Copyright Match Tool

Copyright Match Tool sẽ tìm tất cả các bản tải lại lên trùng khớp với video gốc của bạn trên các kênh YouTube khác. Sau khi công cụ này tìm thấy một video trùng khớp, bạn có thể xem xét video đó trong YouTube Studio và chọn hành động mà mình muốn thực hiện. Hiện tại, chúng tôi cung cấp công cụ này cho những kênh tham gia Chương trình Đối tác YouTube.

Sau đây là cách hoạt động của công cụ này: Khi bạn tải video gốc lên YouTube, chúng tôi sẽ quét tất cả các video được tải lên sau video của bạn để kiểm tra xem có bất kỳ video nào trong số đó có nội dung trùng khớp với video của bạn hay không. Điều quan trọng là bạn phải là người đầu tiên tải nội dung đó lên YouTube (ở chế độ công khai, riêng tư hoặc không công khai) vì chúng tôi sử dụng thời điểm tải video lên để quyết định xem người nào sẽ nhận được kết quả về video trùng khớp. Hãy nhớ thường xuyên quay lại công cụ này để theo dõi xem chúng tôi tìm thấy những video trùng khớp mới nào.

Hãy nhớ sử dụng Copyright Match Tool một cách có trách nhiệm. Việc sử dụng sai, bao gồm cả việc cố ý hoặc nhiều lần lạm dụng quy trình xóa video do vi phạm bản quyền hoặc tìm cách thăm dò hay áp dụng kỹ thuật đảo ngược hệ thống so khớp có thể khiến bạn mất quyền sử dụng công cụ này hoặc bị chấm dứt quan hệ đối tác với YouTube. Việc chúng tôi tìm thấy một video đã tải lên trùng khớp với video của bạn không phải lúc nào cũng có nghĩa là video đó vi phạm bản quyền. Bạn có trách nhiệm xem xét từng video và cân nhắc liệu chính sách sử dụng hợp lý, xử lý hợp lý hoặc trường hợp ngoại lệ tương tự về bản quyền có áp dụng không trước khi yêu cầu gỡ bỏ video đó.

Cách sử dụng công cụ

 1. Nếu đủ điều kiện sử dụng công cụ này, bạn sẽ thấy phần Bản quyền trên trình đơn bên trái trong YouTube Studio.
 2. Trong phần Bản quyền, hãy theo dõi tab Video trùng khớp để xem danh sách những video được tải lên YouTube có nội dung tương tự với video của bạn mà chúng tôi tìm thấy.
 3. Bạn có thể thực hiện một số hành động khi xem xét video trùng khớp trong công cụ này, tùy vào cách bạn muốn quản lý các quyền của mình:
  1. Lưu trữ – Di chuyển video trùng khớp đến tab Lưu trữ mà không thực hiện hành động nào đối với video đó. Về sau, bạn vẫn có thể thực hiện hành động đối với các video nằm trong tab Lưu trữ nếu muốn.
  2. Thông báo cho chủ sở hữu kênh kia – Liên hệ với kênh đã tải video lên để thông báo với họ rằng hệ thống đã tìm thấy bản tải lại lên của họ trùng khớp với video của bạn. Bạn có thể theo dõi những người nào bạn đã thông báo trong tab Thông báo và tiếp tục trò chuyện với họ qua email.
  3. Yêu cầu xóa - Gửi yêu cầu pháp lý đề nghị YouTube xóa video trùng khớp khỏi trang web. Bạn có hai tùy chọn khi quyết định thực hiện hành động này:
   1. Có lên lịch: Báo trước 7 ngày – Gửi thông báo yêu cầu xóa video cho kênh kia trước. Sau 7 ngày, nếu họ không xóa video, thì video đó sẽ bị gỡ bỏ và họ có thể sẽ phải nhận cảnh cáo vi phạm bản quyền.
   2. Tiêu chuẩn: Yêu cầu xóa ngay – Thông báo yêu cầu xóa video của bạn sẽ được gửi trực tiếp đến YouTube. Sau khi chúng tôi gỡ bỏ video trùng khớp, kênh tải video đó lên có thể sẽ phải nhận cảnh cáo vi phạm bản quyền.
   Sau khi gửi thông báo, bạn nên thường xuyên kiểm tra email để phòng trường hợp chúng tôi cần có thêm thông tin trước khi xử lý yêu cầu của bạn. Bạn cũng có thể kiểm tra tab Yêu cầu xóa video để xem hồ sơ các thông báo đã gửi và trạng thái cập nhật của các thông báo này.

Câu hỏi thường gặp

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không muốn thực hiện bất kỳ hành động nào với video trùng khớp?
Hãy yên tâm rằng điều đó hoàn toàn bình thường. Bạn có thể lưu trữ video trùng khớp để xóa video đó khỏi tab Video trùng khớp. Chúng tôi sẽ chỉ gửi thông tin về mỗi video trùng khớp một lần. Vì vậy, bạn sẽ không nhìn thấy các video đó lần nữa.
Tôi đã tìm thấy một video trên YouTube trùng khớp với nội dung của mình nhưng video đó không có trong tab Video trùng khớp. Vì sao công cụ này không tìm thấy video đó?
Copyright Match Tool dùng để tìm các video trùng khớp toàn bộ hoặc gần như toàn bộ với video của bạn. Nếu một người nào đó đã sử dụng một đoạn trích ngắn từ video của bạn, thì công cụ này có thể không phát hiện video đó. Nếu biết người nào đó tải lại một trong các video của mình lên, thì bạn có thể báo cáo vi phạm bằng cách sử dụng biểu mẫu web về bản quyền để yêu cầu xóa video đó bất cứ lúc nào.
Vì sao không phải tất cả video của tôi đều đủ điều kiện để đối sánh?
Có một số nguyên nhân khiến chúng tôi không thể quét tìm video trùng khớp với một trong các video của bạn:

Tôi là một nhạc sĩ. Tôi có thể sử dụng công cụ này để tìm các bản tải lại lên của bài hát do mình sáng tác không?
Mục đích của Copyright Match Tool là tìm các video giống hoặc gần giống với video của bạn trên YouTube và hiển thị nổi bật các video đó để bạn xem xét. Việc này bao gồm cả các trường hợp đã thay thế âm thanh hoặc lồng tiếng cho video. Nếu ai đó sử dụng một phần video của bạn (ví dụ như chỉ âm thanh trong video đó), thì video của họ sẽ không hiển thị nổi bật trong công cụ này. Nếu biết người nào đó tải lại nội dung của mình lên, thì bạn có thể báo cáo vi phạm bằng cách sử dụng biểu mẫu web về bản quyền để yêu cầu xóa video đó bất cứ lúc nào.

Vì sao YouTube không tự động gỡ bỏ các video trùng khớp với video của tôi?
YouTube hoạt động theo cơ chế là chủ sở hữu bản quyền thông báo cho chúng tôi về việc người khác sử dụng trái phép nội dung của họ. Chúng tôi chỉ có thể biết ai đã tải video đó lên trước tiên chứ không biết ai là người sở hữu video đó hoặc người có quyền tải video đó lên. Nhiều người sáng tạo cho phép các kênh khác tải lại video của họ lên YouTube, đồng ý thỏa thuận cấp phép sau khi tải lại lên hoặc thậm chí là cộng tác sản xuất video và đồng ý tải các bản sao lên nhiều kênh. Để tạo sự cân bằng giữa quyền của người tải lên và quyền của chủ sở hữu nội dung gốc, Copyright Match Tool cố gắng cung cấp cho người sáng tạo thông tin về các video tải lại lên. Sau đó, Copyright Match Tool cho phép họ quyết định xem họ muốn làm gì sau khi xem xét kỹ video trùng khớp.

Ngoài ra, không phải hễ một video sử dụng nội dung của bạn thì có nghĩa là video đó vi phạm bản quyền. Trước khi hành động, người sáng tạo nội dung gốc có trách nhiệm xem xét từng video trùng khớp để xác nhận rằng chính mình đã sáng tạo nội dung trong các video trùng khớp đó. Bạn không nên gửi yêu cầu gỡ bỏ do vi phạm bản quyền cho nội dung mà bạn không sở hữu độc quyền, chẳng hạn như nội dung trong phạm vi công cộng. Người tải video gốc lên cũng nên xem xét liệu video trùng khớp có phải là trường hợp sử dụng hợp lý hoặc là trường hợp ngoại lệ về bản quyền nào khác và do đó không cần xin phép sử dụng lại không.

Tôi đã yêu cầu xóa nhiều video trên một kênh. Tại sao kênh đó không bị chấm dứt?
Chúng tôi có nhiều biện pháp bảo vệ trước tình trạng lạm dụng quy trình gỡ bỏ do vi phạm bản quyền, bao gồm cả một hệ thống đảm bảo rằng các kênh có cơ hội giải quyết cảnh cáo vi phạm bản quyền mà họ nhận được trước khi kênh bị chấm dứt hoạt động. Nếu bạn gửi nhiều yêu cầu gỡ bỏ đối với một kênh vẫn đang hoạt động, thì có thể một trong các cơ chế đó đang có hiệu lực. Chúng tôi xem xét số lượng các yêu cầu gỡ bỏ đối với một kênh theo các chính sách thi hành của mình. Vì vậy, bạn có thể tiếp tục báo cáo bất kỳ nội dung nào mà bạn đã gặp và cho rằng video đó vi phạm bản quyền của mình. 

Tôi có thể báo cáo toàn bộ kênh không?
Khi một người dùng tạo kênh hoặc video bằng cách sử dụng tên thật, hình ảnh hoặc thông tin cá nhân của người khác để lừa mọi người nghĩ rằng họ là một người nào đó trên YouTube thì chúng tôi coi đó là hành vi mạo danh. Nếu cảm thấy bạn đang bị mạo danh, hãy báo cáo vi phạm bằng cách sử dụng biểu mẫu web về hành vi mạo danh. Nếu các tiêu chí đó không áp dụng, bạn có thể sử dụng biểu mẫu web để khiếu nại bản quyền để báo cáo các video mà bạn cho rằng vi phạm bản quyền của mình.

Làm cách nào để có thể sử dụng Copyright Match Tool?
Hiện tại, chúng tôi cung cấp công cụ này cho những kênh tham gia Chương trình Đối tác YouTube. Nếu bạn không đủ điều kiện nhưng vẫn cho rằng mình có nhu cầu sử dụng các tùy chọn quản lý bản quyền khác, vui lòng điền vào biểu mẫu này để xem Copyright Match Tool hoặc công cụ khác có phù hợp với bạn hay không dựa trên các nhu cầu về quản lý bản quyền của mình.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?