datum: [unixtidsvärde]/86400000+datum(1970,1,1).

Exportera data för en kanal eller video

  1. Logga in på YouTube Studio.
  2. I menyn till vänster väljer du Analytics.
  3. Välj den rapport du vill ladda ned och klicka på LÄS MER.
  4. Gör de justeringar du vill i rapporten.
  5. Välj Exportera aktuell vy längst upp.
  6. Välj önskat filformat.

Exportera data från YouTube APIs

Du kan också hämta data från YouTube Analytics API och YouTubes API för rapportering. Med YouTubes Analytics API kan både kanalägare och innehållshanterare ladda ned anpassade rapporter med YouTube Analytics-data. Med YouTubes API för rapportering kan du ladda ned hela datauppsättningar som en massåtgärd.

 

I syfte att följa GDPR har vi en ny policy för datalagring. Rapporter från CMS och vårt API för rapportering tas bort 60 dagar efter att de publicerats till användargränssnittet. Rapporter med information om tidigare resultat i vårt API för rapportering finns tillgängliga i 30 dagar från att de genereras.

Raderat innehåll i YouTube Analytics


Nu tas raderade videor, spellistor och kanaler bort från YouTube Analytics, och från YouTube Analytics API när du begär det. Data från raderade objekt räknas fortfarande med i den sammanställda statistiken och i totalsummorna. Om du vill se en korrekt siffra kan du använda totalsummorna i YouTube Analytics.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
59
false