Người đăng ký hợp nhất vào kênh chính thức của bạn

Nếu bạn là nghệ sỹ trên YouTube và có Kênh nghệ sĩ chính thức, thì chúng tôi sẽ hợp nhất người đăng ký từ Kênh chủ đề liên quan và kênh do Đối tác cung cấp (nếu thích hợp) vào kênh của bạn. Bạn có thể thấy số người đăng ký Kênh nghệ sĩ chính thức tăng lên khi hợp nhất người đăng ký. Giờ đây, tất cả người đăng ký sẽ nhận được thông báo về video nhạc mới đã tải lên Kênh nghệ sĩ chính thức và các kênh khác của bạn. Điều này sẽ giúp bạn quảng cáo nhạc mới hiệu quả hơn và mở rộng quy mô khi bạn muốn tương tác với người hâm mộ.


Giờ đây, người hâm mộ sẽ có một nơi duy nhất để đăng ký, chính là Kênh nghệ sĩ chính thức của bạn. Nút đăng ký và số người đăng ký sẽ không còn hiển thị trên kênh Chủ đề hoặc kênh do Đối tác cung cấp nữa.


Sau khi hợp nhất người xem vào một nơi duy nhất, bạn nên sử dụng những cách mới để kết nối gần gữi hơn với người hâm mộ bằng Bài đăng trên tab Cộng đồng, Trái tim tặng cho nhận xét yêu thích, Sự kiện trực tiếpCâu chuyện (tính năng sắp ra mắt). 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?