Musika sa video na ito

Kapag nanonood ka ng video na naglalaman ng musika, posibleng may seksyon sa paglalarawan ng video na tinatawag na “Musika sa video na ito.” Nagpapakita ang seksyong ito ng impormasyon tungkol sa musikang naririnig sa video, gaya ng mga pangalan ng kanta at artist.

Awtomatikong idinaragdag ng YouTube ang impormasyong ito sa ilang video kapag na-claim ang mga ito ng isa sa mga tool sa pamamahala ng copyright ng YouTube, gaya ng Content ID.

Posibleng magpakita ang “Musika sa video na ito” ng mga link sa mga music video o iba pang opisyal na content para makatuklas ka ng mga kanta at artist na hindi mo pa napapakinggan.

Why some videos include song information in video descriptions

Mga FAQ

Ano ang ibig sabihin ng “Nilisensyahan sa YouTube ng”?

Ang mga pangalan sa tabi ng “Nilisensyahan sa YouTube ng” ang mga may-ari ng copyright na nakipagkasundo sa YouTube para payagan itong gumamit ng natukoy na musika sa mga video. Sa kasunduan sa lisensyang ito, pinaghahatian din nila ang kita ng mga video na iyon sa YouTube.

Halimbawa, kung may ad sa video na may musika, makakakuha ng bahagi ng kitang malilikom ng ad na iyon ang mga may-ari ng copyright na nakalista sa tabi ng “Nilisensyahan sa YouTube ng,” alinsunod sa Mga Tuntunin ng Serbisyo ng Google.

Kung minsan, posibleng maraming may-ari ng copyright ang naghahati sa kita para sa isang kanta. Posibleng may mapansin kang mga music label at publisher na pamilyar sa iyo, o ilang “music rights society” at "collecting society." Nangongolekta ang mga organisasyong ito ng mga royalty sa ngalan ng mga may-ari ng copyright, na mga miyembro ng mga organisasyon. May mga kasunduan sa lisensya ang YouTube sa mga organisasyong ito, at nakikihati ito sa kanila ng kita sa mga video na kine-claim ng mga ito. Matuto pa.

Bakit kulang ng ilang impormasyon ang “Musika sa video na ito”?

Lumalabas lang ang impormasyon sa seksyong “Musika sa video na ito” kapag may available na tumpak at mataas ang kalidad na data. Patuloy kaming nakikipagtulungan sa aming mga partner sa industriya ng musika para makapagdagdag ng higit pang data, at pahusayin ang kalidad at katumpakan ng impormasyong mayroon kami.

Para sa mga video na naglalaman ng maraming kanta, lalabas ang impormasyon tungkol sa unang sampung kanta sa ilalim ng “Musika sa video na ito.”

Paano kung marinig ko ang aking kanta sa isang video, pero wala akong makitang impormasyon tungkol sa “Musika sa video na ito”?

Posibleng hindi lumabas ang “Musika sa video na ito” sa ilang dahilan:

  • Hindi sapat ang data na mayroon ang YouTube mula sa may-ari ng copyright.
  • Hindi pa natutukoy ang musika mo.
  • Kamakailang na-claim ang video at hindi pa napupunan ang impormasyon nito.
Nakikipagtulungan ka ba sa isang record label, publisher ng musika, o collection society na namamahala ng copyright sa ngalan mo? Puwede kang makipag-ugnayan sa kanila para kumpirmahin kung anong impormasyon ang ipinadala sa YouTube. Kabilang dapat sa impormasyong ito ang mga identifier gaya ng mga ISRC, ISWC, UPC, at ISNI.

Paano kung nakalista ang aking kanta, pero mali ang data nito?

Kung isa kang recording artist o songwriter, at tinukoy ang iyong kanta sa pamamagitan ng mali o hindi kumpletong impormasyon, magagawa mong:
  • Magpadala sa amin ng feedback gamit ang aming form ng feedback para matulungan kaming pahusayin ang kalidad ng aming data.
  • Tiyaking nakarehistro ka at ang iyong mga kanta sa ISNI Authority. Makakatulong sa amin ang pagpaparehistro na kumpirmahing hawak namin ang data na may pinakamataas na kalidad para maikatawan ka at ang musika mo.
Nakikipagtulungan ka ba sa isang record label, publisher ng musika, o collection society na namamahala ng copyright sa ngalan mo? Puwede kang makipag-ugnayan sa kanila para kumpirmahin kung anong impormasyon ang ipinadala sa YouTube. Kabilang dapat sa impormasyong ito ang mga identifier gaya ng mga ISRC, ISWC, UPC, at ISNI.
Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?
Search
I-clear ang paghahanap
Isara ang paghahanap
Mga app ng Google
Pangunahing menu
Maghanap sa Help Center
true
59
false