Gamitin ang Copyright Match Tool

Awtomatikong matutukoy ng Copyright Match Tool ang mga video na mga tugma o posibleng tugma ng iba pang video sa YouTube. Kapag may natukoy na tugma, puwede mo itong suriin sa YouTube Studio at piliin kung aling pagkilos ang gusto mong isagawa.

Paano ito gumagana

Paparating na para sa lahat ng user ng YouTube: Malapit nang maging available ang Copyright Match Tool sa sinumang user ng YouTube na nagsumite ng valid na kahilingan sa pagtanggal dahil sa copyright. Kapag naaprubahan ang iyong kahilingan sa pagtanggal, magsisimulang i-scan ng Copyright Match Tool ang mga pag-upload sa YouTube para sa mga posibleng tugma sa mga video na iniulat sa pagtanggal mo. Ipapakita namin sa iyo ang mga posibleng tugmang ito para mapagpasyahan mo kung ano ang susunod na gagawing pagkilos.

Para sa mga partner na nasa Partner Program ng YouTube (YouTube Partner Program o YPP), o anumang channel na sumagot sa form na ito at napatunayang nangangailangan ng advanced na tool sa pamamahala ng mga karapatan, magsa-scan ang Copyright Match Tool para sa mga kumpletong pag-reupload ng iyong mga video sa iba pang channel sa YouTube. Sina-scan ng tool ang mga video na na-upload pagkatapos ng mga video mo, kaya mahalagang ikaw ang unang nag-upload ng content sa YouTube.

Posibleng magresulta ang maling paggamit ng Copyright Match Tool sa pagkawala ng access sa feature o pagwawakas ng iyong account o partnership sa YouTube. Kasama sa maling paggamit ang sinasadya o paulit-ulit na pang-aabuso sa proseso ng pagtanggal dahil sa copyright o pagtatangkang i-probe o i-reverse engineer ang system ng pagtutugma.

Suriin at aksyunan ang mga tugma

Bago mo suriin ang iyong mga tugma, tandaang hindi dahil may nakita kaming tumutugmang video ay nangangahulugang lumalabag na ito sa copyright mo. Responsibilidad mong suriin ang bawat tumutugmang video at isaalang-alang kung nalalapat ang patas na paggamit, patas na transaksyon, o katulad na pagbubukod sa copyright.

Para suriin at aksyunan ang mga tugma ng iyong mga video:

 1. Mag-sign in sa YouTube Studio.
 2. Mula sa kaliwang menu, piliin ang Copyright .
 3. I-click ang tab na Mga Tugma.
 4. Suriin ang mga tumutugmang video. Puwede kang pumili ng filter  para maghanap ng mga video ayon sa bilang ng mga panonood (Kabuuang bilang ng mga panonood) o mga channel ayon sa bilang ng mga subscriber (Mga Subscriber).
 5. Lagyan ng check ang box sa tabi ng video na gusto mong aksyunan. Pumili ng pagkilos na isasagawa:
  • I-ARCHIVE: Inaalis ng opsyong ito ang tugma sa iyong tab na Mga Tugma. Hindi made-delete o maaapektuhan ang mismong tumutugmang video. Lalabas ang mga na-archive na tugma sa iyong tab na Archive.
  • HUMILING NG PAG-AALIS: Binubuksan ng opsyong ito ang aming webform sa pagtanggal para makapagsumite ka ng kahilingan sa pagtanggal para sa tumutugmang video. Pagkatapos magsumite, puwede mong subaybayan ang iyong mga pagtanggal sa tab mong Mga Kahilingan sa Pagtanggal.
  • MAKIPAG-UGNAYAN SA CHANNEL: Binibigyang-daan ka ng opsyong ito na magpadala ng na-prewrite na email sa uploader ng tumutugmang video. Makikita mo ang mga dating email na ipinadala mo sa iyong tab na Mga Mensahe.

Para suriin at aksyunan ang mga posibleng tugma ng mga video na inalis mula sa kahilingan sa pagtanggal:

 1. I-click ang tab na Mga Kahilingan sa Pag-aalis.
 2. Sa column na Maghanap ng mga tugma, makakakita ka ng mga posibleng tugmang hindi kwalipikadong awtomatikong mapigilang ma-reupload dahil hindi mga kopya ang mga ito.
 3. Mag-click ng row. Mag-e-expand ang row para magpakita pa ng mga detalye tungkol sa video.
 4. I-click ang TINGNAN ANG MGA TUGMA. Bubukas ang tab na Mga Tugma at naka-filter ito para ipakita ang mga posibleng tugma.
 5. Lagyan ng check ang box sa tabi ng video na gusto mong aksyunan. Pumili ng pagkilos na isasagawa:
  • I-ARCHIVE: Inaalis ng opsyong ito ang tugma sa iyong tab na Mga Tugma. Hindi made-delete o maaapektuhan ang mismong tumutugmang video. Lalabas ang mga na-archive na tugma sa iyong tab na Archive.
  • HUMILING NG PAG-AALIS: Binubuksan ng opsyong ito ang aming webform sa pagtanggal para makapagsumite ka ng kahilingan sa pagtanggal para sa tumutugmang video. Pagkatapos magsumite, puwede mong tingnan ang mga video na hiniling mong alisin sa iyong tab na Mga Kahilingan sa Pag-aalis.
  • MAKIPAG-UGNAYAN SA CHANNEL: Binibigyang-daan ka ng opsyong ito na magpadala ng na-prewrite na email sa uploader ng tumutugmang video. Makikita mo ang mga dating email na ipinadala mo sa iyong tab na Mga Mensahe.
Palaging tingnan ang iyong tab na Mga Tugma para manatiling updated sa mga bagong tugmang nakita ng Copyright Match Tool. Makakatanggap ka rin ng mga bell notification  sa page ng channel mo para ipaalam sa iyo kapag may mga tugmang nakita.

Mga FAQ

Ano ang mangyayari kung wala akong gustong gawin sa isang tugma?

Hindi mo kailangang aksyunan ang bawat tugma. Puwede mong i-archive lang ang isang tugma para maalis ito sa iyong tab na Mga Tugma. Isang beses lang naming ipapakita ang bawat tugma, kaya kung ia-archive mo ito, hindi na ito ulit lalabas sa iyong tab na Mga Tugma.

May nakita akong video sa YouTube na tumutugma sa content ko pero wala ito sa aking tab na Mga Tugma. Bakit hindi ito nakita?

Ginawa ang Copyright Match Tool para maghanap ng mga ganap o halos ganap na tugma sa iyong mga video. Kung may gumamit ng maikling clip ng iyong video, puwedeng hindi ito ipakita. Kung may nalaman kang pag-reupload ng isa sa iyong mga video na gusto mong alisin, puwede mo itong iulat anumang oras sa pamamagitan ng webform sa pagtanggal dahil sa copyright.

Bakit hindi kwalipikado ang lahat ng aking video para sa pagtutugma?

Mayroong ilang dahilan kung bakit posibleng hindi kami mag-scan ng mga tugma sa isa sa iyong mga pag-upload:

Musikero ako. Puwede ko bang gamitin ang tool na ito para maghanap ng mga pag-reupload ng aking mga kanta?

Ginawa ang Copyright Match Tool para maghanap ng mga ganap o halos ganap na tugma sa mga video mo sa YouTube at ipakita ang mga ito sa iyo para masuri mo. Nahahanap ng Copyright Match Tool ang mga pag-reupload kung saan posibleng pinalitan o na-dub ang audio.

Kung may gumamit ng bahagi ng iyong video (halimbawa ay audio lang), hindi ito lalabas sa tool. Kung may nalaman kang pag-reupload ng iyong content na gusto mong alisin, puwede mo itong iulat anumang oras gamit ang aming webform.

Bakit hindi na lang ninyo awtomatikong tanggalin ang mga video na tumutugma sa video ko?

Umaasa ang YouTube na sasabihin sa amin ng mga may-ari ng copyright ang tungkol sa mga hindi awtorisadong paggamit ng kanilang content. Masasabi lang namin kung sino ang unang nag-upload ng video, hindi kung sino ang nagmamay-ari nito o sino ang may pahintulot na i-upload ito.

Maraming creator ang nagbibigay ng pahintulot sa iba pang channel para i-reupload ang kanilang mga video. Kung minsan, magkakasundo sa lisensya ang mga creator pagkatapos ng pag-reupload, o magko-collaborate sila sa mga video at mag-a-upload ng mga kopya sa ilang channel.

Dagdag dito, hindi lahat ng paggamit ng iyong content ay posibleng lumalabag sa copyright mo. Ang patas na paggamit at pampublikong domain ay ilang halimbawa ng mga dahilan kung bakit posibleng valid ang pag-reupload ng iyong content.

Para mabalanse ang mga karapatan ng mga uploader sa mga karapatan ng mga orihinal na may-ari ng copyright, sinusubukan ng Copyright Match Tool na bigyan ang mga creator ng impormasyon tungkol sa mga pag-reupload. Pagkatapos nilang suriin nang mabuti ang tugma, binibigyang-daan sila ng Copyright Match Tool na magpasya kung ano ang gusto nilang gawin.

Humiling ako ng pag-aalis ng maraming video sa isang channel. Bakit hindi pa ito winawakasan?

Marami kaming pag-iingat na ipinapatupad laban sa pang-aabuso sa proseso ng pagtanggal dahil sa copyright. Tinitiyak ng aming system na may pagkakataon ang mga channel na tugunan ang mga paglabag sa copyright bago mawakasan.

Kung nagsumite ka ng maraming kahilingan sa pagtanggal laban sa isang channel na live pa rin, posibleng ipinapatupad ang isa sa mga mekanismong iyon. Isinasaalang-alang sa aming mga patakaran sa pagpapatupad ang bilang ng mga kahilingan sa pagtanggal laban sa isang channel. Kung patuloy mong nakikita ang content, puwede kang magsumite ng kahilingan sa pagtanggal.

Puwede ba akong mag-ulat ng isang buong channel?

Kung gumagamit ang isang tao ng personal na impormasyon ng indibidwal para linlangin ang mga tao sa pag-iisip na siya ang taong iyon sa YouTube, itinuturing namin iyong pagpapanggap.

Kung sa palagay mo ay may nagpapanggap bilang ikaw, iulat ito gamit ang aming webform sa pagpapanggap. Kung hindi nalalapat ang mga pamantayang iyon, puwede mong gamitin ang aming webform sa pagtanggal dahil sa copyright para mag-ulat ng mga video na sa palagay mo ay lumalabag sa iyong copyright.

Paano ako magkakaroon ng access sa Copyright Match Tool?

Paparating na para sa lahat ng user ng YouTube: Malapit nang maging available ang Copyright Match Tool sa sinumang user ng YouTube na nagsumite ng valid na kahilingan sa pagtanggal dahil sa copyright. Kapag naaprubahan ang iyong kahilingan sa pagtanggal, magsisimulang i-scan ng Copyright Match Tool ang mga pag-upload sa YouTube para sa mga posibleng tugma sa mga video na iniulat sa pagtanggal mo. Ipapakita namin sa iyo ang mga posibleng tugmang ito para mapagpasyahan mo kung ano ang susunod na gagawing pagkilos.

Available din ang Copyright Match Tool sa anumang channel na sumagot sa form na ito at napatunayang nangangailangan ng advanced na tool sa pamamahala ng mga karapatan. Para sa mga channel na nasa Partner Program ng YouTube (YouTube Partner Program o YPP), available ang tool sa page na Copyright sa YouTube Studio.

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?
Search
I-clear ang paghahanap
Isara ang paghahanap
Mga app ng Google
Pangunahing menu
Maghanap sa Help Center
true
59
false