Muzyka w tym filmie

Opis do filmu zawierającego muzykę może uwzględniać informacje o utworach, które zostały w tym filmie umieszczone. YouTube dodaje takie informacje automatycznie do tych filmów, które zostały rozpoznane przez system i do których właściciele praw muzycznych zgłosili roszczenie przy użyciu narzędzi do zarządzania prawami w YouTube (w tym za pomocą Content ID). W tych informacjach podany jest zwykle link do teledysku lub innych oficjalnych treści, aby umożliwić Ci poznawanie nowych utworów i twórców.

Why some videos include song information in video descriptions

Co oznacza „Dostępne w YouTube na podstawie licencji”?

Podmioty wymienione w polu „Dostępne w YouTube na podstawie licencji” to właściciele praw autorskich do muzyki, którzy zezwolili na wykorzystanie rozpoznanych utworów w oficjalnych oraz utworzonych przez użytkowników filmach i mają udział w przychodach generowanych przez te filmy na platformie. Jeżeli na przykład obejrzysz reklamę w filmie, który zawiera muzykę i ma podane informacje w sekcji „Muzyka w tym filmie”, wytwórnie oraz wydawcy wymienieni w sekcji „Dostępne w YouTube na licencji” mają udział w przychodach generowanych przez tę reklamę. Użytkownicy nadal muszą przestrzegać Warunków korzystania z YouTube.

Czasami wiele podmiotów czerpie przychody z jednego utworu. Oprócz znanych Ci nazw wytwórni i wydawców muzycznych w przypadku niektórych piosenek w sekcji „Dostępne w YouTube na licencji” możesz znaleźć nazwy „stowarzyszeń zajmujących się prawami do muzyki”. Ten termin odnosi się do organizacji, które zajmują się pobieraniem tantiem w imieniu autorów piosenek i wydawców z całego świata. YouTube ma podpisaną umowę licencyjną z tymi podmiotami i dzieli się z nimi przychodami z filmów, do których te podmioty zgłosiły roszczenie – tak jak w przypadku indywidualnych wydawców muzycznych. Więcej informacji 

Dlaczego w sekcji „Muzyka w tym filmie” brakuje niektórych informacji?

Informacje o muzyce umieszczamy na stronie odtwarzania filmu tylko wtedy, gdy mamy pewność, że dane są dokładne i właściwe. Wraz z partnerami z branży muzycznej cały czas pracujemy nad możliwością dodawania większej liczby danych oraz poprawą jakości informacji, które już mamy.

Obecnie w przypadku filmów, które zawierają wiele utworów, na stronie pojawi się informacja tylko o pierwszych dziesięciu piosenkach.

Co mam zrobić, gdy w filmie rozpoznam swój utwór, ale w opisie nie ma informacji „Muzyka w tym filmie”?

Jest wiele powodów, dla których ta sekcja się nie wyświetla. Możliwe, że utwory nie zostały jeszcze rozpoznane albo nie otrzymaliśmy od wytwórni lub wydawców wystarczających informacji, bądź też roszczenie do filmu zgłoszono dopiero niedawno. Jeśli współpracujesz z wytwórnią płytową, wydawcą lub organizacją zajmującą się prawami autorskimi, którzy rozpowszechniają treści albo korzystają z systemu Content ID w Twoim imieniu, skontaktuj się z nimi, aby dowiedzieć się więcej.

Co mam zrobić w sytuacji, gdy mój utwór jest wymieniony, ale informacje o nim są niepoprawne?

Jeżeli to Ty wykonujesz utwór lub jesteś jego autorem i zauważysz, że utwór został rozpoznany, ale dane o nim są niekompletne lub niepoprawne, możesz wykonać kilka czynności:
  • Prześlij nam opinię, korzystając z tego formularza. Pomoże nam to poprawić działanie tej funkcji oraz podnieść jakość danych.
  • Sprawdź, czy Twoje nazwisko oraz utwory są zarejestrowane w bazie ISNI. Dzięki temu dowiemy się, czy mamy prawidłowe dane na temat Ciebie i Twojej twórczości. 

Możesz też skontaktować się z wytwórnią, wydawcą lub organizacją zajmującą się prawami autorskimi, aby dowiedzieć się, czy dostarczają oni YouTube kompletnych i dokładnych informacji, łącznie z takimi identyfikatorami jak ISRC, ISWC, UPC i ISNI. Te dane są niezbędne do dalszego rozwoju tej funkcji. 

 

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?