Creator Awards

โปรแกรม YouTube Creator Awards เป็นวิธีที่เราใช้ในการยกย่องเหล่าครีเอเตอร์ที่มุ่งมั่นทุ่มเทให้กับช่องของตนเอง ครีเอเตอร์ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์และระบุข้อมูลที่จำเป็นจึงจะมีสิทธิ์รับรางวัล Creator Awards

คุณสมบัติ

Creator Awards มี 3 ระดับโดยขึ้นอยู่กับเกณฑ์จำนวนผู้ติดตามต่อไปนี้

 • Silver - เมื่อมีผู้ติดตามครบ 100,000 คน
 • Gold - เมื่อมีผู้ติดตามครบ 1,000,000 คน
 • Diamond - เมื่อมีผู้ติดตามครบ 10,000,000 คน

นอกเหนือจากข้อกำหนดเกณฑ์ผู้ติดตามข้างต้นแล้ว YouTube จะพิจารณามอบ Creator Award ตามที่เห็นสมควร โดยเราจะยอมรับเฉพาะครีเอเตอร์ที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เท่านั้น และจะตรวจสอบแต่ละช่องก่อนที่จะออกรางวัล

ด้วยเหตุนี้ เราจะให้รางวัลแก่ครีเอเตอร์ที่รักษาบัญชีให้อยู่ในสถานะดีและไม่มีประกาศเตือนเรื่องลิขสิทธิ์ หรือไม่มีการละเมิดหลักเกณฑ์ของชุมชนหรือข้อกำหนดในการให้บริการของ YouTube คุณจะต้องแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงจะมีสิทธิ์รับ Creator Award

นอกจากนี้ Creator Awards ยังมีขึ้นเพื่อยกย่องครีเอเตอร์ที่สร้างสรรค์เนื้อหาต้นฉบับใน YouTube ดังนั้นช่องที่เน้นการรวบรวมคลิป ทำวิดีโอมิกซ์ ดัดแปลงเนื้อหา หรือใช้เนื้อหาหรือตัวการ์ตูนที่มีลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สามในสัดส่วนที่มากจึงอาจไม่มีสิทธิ์ได้รับ Creator Award ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลิขสิทธิ์บน YouTube

การแลกรับรางวัล

ในช่วงระยะเวลาประมาณ 1 สัปดาห์ที่คุณพยายามเพิ่มผู้ติดตามให้ถึงเกณฑ์ที่กำหนด เราจะทำการตรวจสอบช่อง หากคุณมีสิทธิ์ได้รับ Creator Award เราจะแจ้งเตือนไปยังหน้าแดชบอร์ดสำหรับครีเอเตอร์ของคุณ

การแจ้งเตือนนี้จะมีรหัสที่ไม่ซ้ำกันสำหรับใช้แลกสิทธิ์รับ Creator Award ในเว็บไซต์แลกรับ โดยในเว็บไซต์ดังกล่าว ระบบจะขอข้อมูลการจัดส่งจากคุณ รวมถึงวิธีที่ต้องการให้ชื่อช่องปรากฏบนรางวัล

การจัดส่งและการนำส่ง

หลังจากส่งข้อมูลการจัดส่งแล้ว เราจะจัดทำรางวัลที่มีชื่อช่องของคุณและนำส่งให้ภายในระยะเวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์ โปรดทราบข้อมูลต่อไปนี้เพื่อให้นำส่งรางวัลได้ตรงเวลา

 • โปรดตรวจสอบว่าคุณใช้ชื่อนามสกุลเต็มตามกฎหมายเมื่อส่งข้อมูลการจัดส่ง เนื่องจากคุณอาจต้องรับ Creator Award จากศุลกากรหรือสำนักงานจัดส่ง
 • คุณจะได้รับอีเมลที่มีหมายเลขติดตามเมื่อจัดส่งรางวัลแล้ว
 • คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการตอบกลับหากบริษัทนำส่งติดต่อเพื่อขอเอกสารหรือข้อมูลเพิ่มเติมเพื่ออนุญาตให้ Creator Award ผ่านศุลกากรและ/หรือนำส่งได้
  • หน้าที่รับผิดชอบนี้รวมถึงการจ่ายภาษีศุลกากรและภาษีอากรในประเทศอาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน เบลารุส คีร์กีซสถาน มอลโดวา ยูเครน และอุซเบกิสถาน
 • การไม่ตอบกลับบริษัทจัดส่งอาจส่งผลให้มีการพิจารณาว่า Creator Award ดังกล่าวไม่มีผู้รับ และคุณอาจต้องซื้อรางวัลทดแทนหากต้องการรับ Creator Award

หมายเหตุ: หากคุณอาศัยอยู่ในบราซิลหรืออินเดีย เราจะขอข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณเมื่อคุณขอรับ Creator Award เช่น หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี เพื่อให้เราส่งข้อมูลนี้แก่ศุลกากรได้

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Creator Awards

เหตุใดฉันจึงไม่ได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับ Creator Awards

สิทธิ์ในการรับ Creator Award ของช่องอาจยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบหากคุณมีจำนวนผู้ติดตามถึงเกณฑ์ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
ในกรณีที่เวลาผ่านไปนานกว่า 3 สัปดาห์นับตั้งแต่วันที่ช่องมีจำนวนผู้ติดตามถึงเกณฑ์ และคุณเชื่อว่าช่องมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์การมีสิทธิ์ คุณอาจติดต่อไปยังทีมสนับสนุนครีเอเตอร์ได้

