Copyright Match Tool

Copyright Match Tool nachádza úplné opätovné nahrania vašich originálnych videí na iných kanáloch YouTube. Po identifikovaní zhody ju môžete skontrolovať v Štúdiu YouTube a rozhodnúť sa, aké kroky podniknete. Tento nástroj je v súčasnosti k dispozícii pre kanály v Partnerskom programe YouTube.

Funguje takto: Keď nahráte svoje originálne video na YouTube, začneme kontrolovať všetky videá, ktoré budú nahrané po ňom, aby sme zistili, či sa niektoré z nich s ním nezhoduje. Je dôležité, aby ste vy ako prvý/-á nahrali obsah na YouTube ako verejné video, pretože podľa času nahrania videa rozhodujeme, komu sa majú zobraziť zhody. Nezabudnite nástroj pravidelne kontrolovať a sledovať nové zhody, ktoré nájdeme.

Copyright Match Tool používajte vždy zodpovedne. Nesprávne použitie vrátane zámerného alebo opakovaného zneužitia procesu odstraňovania obsahu na základe autorských práv alebo pokus o preskúmanie alebo spätné rozloženie systému zhôd môže viesť k strate prístupu k tejto funkcii alebo ukončeniu vášho partnerstva so službou YouTube. Nájdenie nahraného obsahu, ktorý sa zhoduje s vaším videom, ešte nemusí znamenať, že ide o porušenie autorských práv. Vy nesiete zodpovednosť za kontrolu každého videa a zváženie (pred odoslaním žiadosti o zastavenie šírenia), či sa na daný prípad nevzťahujú princípy fair use, fair dealing alebo iná podobná výnimka z autorských práv.

Používanie nástroja

 1. Ak máte nárok na tento nástroj, v ľavom navigačnom paneli v Štúdiu YouTube uvidíte časť Autorské práva.
 2. V časti Autorské práva sledujte kartu Zhody, kde sa zobrazia všetky podobné videá, ktoré budú nahrané na YouTube.
 3. Existuje viacero spôsobov, ako postupovať pri kontrole zhôd v nástroji, v závislosti od toho, ako chcete spravovať svoje práva:
  1. Archivácia – presuňte zhodu na kartu Archív bez akejkoľvek akcie v súvislosti s videom. Neskôr sa môžete rozhodnúť, či chcete podniknúť ďalšie kroky.
  2. Správa pre kanál – začnite konverzáciu s kanálom, ktorý nahral video, a upozornite ho, že bolo identifikované opätovné nahranie. Na karte Správy môžete sledovať, koho ste upozornili, a pokračovať v konverzácii cez e‑mail.
  3. Žiadosť o odstránenie – odošlite právnu žiadosť službe YouTube o odstránenie zhodného videa z webu. Ak sa rozhodnete pre tento krok, máte dve možnosti:
   1. Plánované: Odoslať upozornenie so sedemdňovou lehotou – odošlite kanálu upozornenie, aby odstránil video. Ak ho do siedmich dní neodstráni, šírenie videa bude zastavené a kanál môže dostať sankciu za porušenie autorských práv.
   2. Štandardné: Požiadať o odstránenie – vaša žiadosť o odstránenie sa odošle priamo službe YouTube. Po odstránení môže kanál, ktorý nahral video, dostať sankciu za porušenie autorských práv.
   Po odoslaní sledujte svoju poštu pre prípad, že budeme potrebovať viac informácií na ďalšie spracovanie vašej žiadosti. Záznam odoslaných žiadostí a aktualizácie ich stavu si môžete pozrieť aj na karte Žiadosti o odstránenie.

Časté otázky

Čo sa stane, ak nechcem v súvislosti so zhodou vykonať žiadnu akciu?
Nemajte obavy, je to v poriadku. Zhodu môžete archivovať, aby ste ju mohli odstrániť z karty Zhody. Každú zhodu odošleme len raz, takže dané video sa vám znova nezobrazí.
Na YouTube som zbadal(a) video, ktoré sa zhoduje s mojím obsahom, ale nebolo na mojej karte Zhody. Prečo nebolo zachytené?
Nástroj Copyright Match Tool je určený na to, aby našiel úplné alebo takmer úplné zhody s vašimi videami. Ak niekto použil krátky útržok vášho videa, tento obsah nemusí byť uvedený. Ak viete o opätovnom nahraní jedného zo svojich videí a chcete, aby toto opätovné nahranie bolo odstránené, kedykoľvek ho môžete nahlásiť prostredníctvom webového formulára autorských práv.
Prečo nie sú všetky moje videá vhodné na sledovanie zhôd?
Existuje niekoľko dôvodov, prečo možno nehľadáme zhody pre niektorý váš nahraný obsah:

Tvorím hudbu. Môžem pomocou tohto nástroja vyhľadať opätovné nahrávky svojich skladieb?
Nástroj Copyright Match Tool je určený na to, aby našiel identické alebo takmer identické zhody s vašimi videami na YouTube a zobrazil vám ich na kontrolu. Patria sem aj prípady s nahradeným alebo dabovaným zvukom. Ak niekto použil časť vášho videa (napr. len zvuk), nemusí sa daný obsah zobraziť v nástroji. Ak viete o opätovnom nahraní svojho obsahu a chcete, aby toto opätovné nahranie bolo odstránené, kedykoľvek ho môžete nahlásiť prostredníctvom webového formulára autorských práv.

Prečo jednoducho automaticky nezastavíte šírenie videí, ktoré sa zhodujú s mojimi?
YouTube sa spolieha, že vlastníci autorských práv upozornia na neautorizované použitie svojho obsahu. My vieme len to, kto prvý nahral video, nie to, kto ho vlastní alebo má právo ho nahrať. Mnohí autori povoľujú iným kanálom, aby opätovne nahrali ich videá, po opätovnom nahraní dospejú k licenčnej zmluve alebo dokonca spolupracujú na videách a súhlasia s nahraním kópií na viacero kanálov. Chceme zabezpečiť rovnováhu medzi právami používateľov, ktorí nahrávajú obsah, a právami pôvodných vlastníkov autorských práv, a preto sa Copyright Match Tool snaží poskytnúť autorom informácie o opätovne nahranom obsahu. Po starostlivej kontrole zhody im Copyright Match Tool umožňuje rozhodnúť sa, čo chcú ďalej urobiť.

Navyše, ak video používa váš obsah, ešte to nemusí znamenať, že porušuje vaše autorské práva. Pred vykonaním akejkoľvek akcie je pôvodný autor zodpovedný za kontrolu každej zhody a potvrdenie, že on je ten, kto vytvoril relevantný obsah. Nepodávajte žiadosť o zastavenie šírenia v prípade obsahu, ktorý nie je vo vašom výlučnom vlastníctve, ako sú napr. voľné diela. Používatelia, ktorí nahrajú obsah, musia tiež zvážiť, či relevantný obsah nemožno považovať za obsah v rámci princípu fair use alebo či nepodlieha niektorej inej výnimke z autorských práv, a teda nevyžaduje povolenie na opätovné použitie.

Požiadal(a) som o odstránenie viacerých videí na kanáli. Prečo nebol zrušený?
Máme viacero bezpečnostných opatrení proti zneužitiu procesu odstraňovania obsahu na základe autorských práv vrátane systému, ktorý zaisťuje, že kanály majú pred zrušením možnosť reagovať na sankcie za porušenie autorských práv, ktoré dostanú. Ak odošlete viacero žiadostí o zastavenie šírenia voči kanálu, ktorý stále funguje, je pravdepodobné, že sa uplatňuje jeden z týchto mechanizmov. Pri presadzovaní pravidiel berieme do úvahy počet žiadostí o zastavenie šírenia voči kanálu, takže naďalej nahlasujte akýkoľvek obsah, ktorý nájdete a ktorý podľa vás porušuje vaše autorské práva. 

Môžem nahlásiť celý kanál?
Keď používateľ vytvorí kanál alebo video a použije pri tom skutočné meno, obrázok alebo iné osobné informácie inej osoby, aby si ľudia mysleli, že je danou osobou na YouTube, považujeme takéto konanie za odcudzenie identity. Ak si myslíte, že niekto odcudzil vašu identitu, nahláste to pomocou nášho webového formulára na nahlásenie odcudzenia identity. Ak nejde o uvedený prípad, môžete použiť náš webový formulár sťažnosti na porušenie autorských práv a nahlásiť videá, ktoré podľa vás porušujú vaše autorské práva.

Ako získam prístup k nástroju Copyright Match Tool?
Tento nástroj je v súčasnosti k dispozícii pre kanály v Partnerskom programe YouTube. Ak nespĺňate podmienky a napriek tomu sa domnievate, že by ste potrebovali ďalšie možnosti správy autorských práv, vyplnením tohto formulára môžete zistiť, či je pre vás z hľadiska vašich potrieb v oblasti správy autorských práv vhodný Copyright Match Tool alebo iný nástroj.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?