Експортиране на данни от YouTube Analytics

Експортирайте данни от YouTube Analytics, за да анализирате големи набори от показатели за ефективността. Можете да експортирате данни, докато търсите в канал или конкретен видеоклип. Ако сте мениджър на съдържанието, можете също да изтегляте отчети за няколко канала. Изтеглените отчети са ограничени до 500 реда. Използвайте API на YouTube за отчети, за да изтегляте повече от 500 реда с данни.

Датите в експортираните отчети се показват във време по системата Unix в милисекунди. За да преобразувате във формата на датата в електронната таблица, използвайте следната формула и форматирайте клетката като дата: [Unix time value]/86400000+date(1970,1,1).

Експортиране на данни за канал или видеоклип

 1. Влезте в профила си в YouTube Studio.
 2. Изберете Анализ от менюто вляво.
 3. Намерете отчета, който искате да изтеглите, и кликнете върху ПРЕГЛЕД НА ОЩЕ.
 4. Направете необходимите корекции в отчета.
 5. В горната част изберете Експортиране на текущия изглед .
 6. Изберете предпочитания от вас файлов формат. 

Експортиране на данни в система за управление на съдържанието (CMS)

Ако сте мениджър на съдържанието, можете да използвате раздела Анализ на CMS за изтегляне на данни.

 1. Влезте в профила си в „Мениджър на съдържанието“.
 2. Изберете Анализ.
 3. Изберете отчета, който искате да изтеглите.
 4. Кликнете върху Експортиране на отчет в горната част на страницата.
 5. Изберете предпочитания от вас файлов формат.

В раздела Отчети на CMS можете да избирате сред различни отчети с възможност за изтегляне, за да анализирате видеоклипове, активи, заявления, референтни файлове и много други.

Експортиране на данни от API на YouTube

Можете също да получавате данни от API на YouTube Analytics и от API на YouTube за отчети. Чрез API на YouTube Analytics собственикът на канала и мениджърът на съдържанието могат да изтеглят персонализирани отчети за данните от YouTube Analytics. API на YouTube за отчети ви дава възможност да изтегляте цели набори от данни.

 

За да спазим разпоредбите на ОРЗД, въведохме нови правила за съхранение на данни. Отчетите от CMS и API за отчети ще се изтриват 60 дни след публикуването им в потребителския интерфейс. Отчетите за данни за минали периоди в API за отчети ще са достъпни 30 дни след генерирането им.

Изтрито съдържание в YouTube Analytics 


YouTube вече премахва изтритите видеоклипове, плейлисти и канали от интерфейса и API на YouTube Analytics при изпращане на заявка за това. Свързаните с изтритите елементи данни ще продължат да се отчитат в обобщените статистически данни и общите стойности. За да виждате точни резултати, използвайте общите стойности в YouTube Analytics.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?