Hợp nhất người đăng ký vào kênh chính thức

Khi bạn có một Kênh nghệ sĩ chính thức, chúng tôi sẽ hợp nhất số người đăng ký từ kênh chủ đề và kênh hiện tại của bạn vào kênh mới này. Có thể bạn sẽ thấy số người đăng ký trên Kênh nghệ sĩ chính thức tăng lên khi chúng tôi hợp nhất khán giả của bạn.

Người đăng ký sẽ nhận được thông báo về video nhạc mới của bạn bất kể kênh mà họ đã đăng ký là Kênh nghệ sĩ chính thức hay các kênh khác của bạn. Việc hợp nhất này sẽ giúp bạn quảng bá và phân phối nhạc mới hiệu quả hơn.

Giờ đây, người hâm mộ chỉ cần đăng ký một kênh duy nhất — Kênh nghệ sĩ chính thức của bạn. Nút đăng ký và số người đăng ký sẽ không còn xuất hiện trên kênh hiện tại hoặc kênh chủ đề của bạn nữa. 

Mẹo: Với lượng khán giả đã hợp nhất, hãy nắm bắt cơ hội để kết nối với người hâm mộ của bạn thông qua các bài đăng trên thẻ Cộng đồng, tính năng tặng trái tim cho bình luậnsự kiện trực tiếp.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?