Sử dụng công cụ Copyright Match Tool

Copyright Match Tool có thể tự động xác định các video trùng khớp hoặc có khả năng trùng khớp với các video khác trên YouTube. Sau khi công cụ này phát hiện video trùng khớp, bạn có thể xem xét video đó trong YouTube Studio rồi chọn hành động bạn muốn thực hiện.

Cách sử dụng Copyright Match Tool

Cách hoạt động

Copyright Match Tool được cung cấp cho những người dùng trên YouTube đã gửi yêu cầu hợp lệ để gỡ bỏ nội dung vi phạm bản quyền. Sau khi yêu cầu gỡ bỏ của bạn được phê duyệt, Copyright Match Tool sẽ bắt đầu quét các video được tải lên YouTube để tìm những video có khả năng trùng khớp với video bạn báo cáo trong yêu cầu gỡ bỏ. Sau đó, bạn có thể xem xét những video có khả năng trùng khớp và quyết định biện pháp xử lý.

Đối với những đối tác tham gia Chương trình Đối tác YouTube hoặc những kênh đã điền vào biểu mẫu này và cho thấy được nhu cầu sử dụng công cụ quản lý quyền nâng cao, Copyright Match Tool sẽ quét tìm các bản đăng tải lại toàn bộ video của bạn trên các kênh YouTube khác. Công cụ này quét các video được tải lên sau video của bạn, do đó bạn cần đảm bảo mình là người đầu tiên tải nội dung đó lên YouTube.

Việc sử dụng Copyright Match Tool sai cách có thể khiến bạn mất quyền sử dụng các tính năng, bị chấm dứt tài khoản YouTube hoặc bị chấm dứt quan hệ đối tác với YouTube. Việc sử dụng sai cách bao gồm cả việc cố ý hoặc nhiều lần lợi dụng quy trình gỡ bỏ do vi phạm bản quyền hoặc tìm cách thăm dò hay áp dụng kỹ thuật đảo ngược hệ thống so khớp.

Xem xét và xử lý video trùng khớp

Trước khi bạn xem xét các video trùng khớp, xin lưu ý rằng việc chúng tôi tìm thấy một video trùng khớp không có nghĩa là video đó vi phạm bản quyền của bạn. Bạn có trách nhiệm xem xét từng video trùng khớp và cân nhắc xem đó có phải trường hợp sử dụng hợp lý, xử lý hợp lý hoặc một ngoại lệ tương tự về bản quyền hay không.

Cách xem xét và xử lý video trùng khớp:

 1. Đăng nhập vào YouTube Studio.
 2. Trên trình đơn bên trái, hãy chọn Bản quyền .
 3. Nhấp vào thẻ Video trùng khớp.
 4. Xem xét các video trùng khớp. Bạn có thể chọn một bộ lọc để tìm video theo số lượt xem (Tổng số lượt xem ) hoặc tìm kênh theo số người đăng ký (Số người đăng ký).
 5. Đánh dấu vào ô bên cạnh video mà bạn muốn áp dụng biện pháp xử lý. Chọn một hành động để thực hiện:
  • LƯU TRỮ:: Tùy chọn này sẽ xóa video trùng khớp khỏi thẻ Video trùng khớp. Nhưng video trùng khớp đó thì không bị xóa hay bị ảnh hưởng. Các video trùng khớp được lưu trữ sẽ xuất hiện trong thẻLưu trữ.
  • YÊU CẦU GỠ BỎ: Lựa chọn này sẽ mở biểu mẫu web của chúng tôi cho yêu cầu gỡ bỏ để bạn có thể gửi yêu cầu gỡ bỏ video trùng khớp. Sau khi gửi, bạn có thể theo dõi các yêu cầu gỡ bỏ trong thẻ Yêu cầu gỡ bỏ.
  • LIÊN HỆ KÊNH CÓ LIÊN QUAN: Lựa chọn này giúp bạn gửi một email soạn sẵn cho kênh đã tải video trùng khớp lên. Bạn có thể tìm thấy các email mình gửi trước đây trong thẻ Thư.