ฉันได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับ Creator Awards แต่หารหัสแลกรับข้อเสนอไม่เจอ

หากได้รับการแจ้งเตือนในหน้าแดชบอร์ดสำหรับครีเอเตอร์ แต่หารหัสแลกรับไม่เจอ (หรือได้ปิดไป) คุณจะต้องติดต่อทีมสนับสนุนครีเอเตอร์ซึ่งจะเรียกคืนรหัสให้กับคุณได้
เมื่อได้รับรหัสดังกล่าว ให้ไปที่เว็บไซต์แลกรับ Creator Award เพื่อแลกสิทธิ์รับรางวัล

ฉันแลกสิทธิ์รับ Creator Award แล้ว แต่ยังไม่ได้รับ

คุณตรวจสอบสถานะการแลกสิทธิ์รับรางวัลได้โดยเข้าสู่ระบบในเว็บไซต์แลกรับ Creator Award แล้วคลิกที่ “บัญชีของฉัน

สิ่งที่อาจเป็นอุปสรรคกับคุณในการรับรางวัลเมื่อแลกรับรางวัลแล้ว มีดังนี้

 • อาจเกิดความล่าช้าในขั้นตอนการดำเนินการเนื่องจากปริมาณการแลกรับที่สูงกว่าที่คาดไว้
 • คุณอาจระบุข้อมูลการจัดส่งเพื่ออนุญาตการจัดส่งไม่สมบูรณ์และ/หรือไม่ถูกต้อง ซึ่งหากเป็นเช่นนั้น คุณจะได้รับอีเมลจากเรา
 • อาจเกิดความล่าช้าในการจัดส่งจากปัญหาต่างๆ เช่น กระบวนการตรวจสอบของศุลกากร สภาพอากาศที่เลวร้าย หรือช่วงวันหยุดยาว

ฉันเป็นศิลปินที่มีช่องอย่างเป็นทางการของศิลปิน ฉันต้องมีคุณสมบัติอย่างไรจึงจะได้รับรางวัล

คุณจะได้รับ Creator Award เมื่อมีจำนวนผู้ติดตามผ่านเกณฑ์และมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดการได้รับสิทธิ์ โดยเราจะออกรางวัลให้ฟรีเพียง 1 รางวัลเท่านั้นต่อการผ่านเกณฑ์ที่กำหนด 1 เกณฑ์
ด้วยเหตุนี้ หากคุณมีช่องตามหัวข้อที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติหรือช่องที่ได้จากพาร์ทเนอร์ที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเป็นช่องที่เคยได้รับรางวัล คุณจะไม่ได้รับรางวัลอีกเมื่อมีการรวมจำนวนผู้ติดตามเข้ากับช่องอย่างเป็นทางการของศิลปิน

ฉันรับ Creator Award เพิ่มได้ไหม

เราจะออกรางวัลให้ฟรีเพียงแค่ 1 รางวัลต่อช่องต่อเกณฑ์เท่านั้น ทั้งนี้ Creator Award มีไว้เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่อาจขายหรือแจกจ่ายให้กับบุคคลอื่นนอกเหนือจากสมาชิกทีมของช่อง เราอาจดำเนินการทางวินัยกับครีเอเตอร์ที่ละเมิดนโยบายนี้ ซึ่งรวมไปถึงการริบรางวัลคืน การตัดสิทธิ์ในการได้รับรางวัลในอนาคต และ/หรือการยกเลิกบัญชี YouTube และ/หรือบัญชี Google

Creator Award ของฉันได้รับความเสียหายระหว่างการจัดส่ง ขอเปลี่ยนได้ไหม

Creator Awards เป็นรางวัลแฮนด์เมด โดยในบางครั้งอาจมีตำหนิและแตกต่างกันเล็กน้อย ซึ่งเป็นผลมาจากกระบวนการผลิต YouTube จะไม่รับผิดชอบต่อรอยตำหนิเล็กน้อยเหล่านี้ รวมถึงกรณีที่รางวัลได้รับความเสียหายเล็กน้อยในกระบวนการจัดส่ง
หากรางวัลของคุณได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง โปรดติดต่อเราทางทีมสนับสนุนครีเอเตอร์ เราจะพยายามดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อเปลี่ยนรางวัลให้ หากคุณแจ้งให้เราทราบภายใน 7 วันหลังจากได้รับรางวัล

ประเทศที่เรายังไม่ส่ง Creator Award ให้จนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม

เราไม่สามารถจัดส่ง YouTube Creator Award ไปยังประเทศหรือภูมิภาคต่อไปนี้ได้
 • ไครเมีย
 • คิวบา
 • อิหร่าน
 • เกาหลีเหนือ
 • ซูดาน
 • ซีเรีย
 • ทาจิกิสถาน
 • เติร์กเมนิสถาน

ทำไมจึงมีการขอให้ฉันจ่ายภาษีศุลกากรและภาษีอากร

บางประเทศหรือภูมิภาคกำหนดให้ต้องมีการชำระภาษีศุลกากรและภาษีอากรสำหรับการนำส่ง Creator Award ซึ่งตามกฎหมายแล้ว YouTube ไม่ได้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายส่วนนี้ให้ ซึ่งได้แก่

 • อาร์เมเนีย
 • อาเซอร์ไบจาน
 • เบลารุส
 • คีร์กีซสถาน
 • มอลโดวา
 • รัสเซีย
 • ยูเครน
 • อุซเบกิสถาน
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร