Copyright Match Tool

Copyright Match Tool chỉ dành cho những kênh tham gia Chương trình Đối tác YouTube. Nếu không tham gia Chương trình Đối tác YouTube, bạn sẽ không nhìn thấy phần Bản quyền của YouTube Studio.

Công cụ Copyright Match Tool sẽ tìm các bản đăng tải lại toàn bộ video gốc của bạn trên các kênh YouTube khác. Sau khi công cụ này phát hiện video trùng khớp, bạn có thể xem xét video đó trong YouTube Studio rồi chọn hành động bạn muốn thực hiện.

Điều quan trọng là bạn phải là người đầu tiên tải nội dung đó lên YouTube (ở chế độ công khai, riêng tư hoặc không công khai). Để tìm video trùng khớp, chúng tôi quét những video được tải lên sau video của bạn. Chúng tôi dựa vào thời điểm tải video lên để quyết định xem người nào sẽ nhận được kết quả về video trùng khớp. Hãy thường xuyên quay lại để theo dõi xem có video trùng khớp mới nào không.

Bạn cần phải sử dụng Copyright Match Tool một cách có trách nhiệm. Việc sử dụng sai mục đích, bao gồm những hành vi như sau:

 • Việc cố ý hoặc nhiều lần lợi dụng quy trình gỡ bỏ do vi phạm bản quyền hoặc
 • việc tìm cách thăm dò hay đảo ngược kỹ thuật của hệ thống so khớp

có thể khiến bạn mất quyền sử dụng công cụ này hoặc bị chấm dứt quan hệ đối tác với YouTube. Tuy nhiên, việc chúng tôi tìm thấy một video tải lên trùng khớp với video của bạn không có nghĩa là video đó chắc chắn vi phạm bản quyền. Bạn có trách nhiệm xem xét từng video và cân nhắc liệu các trường hợp ngoại lệ về bản quyền như sử dụng hợp lý, xử lý hợp lý hoặc một ngoại lệ tương tự có áp dụng hay không. Sau khi xem xét, bạn có thể gửi yêu cầu gỡ bỏ nếu muốn.

Xem xét video trùng khớp trong Copyright Match Tool

 1. Đăng nhập vào YouTube Studio.
 2. Trên Trình đơn bên trái, hãy nhấp vào Bản quyền.
 3. Trên thẻ Video trùng khớp, hãy xem xét các video trùng khớp rồi áp dụng một biện pháp xử lý mà bạn muốn:
  • Lưu trữ: Để lưu trữ một video trùng khớp, hãy chọn biểu tượng Chuyển đến mục lưu trữ . Biện pháp này không gây ảnh hưởng đến video trùng khớp. Sau này, bạn có thể chọn một biện pháp xử lý khác đối với video đó bằng cách chuyển đến thẻ Lưu trữ.
  • Gửi tin nhắn cho kênh có liên quan: Để gửi một email đã soạn sẵn cho kênh đã tải video trùng khớp lên, hãy nhấp vào biểu tượng Liên hệ với kênh . Hãy theo dõi những người bạn đã liên hệ trên thẻ Thông báo.
  • Yêu cầu xóa: Để gửi yêu cầu pháp lý đề nghị chúng tôi xóa video trùng khớp khỏi YouTube, hãy nhấp vào biểu tượng Yêu cầu xóa video . Nhập thông tin chi tiết rồi nhấp vào nút GỬI. Sau khi gửi yêu cầu, hãy theo dõi thẻ Yêu cầu xóa video và email của bạn để biết thông tin cập nhật.

Câu hỏi thường gặp

Chuyện gì xảy ra nếu tôi không muốn áp dụng biện pháp xử lý nào đối với video trùng khớp?

Bạn không cần phải áp dụng biện pháp xử lý nào đối với video trùng khớp. Bạn có thể lưu trữ một video trùng khớp để xóa video đó khỏi thẻ Video trùng khớp. Chúng tôi sẽ chỉ gửi thông tin về mỗi video trùng khớp một lần. Vì vậy, bạn sẽ không nhìn thấy các video đó lần nữa.

Tôi đã tìm thấy một video trên YouTube trùng khớp với nội dung của mình nhưng video đó không có trong tab Video trùng khớp. Tại sao video đó không bị phát hiện?

Copyright Match Tool dùng để tìm các video trùng khớp toàn bộ hoặc gần như toàn bộ với video của bạn. Nếu một người nào đó sử dụng một đoạn trích ngắn từ video của bạn, thì công cụ này có thể không phát hiện video đó. Nếu bạn biết người nào đó tải lại một trong các video của bạn lên, thì bạn có thể báo cáo vi phạm bằng cách sử dụng biểu mẫu web về bản quyền để yêu cầu xóa video đó bất cứ lúc nào.

Vì sao không phải tất cả video của tôi đều đủ điều kiện để so khớp?

Có một số nguyên nhân khiến chúng tôi không thể quét tìm video trùng khớp với một trong các video của bạn:

Tôi là một nhạc sĩ. Tôi có thể sử dụng công cụ này để tìm các bản tải lại lên của bài hát do mình sáng tác không?

Mục đích của Copyright Match Tool là tìm các video giống hoặc gần giống với video của bạn trên YouTube và hiển thị các video đó cho bạn xem xét. Copyright Match Tool có thể tìm thấy những video tải lên lại có nội dung âm thanh có thể đã bị thay thế hoặc lồng tiếng.
Nếu có người sử dụng một phần video của bạn (ví dụ như chỉ phần âm thanh), thì video của họ sẽ không xuất hiện trong công cụ này. Nếu bạn tìm thấy và muốn xóa một video đăng tải lại nội dung của mình, thì bạn luôn có thể báo video đó vi phạm bằng biểu mẫu web về bản quyền.

Vì sao YouTube không tự động gỡ bỏ các video trùng khớp với video của tôi?

Chỉ khi nhận được thông báo của chủ sở hữu nội dung về hành vi sử dụng trái phép nội dung, YouTube mới có biện pháp xử lý. Chúng tôi chỉ biết được ai là người đầu tiên tải video đó lên nhưng không thể biết ai là người sở hữu hoặc có quyền đăng tải video đó.
Nhiều người sáng tạo cho phép các kênh khác tải lại video của họ lên YouTube. Đôi khi, người sáng tạo sẽ đạt được một thỏa thuận cấp phép sau khi đăng tải lại hoặc cộng tác sản xuất video và tải các bản sao của video lên một số kênh.
Ngoài ra, không phải trường hợp nào sử dụng nội dung của bạn cũng là vi phạm bản quyền của bạn. Nguyên tắc sử dụng hợp lý và phạm vi công cộng là một số ví dụ cho việc một video đăng tải lại nội dung của bạn có thể là hợp lệ.
Để tạo sự cân bằng giữa quyền của người tải lên và quyền của chủ sở hữu bản quyền ban đầu, Copyright Match Tool cố gắng cung cấp cho người sáng tạo thông tin về các video tải lên lại. Sau đó, công cụ này cho phép họ chọn biện pháp muốn áp dụng sau khi xem xét kỹ video trùng khớp đó.

Tôi đã yêu cầu xóa một số video trên một kênh. Tại sao kênh đó chưa bị chấm dứt?

Chúng tôi có nhiều biện pháp để ngăn chặn hành vi sử dụng sai quy trình gỡ bỏ do vi phạm bản quyền. Hệ thống của chúng tôi đảm bảo rằng khi phải nhận cảnh cáo vi phạm bản quyền, các kênh vẫn có cơ hội giải quyết những cảnh cáo đó trước khi bị chấm dứt.
Nếu bạn gửi nhiều yêu cầu gỡ bỏ đối với một kênh vẫn đang hoạt động, thì một trong các cơ chế đó có thể đang được áp dụng. Theo các chính sách thực thi, chúng tôi có xem xét số lượng yêu cầu gỡ bỏ mà một kênh phải nhận. Do vậy, bạn có thể tiếp tục báo vi phạm đối với những nội dung mà bạn phát hiện và cho rằng vi phạm bản quyền của mình. 

Tôi có thể báo vi phạm đối với toàn bộ kênh không?

Nếu một người sử dụng thông tin cá nhân của người khác để lừa mọi người tin rằng mình là một người khác trên YouTube, chúng tôi coi đó là hành vi mạo danh.
Nếu cho rằng có người đang mạo danh bạn, hãy báo vi phạm qua biểu mẫu web về hành vi mạo danh. Nếu các tiêu chí trong biểu mẫu đó không áp dụng được cho trường hợp của bạn, bạn có thể sử dụng biểu mẫu web dùng để khiếu nại bản quyền để báo vi phạm đối với các video mà bạn cho rằng vi phạm bản quyền của mình.

Làm cách nào để có quyền sử dụng Copyright Match Tool?

Chúng tôi hiện cung cấp công cụ này cho những kênh tham gia Chương trình Đối tác YouTube. Nếu bạn không đủ điều kiện nhưng vẫn cho rằng mình có nhu cầu sử dụng các lựa chọn quản lý bản quyền khác, vui lòng điền vào biểu mẫu này. Bạn cũng có thể kiểm tra xem công cụ khác có phù hợp với các nhu cầu quản lý bản quyền của mình hay không.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?