Cách xem xét và xử lý video có khả năng trùng khớp:

 1. Đăng nhập vào YouTube Studio.
 2. Trên trình đơn bên trái, hãy chọn Bản quyền .
 3. Nhấp vào thẻ Yêu cầu gỡ bỏ.
 4. Trong cột Tìm video trùng khớp, bạn có thể tìm thấy các video có khả năng trùng khớp nhưng không đủ điều kiện để tự động bị chặn tải lên lại do các video này không phải là bản sao.
 5. Nhấp vào một hàng bất kỳ. Hàng này sẽ mở rộng và hiển thị thêm thông tin chi tiết về video.
 6. Nhấp vào XEM NHỮNG BẢN ĐĂNG TẢI LẠI TRÙNG KHỚP. Lúc này, bạn sẽ thấy thẻ Video trùng khớp cùng những video có khả năng trùng khớp mà hệ thống lọc ra.
 7. Đánh dấu vào ô bên cạnh video mà bạn muốn áp dụng biện pháp xử lý. Chọn một hành động để thực hiện:
  • LƯU TRỮ:: Tùy chọn này sẽ xóa video trùng khớp khỏi thẻ Video trùng khớp. Nhưng video trùng khớp đó thì không bị xóa hay bị ảnh hưởng. Các video trùng khớp được lưu trữ sẽ xuất hiện trong thẻLưu trữ.
  • YÊU CẦU GỠ BỎ: Lựa chọn này sẽ mở biểu mẫu web của chúng tôi cho yêu cầu gỡ bỏ để bạn có thể gửi yêu cầu gỡ bỏ video trùng khớp. Sau khi gửi, bạn có thể xem các video mà mình đã yêu cầu gỡ bỏ trong thẻ Yêu cầu gỡ bỏ.
  • LIÊN HỆ KÊNH CÓ LIÊN QUAN: Lựa chọn này giúp bạn gửi một email soạn sẵn cho kênh đã tải video trùng khớp lên. Bạn có thể tìm thấy các email mình gửi trước đây trong thẻ Thư.
Hãy thường xuyên kiểm tra thẻ Video trùng khớp để biết các video trùng khớp mới mà công cụ Copyright Match Tool tìm thấy. Bạn cũng sẽ nhận được thông báo qua chuông  trên trang kênh của mình khi công cụ này tìm thấy video trùng khớp.

Câu hỏi thường gặp

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không muốn áp dụng biện pháp xử lý với video trùng khớp?
Bạn không cần phải áp dụng biện pháp xử lý cho từng video trùng khớp. Bạn có thể lưu trữ một video trùng khớp để xóa video đó khỏi thẻ Video trùng khớp. Chúng tôi sẽ chỉ hiển thị mỗi video trùng khớp một lần. Vì vậy, nếu bạn lưu trữ video trùng khớp thì video đó sẽ không xuất hiện lại trong thẻ Video trùng khớp lần nữa.
Tôi tìm thấy một video trên YouTube trùng khớp với nội dung của mình nhưng video đó không có trong thẻ Video trùng khớp. Vì sao video đó không bị phát hiện?
Copyright Match Tool dùng để tìm các video trùng khớp toàn bộ hoặc gần như toàn bộ với video của bạn. Nếu có người sử dụng một đoạn ngắn trong video của bạn, công cụ này có thể không phát hiện được đoạn video đó. Nếu bạn phát hiện và muốn gỡ bỏ một video đăng tải lại một video của mình, thì bạn luôn có thể báo cáo video đó bằng biểu mẫu web yêu cầu gỡ bỏ do vi phạm bản quyền.
Vì sao không phải video nào của tôi cũng đủ điều kiện để so khớp?
Có một số nguyên nhân khiến chúng tôi không thể quét tìm video trùng khớp với một trong các video của bạn:
Tôi là một nhạc sĩ. Tôi có thể sử dụng công cụ này để tìm các video đăng tải bài hát của mình không?

Có. Nếu bạn sử dụng biểu mẫu web yêu cầu gỡ bỏ do vi phạm bản quyền để gỡ bỏ thành công video của người đã sử dụng bài hát hoặc nội dung âm thanh của bạn, thì Copyright Match Tool sẽ hiển thị những video khác chứa âm thanh có khả năng trùng khớp với bài hát hoặc nội dung âm thanh của bạn. Copyright Match Tool cũng có thể tìm thấy các video đăng tải lại có âm thanh có thể đã bị thay thế hoặc lồng tiếng.

Lưu ý: Nếu có người sử dụng một phần bài hát hoặc nội dung âm thanh của bạn trong video của họ, thì Copyright Match Tool sẽ không hiển thị video đó. Nếu phát hiện một video sử dụng trái phép nội dung âm thanh của bạn, thì bạn luôn có thể báo cáo video đó bằng biểu mẫu web yêu cầu gỡ bỏ do vi phạm bản quyền.
Vì sao YouTube không tự động gỡ bỏ các video trùng khớp với video của tôi?

Chỉ khi nhận được thông báo về hành vi sử dụng trái phép nội dung từ chủ sở hữu bản quyền, YouTube mới áp dụng hành động. Chúng tôi chỉ biết được ai là người đầu tiên tải video đó lên nhưng không thể biết ai là người sở hữu hoặc có quyền đăng tải video đó.

Nhiều người sáng tạo cho phép các kênh khác tải lại video của họ lên YouTube. Đôi khi, người sáng tạo sẽ đạt được một thỏa thuận cấp phép sau khi đăng tải lại hoặc cộng tác sản xuất video và tải các bản sao của video lên một số kênh.

Ngoài ra, không phải trường hợp nào sử dụng nội dung của bạn cũng là vi phạm bản quyền của bạn. Nguyên tắc sử dụng hợp lý và phạm vi công cộng là một số ví dụ cho việc một video đăng tải lại nội dung của bạn có thể là hợp lệ.

Để tạo sự cân bằng giữa quyền của người tải lên và quyền của chủ sở hữu bản quyền ban đầu, Copyright Match Tool cố gắng cung cấp cho người sáng tạo thông tin về các video tải lên lại. Sau đó, công cụ này cho phép họ chọn biện pháp muốn áp dụng sau khi xem xét kỹ video trùng khớp đó.

Tôi đã yêu cầu gỡ bỏ một số video trên một kênh. Vì sao kênh đó chưa bị chấm dứt?

Chúng tôi có nhiều biện pháp bảo vệ trước hành vi lợi dụng quy trình yêu cầu gỡ bỏ do vi phạm bản quyền. Hệ thống của chúng tôi đảm bảo rằng khi phải nhận cảnh cáo vi phạm bản quyền, các kênh vẫn có cơ hội giải quyết những cảnh cáo đó trước khi bị chấm dứt.

Nếu bạn gửi nhiều yêu cầu gỡ bỏ đối với một kênh vẫn đang hoạt động, thì rất có thể một trong những cơ chế đó đang áp dụng. Số lượng yêu cầu gỡ bỏ đối với một kênh là yếu tố được cân nhắc trong các chính sách thực thi của chúng tôi. Bạn có thể gửi yêu cầu gỡ bỏ nếu tiếp tục phát hiện nội dung của mình.

Tôi có thể báo cáo toàn bộ kênh không?

Nếu một người sử dụng thông tin cá nhân của người khác để lừa mọi người tin rằng mình là một người khác trên YouTube, chúng tôi coi đó là hành vi mạo danh.

Nếu cho rằng có người đang mạo danh bạn, hãy báo cáo qua biểu mẫu web về hành vi mạo danh. Nếu các tiêu chí đó không áp dụng, bạn có thể sử dụng biểu mẫu web yêu cầu gỡ bỏ do vi phạm bản quyền để báo cáo các video mà bạn cho là vi phạm bản quyền của mình.

Làm cách nào để có quyền sử dụng Copyright Match Tool?

Copyright Match Tool được cung cấp cho những người dùng trên YouTube đã gửi yêu cầu hợp lệ để gỡ bỏ nội dung vi phạm bản quyền. Sau khi yêu cầu gỡ bỏ của bạn được phê duyệt, Copyright Match Tool sẽ bắt đầu quét các video được tải lên YouTube để tìm những video có khả năng trùng khớp với video bạn báo cáo trong yêu cầu gỡ bỏ. Chúng tôi sẽ hiển thị những video có khả năng trùng khớp để bạn quyết định biện pháp xử lý tiếp theo.

Chúng tôi cũng cung cấp Copyright Match Tool cho tất cả những kênh đã điền vào biểu mẫu này và cho thấy được nhu cầu sử dụng công cụ quản lý quyền nâng cao. Những kênh thuộc Chương trình Đối tác YouTube có thể tìm thấy công cụ này trên trang Bản quyền  trong YouTube Studio.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
18143036737242486825
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
59