เข้าร่วมโปรแกรม Creator Awards

โปรแกรม YouTube Creator Awards เป็นวิธีที่เราใช้ในการยกย่องเหล่าครีเอเตอร์ที่มุ่งมั่นทุ่มเทให้กับช่องของตนเอง ครีเอเตอร์ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์และระบุข้อมูลที่จำเป็นจึงจะมีสิทธิ์รับรางวัล Creator Awards

คุณสมบัติ

คุณจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้เพื่อให้มีสิทธิ์รับรางวัล Creator Awards

YouTube จะพิจารณามอบ Creator Awards ตามที่เห็นสมควร แต่ละช่องจะได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยเราจะยอมรับเฉพาะครีเอเตอร์ที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และกฎเท่านั้น

Creator Awards มีไว้เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่อาจขายหรือแจกจ่ายให้กับบุคคลอื่นนอกเหนือจากสมาชิกทีมของช่องได้ เราอาจดำเนินการทางวินัยกับคุณหากละเมิดนโยบายนี้

การดำเนินการทางวินัยประกอบด้วย

 • การยึดรางวัลคืน
 • การถอนสิทธิ์ในการรับรางวัลในอนาคต
 • หรืออาจยกเลิกการใช้งานบัญชี YouTube หรือบัญชี Google

การแลกสิทธิ์รับรางวัล

เราจะตรวจสอบช่องของคุณ หากมีสิทธิ์ได้รับ Creator Awards คุณจะเห็นการแจ้งเตือนปรากฏในหน้าแดชบอร์ดของ YouTube Studio และจะได้รับรหัสเฉพาะสำหรับแลกรับรางวัลด้วย

วิธีแลกสิทธิ์รับรางวัล

 1. ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี YouTube
 2. ไปที่ YouTube Studio
 3. ค้นหารหัสเฉพาะสำหรับแลกรับรางวัลในการแจ้งเตือนแบบแบนเนอร์
 4. พิมพ์รหัสในเว็บไซต์แลกรับ Creator Awards
 5. ระบุข้อมูลการจัดส่งและรูปแบบที่ต้องการให้ชื่อช่องปรากฏบนรางวัล
 6. คุณจะได้รับอีเมลยืนยันพร้อมข้อมูลการติดตามสถานะพัสดุเมื่อเราจัดส่งรางวัลแล้ว

การจัดส่งและการนำส่ง

หลังจากส่งข้อมูลการจัดส่งแล้ว เราจะจัดทำรางวัลที่มีชื่อช่องของคุณและนำส่งให้ภายในระยะเวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์ โปรดทราบข้อมูลต่อไปนี้เพื่อให้เรานำส่งรางวัลได้ตรงเวลา

 • โปรดตรวจสอบว่าคุณใช้ชื่อนามสกุลเต็มตามกฎหมายเมื่อส่งข้อมูลการจัดส่ง เนื่องจากคุณอาจต้องรับ Creator Awards จากศุลกากรหรือสำนักงานจัดส่ง 
 • คุณจะได้รับอีเมลที่มีหมายเลขพัสดุเมื่อเราจัดส่งรางวัลแล้ว 
 • คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการตอบกลับหากบริษัทนำส่งติดต่อเพื่อขอเอกสารหรือข้อมูลเพิ่มเติม ทั้งนี้เพื่ออนุญาตให้ Creator Awards ผ่านศุลกากรหรือนำส่งได้
  • หน้าที่รับผิดชอบนี้รวมถึงการจ่ายภาษีศุลกากรและภาษีอากรที่กำหนดในบางประเทศ/ภูมิภาค ตามกฎหมายแล้ว YouTube ไม่ได้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายส่วนนี้ ซึ่งประเทศเหล่านี้ได้แก่ กัมพูชา คีร์กีซสถาน เบลารุส ยูเครน รัสเซีย อาเซอร์ไบจาน อาร์เมเนีย และอุซเบกิสถาน
 • หากไม่ตอบกลับบริษัทนำส่ง รางวัล Creator Awards อาจถูกส่งคืนหรือสูญหาย ในกรณีนี้ คุณอาจต้องเสียเงินเพื่อให้เราจัดทำรางวัล Creator Awards ขึ้นใหม่ 

หมายเหตุ: หากคุณอาศัยอยู่ในบราซิลหรืออินเดีย เราจะขอข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อคุณแลกสิทธิ์รับ Creator Awards เช่น หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี เพื่อให้เราส่งข้อมูลนี้แก่ศุลกากรได้

การซื้อรางวัลเพิ่มเติม

แม้เราจะมอบรางวัลฟรีเพียง 1 รางวัลต่อช่องหรือต่อเกณฑ์ แต่คุณหรือทีมก็ซื้อรางวัลเพิ่มได้ โปรดติดต่อ youtubecreator@societyawards.com โดยใช้อีเมลที่เชื่อมโยงกับช่อง YouTube ของคุณ ทั้งนี้ เราจะตรวจสอบช่องของคุณและระดับรางวัลก่อนที่คุณจะซื้อรางวัลเพิ่มเติมได้

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Creator Awards

ฉันมีจำนวนผู้ติดตามครบตามหนึ่งในเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว เหตุใดฉันจึงไม่ได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับ Creator Awards

ก่อนที่เราจะออกรางวัลให้ ทุกช่องจะต้องผ่านการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ สิทธิ์ในการรับ Creator Awards ของช่องอาจยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบหากคุณมีจำนวนผู้ติดตามถึงเกณฑ์ในสัปดาห์ที่ผ่านมา

ในกรณีที่เวลาผ่านไปนานกว่า 3 สัปดาห์นับตั้งแต่วันที่ช่องมีจำนวนผู้ติดตามถึงเกณฑ์ และคุณเชื่อว่าช่องมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์การมีสิทธิ์ คุณติดต่อไปยังทีมสนับสนุนครีเอเตอร์ได้

ฉันได้รับการแจ้งเตือนแต่หารหัสแลกรับรางวัลไม่เจอ ฉันจะค้นหาได้จากที่ใด

หากได้รับการแจ้งเตือนในหน้าแดชบอร์ดของ YouTube Studio แต่หารหัสแลกรับรางวัลไม่เจอ (หรือได้ปิดไป) คุณจะต้องติดต่อทีมสนับสนุนครีเอเตอร์ซึ่งจะเรียกคืนรหัสให้กับคุณได้

เมื่อได้รับรหัสดังกล่าว ให้ไปที่เว็บไซต์แลกรับ Creator Awards เพื่อแลกสิทธิ์รับรางวัล

ฉันแลกสิทธิ์รับ Creator Awards แล้ว รางวัลจะมาถึงเมื่อใด

คุณตรวจสอบสถานะการแลกสิทธิ์รับรางวัลได้โดยเข้าสู่ระบบในเว็บไซต์แลกรับ Creator Awards แล้วคลิก “บัญชีของฉัน

สิ่งที่อาจเป็นอุปสรรคในการรับรางวัลเมื่อแลกสิทธิ์รับรางวัลแล้ว มีดังนี้

 • อาจเกิดความล่าช้าในขั้นตอนการดำเนินการเนื่องด้วยปริมาณการแลกสิทธิ์รับรางวัลที่สูงกว่าที่คาดไว้
 • คุณอาจระบุข้อมูลการจัดส่งที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้อง ซึ่งทำให้เรานำส่งรางวัลไม่ได้ หากเป็นเช่นนั้น คุณจะได้รับอีเมลจากเรา
 • อาจเกิดความล่าช้าในการจัดส่งจากปัญหาต่างๆ เช่น กระบวนการตรวจสอบของศุลกากร สภาพอากาศที่เลวร้าย หรือช่วงวันหยุดยาว

ฉันแลกสิทธิ์รับ Creator Awards แล้ว แต่ยังไม่ได้รับ

หากมีปัญหาเกี่ยวกับการนำส่งรางวัล โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้

 1. ตรวจสอบสถานะการจัดส่งในเว็บไซต์ของบริการไปรษณีย์และส่งเอกสารตามที่ขอให้ครบถ้วน
 2. ติดต่อบริการขนส่ง (UPS/FedEx/USPS) และตรวจสอบว่าผู้รับต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมหรือไม่
 3. หากขั้นตอนที่ 1 และ 2 ไม่ได้ผล โปรดติดต่อทีมสนับสนุนครีเอเตอร์

ฉันจะรับ Creator Awards เพิ่มเติมได้ไหม

ได้ แม้เราจะให้รางวัลฟรีเพียง 1 รางวัลต่อช่องหรือต่อเกณฑ์ แต่คุณก็ซื้อรางวัลเพิ่มได้โดยติดต่อทีมของเราที่ youtubecreator@societyawards.com และอย่าลืมใช้อีเมลที่เชื่อมโยงกับช่องของคุณ เพื่อให้ทีมตรวจสอบระดับรางวัลที่เหมาะสมได้ 

ฉันจะขายหรือนำรางวัลออกประมูลเพื่อทำกำไรได้ไหม

ไม่ได้ Creator Awards มีไว้เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่อาจขายหรือแจกจ่ายให้กับบุคคลอื่นนอกเหนือจากสมาชิกทีมของช่องได้ เราอาจดำเนินการทางวินัยกับครีเอเตอร์ที่ละเมิดนโยบายนี้

การดำเนินการทางวินัยประกอบด้วย

 • การยึดรางวัลคืน
 • การถอนสิทธิ์ในการรับรางวัลในอนาคต
 • หรืออาจยกเลิกการใช้งานบัญชี YouTube หรือบัญชี Google 

ฉันได้รับ Creator Awards แล้ว แต่รางวัลได้รับความเสียหาย ฉันขอเปลี่ยนได้ไหม

Creator Awards เป็นรางวัลแฮนด์เมด ในบางครั้งอาจมีตำหนิและแตกต่างกันเล็กน้อย ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่อาจเกิดขึ้นได้จากกระบวนการผลิต YouTube จะไม่รับผิดชอบต่อรอยตำหนิเล็กน้อยเหล่านี้ รวมถึงกรณีที่รางวัลได้รับความเสียหายเล็กน้อยในกระบวนการจัดส่ง

หากรางวัลของคุณได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง โปรดติดต่อเราผ่านทางทีมสนับสนุนครีเอเตอร์ เราจะพยายามดำเนินการอย่างเต็มที่ในการเปลี่ยนรางวัลหากคุณแจ้งให้เราทราบภายใน 7 วันหลังจากได้รับรางวัล

ประเทศ/ภูมิภาคที่เรายังไม่ส่ง Creator Awards ให้จนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม

เราไม่สามารถจัดส่ง YouTube Creator Awards ไปยังประเทศหรือภูมิภาคต่อไปนี้ได้
 • ไครเมีย
 • คิวบา
 • อิหร่าน
 • เกาหลีเหนือ
 • ซูดาน
 • ซีเรีย
 • ทาจิกิสถาน
 • เติร์กเมนิสถาน

ทำไมจึงมีการขอให้ฉันจ่ายภาษีศุลกากรและภาษีอากร

บางประเทศหรือภูมิภาคกำหนดให้ต้องมีการชำระภาษีศุลกากรและภาษีอากรสำหรับการนำส่ง Creator Awards ซึ่งตามกฎหมายแล้ว YouTube ไม่ได้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายส่วนนี้ให้ ซึ่งได้แก่

 • อาร์เมเนีย
 • อาเซอร์ไบจาน
 • เบลารุส
 • คีร์กีซสถาน
 • มอลโดวา
 • รัสเซีย
 • ยูเครน
 • อุซเบกิสถาน

ฉันเป็นศิลปินที่มีช่องอย่างเป็นทางการของศิลปิน ฉันมีสิทธิ์ได้รับ Creator Awards ไหม

ในฐานะช่องอย่างเป็นทางการของศิลปิน คุณจะได้รับ Creator Awards เมื่อมีจำนวนผู้ติดตามผ่านเกณฑ์และมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของการได้รับสิทธิ์ โดยเราจะออกรางวัลให้ฟรีเพียง 1 รางวัลต่อศิลปินและต่อเกณฑ์
หากก่อนหน้านี้คุณมีช่องตามหัวข้อที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติหรือช่องที่ได้จากพาร์ทเนอร์ที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเป็นช่องที่เคยได้รับรางวัล คุณจะไม่ได้รับรางวัลอีกเมื่อมีการรวมจำนวนผู้ติดตามเข้ากับช่องอย่างเป็นทางการของศิลปิน 
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร