ดูประวัติการรายงาน

YouTube ตรวจสอบการแจ้งเนื้อหาไม่เหมาะสมจากผู้ใช้เพื่อพิจารณาว่าวิดีโอดังกล่าวละเมิดหลักเกณฑ์ของชุมชนไหม ไปที่หน้าประวัติการรายงานเพื่อดูสถานะปัจจุบันของวิดีโอที่คุณแจ้งไว้บน YouTube ซึ่งจะมีสถานะดังต่อไปนี้

  • ใช้งานอยู่: วิดีโอที่ยังไม่ได้ตรวจสอบหรือได้รับการพิจารณาแล้วว่าไม่ละเมิดหลักเกณฑ์ของชุมชน YouTube
  • นำออก: วิดีโอที่ถูกนำออกจาก YouTube แล้ว
  • จำกัด: วิดีโอที่อยู่ในสถานะถูกจำกัดด้านต่างๆ เช่น ข้อจำกัดด้านอายุหรือการใช้งานฟีเจอร์ที่จำกัด

บางวิดีโออาจปรากฏพร้อมข้อความ "ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับวิดีโอนี้" ซึ่งอาจเป็นเพราะครีเอเตอร์นำวิดีโอนั้นออกหรือไม่พร้อมใช้งานใน YouTube ด้วยเหตุผลอื่นนอกเหนือจากการรายงาน (เช่น ไม่พร้อมใช้งานในประเทศของคุณ) 

วิดีโอที่ได้รับการแจ้งว่าไม่เหมาะสมจะแสดงตามเวลาที่แจ้งจากล่าสุดไปยังเก่าที่สุด หากคุณแจ้งไว้หลายครั้ง วิดีโอจะปรากฏขึ้นเพียงครั้งเดียวตามเวลาล่าสุดที่มีการแจ้ง

ในบางกรณี วิดีโอที่แจ้งไว้อาจไม่ปรากฏในหน้าประวัติการรายงาน ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้รายอื่นได้แจ้งว่าวิดีโอดังกล่าวมีเนื้อหาไม่เหมาะสมเป็นจำนวนหลายครั้งและเรากำลังประเมินวิดีโอนั้นอิงตามการแจ้งก่อนหน้า เราจะปรับปรุงฟีเจอร์นี้ในอนาคตและการแจ้งเนื้อหาไม่เหมาะสมทั้งหมดจะรวมอยู่ในรายงานนี้ ไม่ว่าจะมีการแจ้งกี่ครั้งก็ตาม

 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร