Export údajov z analytiky na YouTube

Exportujte údaje z analytiky na YouTube a analyzujte veľké množiny metrík výkonnosti. Údaje môžete exportovať pri prezeraní kanála alebo konkrétneho videa. Ak ste správcom obsahu, môžete si stiahnuť aj prehľady viacerých kanálov. Stiahnuté prehľady môžu mať najviac 500 riadkov. Ak si chcete stiahnuť viac ako 500 riadkov údajov, použite rozhranie YouTube Reporting API.

Údaje v exportovaných prehľadoch sa zobrazujú v čase systému Unix v milisekundách. Ak ich chcete konvertovať na formát dátumu v tabuľke, použite nasledujúci vzorec a naformátujte bunku ako dátum: [hodnota času systému Unix]/86400000+date(1970,1,1).

Export údajov kanála alebo videa

 1. Prihláste sa do Štúdia YouTube.
 2. V ponuke vľavo vyberte možnosť Analytika.
 3. Vyhľadajte prehľad, ktorý chcete stiahnuť, a kliknite na ZOBRAZIŤ VIAC.
 4. Prehľad podľa potreby upravte.
 5. Hore vyberte Exportovať aktuálne zobrazenie .
 6. Vyberte preferovaný formát súboru. 

Export údajov v systéme na správu obsahu (SSO)

Ak ste správcom obsahu, údaje si môžete stiahnuť cez kartu Analytika v SSO.

 1. Prihláste sa do Správcu obsahu.
 2. Vyberte možnosť Analytika
 3. Vyberte prehľad, ktorý si chcete stiahnuť.
 4. Hore na stránke kliknite na Exportovať prehľad.
 5. Vyberte požadovaný formát súboru.

V SSO máte tiež na výber rôzne prehľady na stiahnutie na karte Prehľady, pomocou ktorých môžete analyzovať videá, diela, nároky, referenčné súbory a podobne.

Export údajov z rozhraní YouTube API

Údaje môžete získať aj cez rozhrania YouTube Analytics API a YouTube Reporting API. Cez rozhranie YouTube Analytics API si môžu vlastníci kanálov aj správcovia obsahu sťahovať vlastné prehľady svojich údajov z analytiky na YouTube. YouTube Reporting API vám umožňuje hromadne sťahovať celé množiny údajov.

 

V záujme dodržiavania nariadenia GDPR predstavujeme nové zásady uchovávania údajov. Prehľady zo systému SSO a rozhrania Reporting API sa budú odstraňovať po 60 dňoch od ich zverejnenia v používateľskom rozhraní. Prehľady historických údajov budú v rozhraní Reporting API k dispozícii 30 dní od ich vygenerovania.

Odstránený obsah v analytike na YouTube 


Ak o to požiadate, YouTube odstráni videá, zoznamy a kanály, ktoré ste odstránili, z analytiky na YouTube a tiež z rozhrania YouTube Analytics API. Údaje z odstránených položiek sa budú stále započítavať do súhrnných štatistík a súčtov. Ak chcete zistiť presné číslo, pozrite si súčty v analytike na YouTube.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?