Xem Nhật ký báo cáo

YouTube xem xét các video bị người dùng gắn cờ để quyết định xem những video đó có vi phạm Nguyên tắc cộng đồng của chúng tôi hay không. Bạn có thể truy cập vào trang Nhật ký báo cáo để xem trạng thái của những video mình đã báo vi phạm trên YouTube.

  • Đang hoạt động: Những video chưa được xem xét hoặc đã được xác định là không vi phạm Nguyên tắc cộng đồng của YouTube.
  • Đã xoá: Những video đã bị gỡ bỏ khỏi YouTube.
  • Bị hạn chế: Những video bị đặt ở một chế độ hạn chế như bị giới hạn độ tuổi hoặc Bị hạn chế tính năng.

Một số video cũng có thể xuất hiện dòng chữ “Không có thông tin về video này”. Việc này có thể là do nhà sáng tạo đã gỡ bỏ video đó hoặc do video đó không hoạt động trên YouTube vì lý do khác. Ví dụ: Video đó không hoạt động tại quốc gia của bạn.

Các video bị gắn cờ được nêu tên theo trình tự bạn đã gắn cờ, từ mới nhất đến cũ nhất. Nếu bạn gắn cờ một video nhiều lần thì video đó chỉ xuất hiện tại thời điểm báo vi phạm gần nhất.

Trong một số trường hợp, video mà bạn gắn cờ có thể không xuất hiện trên trang Nhật ký báo cáo. Điều này có nghĩa là nhiều người khác đã gắn cờ và chúng tôi đang xem xét video đó dựa trên những lượt gắn cờ đó. Trong tương lai, chúng tôi sẽ cải thiện tính năng này để mọi video bạn gắn cờ đều xuất hiện trên trang này, ngay cả khi video đã được báo vi phạm.

 

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
9459919177391675552