Copyright Match Tool

Naghahanap ang Copyright Match Tool ng mga kumpletong pag-upload ulit ng iyong mga orihinal na video sa iba pang channel sa YouTube. Kapag may natukoy na tugma, puwede mo itong suriin sa YouTube Studio at piliin kung aling pagkilos ang gusto mong isagawa.

Mahalagang ikaw ang unang nag-upload ng content sa YouTube (na may pagiging visible na pampubliko, pribado, o hindi nakalista). Sina-scan namin ang mga video na ina-upload pagkatapos ng iyo para maghanap ng tugma rito. Ginagamit namin ang oras ng pag-upload ng video para pagpasyahan kung sino ang dapat makakita ng mga tugma. Tiyaking regular na titingnan ito para mabantayan ang anumang bagong tugmang mahahanap namin.

Mahalagang maging responsable sa paggamit ng Copyright Match Tool. Ang maling paggamit na kinabibilangan ng:

 • Sinasadya o paulit-ulit na pang-aabuso sa proseso ng pag-aalis ng copyright o
 • tinangkang pag-probe o pag-reverse engineer ng system ng pagtutugma

ay posibleng magresulta sa pagkawala ng access sa feature o pagwawakas ng iyong partnership sa YouTube. Kung may nakita kaming upload na tumutugma sa iyong video, hindi ibig sabihin na ginagarantiya na nito ang paglabag sa copyright. Responsibilidad mong suriin ang bawat video at isaalang-alang kung nalalapat ang patas na paggamit, patas na transaksyon, o katulad na exception sa copyright. Pagkatapos suriin, puwede kang magsumite ng kahilingan sa pagtanggal kung gusto mo.

Suriin ang mga tugma sa Copyright Match Tool

 1. Mag-sign in sa YouTube Studio.
 2. Mula sa kaliwang Menu, i-click ang Copyright.
 3. Sa tab na Mga Tugma, suriin ang mga katugmang video at gawin ang pagkilos na gusto mo:
  • I-archive: Para mag-archive ng tugma, piliin ang Ilipat sa archive . Hindi naaapektuhan ng pagkilos na ito ang tugmang video. Puwede mong piliing magsagawa ng ibang pagkilos sa video sa ibang pagkakataon sa pamamagitan ng pagbisita sa tab na Archive.
  • Magpadala ng mensahe sa channel: Para magpadala ng na-prewrite na email sa channel na nag-upload ng tugmang video, i-click ang Makipag-ugnayan sa channel . Subaybayan kung sino ang nakausap mo sa tab na Mga Mensahe.
  • Humiling ng pag-aalis: Para magsumite ng legal ng kahilingan na alisin ng YouTube ang tugmang video sa site, i-click ang Humiling ng pag-alis ng video . Ilagay ang mga detalye at i-click ang ISUMITE. Pagkatapos magsumite, subaybayan ang tab na Mga kahilingan sa pag-aalis at gayundin ang iyong email para sa mga update.

Mga FAQ

Ano ang mangyayari kung wala akong gustong gawing pagkilos sa isang tugma?

Hindi mo kailangang magsagawa ng pagkilos sa isang tugma. Puwede mong i-archive ang isang tugma para maalis ito sa iyong tab na Mga Tugma. Isang beses lang namin ipapadala ang bawat tugma, kaya hindi mo na makikita ang mga video na iyon.

May nahanap akong video sa YouTube na tumutugma sa aking content pero wala sa aking tab na Mga Tugma. Bakit hindi ito nakita?

Ang Copyright Match Tool ay nilayon para maghanap ng mga buo o halos buong tumutugma sa iyong mga video. Kung may taong gumamit ng maikling snippet ng iyong video, puwedeng hindi ito lumabas. Kung may nalaman kang pag-upload ulit ng isa sa iyong mga video na gusto mong ipaalis, puwede mo itong iulat anumang oras sa pamamagitan ng webform ng copyright.

Bakit hindi kwalipikado ang lahat ng aking video para sa pagtutugma?

Mayroong ilang dahilan kung bakit posibleng hindi kami mag-scan ng mga tugma sa isa sa iyong mga upload:

Musikero ako. Puwede ko bang gamitin ang tool na ito para maghanap ng mga pag-upload ulit ng aking mga kanta?

Nilalayon sa Copyright Match Tool na maghanap ng mga kapareho o halos kaparehong tumutugma sa iyong mga video sa YouTube at ipakita ang mga ito sa iyo para masuri mo. Nahahanap ng Copyright Match Tool ang mga pag-upload ulit kung saan posibleng pinalitan o naka-dub ang audio.
Kung may taong gumamit ng bahagi ng iyong video (halimbawa ay audio lang), hindi ito lalabas sa tool. Kung may nalalaman kang pag-upload ulit ng iyong content na gusto mong ipaalis, puwede mo itong iulat anumang oras sa pamamagitan ng webform ng copyright.

Bakit hindi na lang ninyo awtomatikong tanggalin ang aking mga tugmang video?

Umaasa ang YouTube sa mga may-ari ng copyright na abisuhan kami sa mga hindi awtorisadong paggamit ng kanilang content. Masasabi lang namin kung sino ang unang nag-upload ng video, hindi kung sino ang nagmamay-ari nito o sino ang may pahintulot na i-upload ito.
Maraming creator ang nagbibigay ng pahintulot sa iba pang channel para i-upload ulit ang kanilang mga video. Kung minsan, may mga creator na makikipagkasundo sa lisensya pagkatapos ng pag-upload ulit, o makikipag-collaborate sa mga video at mag-a-upload ng mga kopya sa maraming channel.
Dagdag dito, hindi lahat ng paggamit ng iyong content ay posibleng lumalabag sa copyright mo. Ang patas na paggamit at pampublikong domain ang ilang halimbawa ng mga dahilan kung bakit posibleng valid ang pag-upload ulit ng iyong content.
Para mabalanse ang mga karapatan ng mga uploader sa mga karapatan ng mga orihinal na may-ari ng copyright, sinisikap sa Copyright Match Tool na mabigyan ng impormasyon ang mga creator tungkol sa mga pag-upload ulit. At pagkatapos nilang suriin nang mabuti ang tugma, nabibigyang-daan sila sa Copyright Match Tool na magpasya kung ano ang gusto nilang gawin.

Humiling ako ng pag-aalis ng maraming video sa isang channel. Bakit hindi pa ito winawakasan?

Marami kaming pag-iingat na ipinapatupad laban sa pang-aabuso sa proseso ng pagtanggal dahil sa copyright. Tinitiyak ng aming system na may pagkakataon ang mga channel na tumugon sa mga paglabag sa copyright bago mawakasan.
Kung nagsumite ka ng maraming kahilingan sa pagtanggal laban sa isang channel na live pa rin, malamang na umiiral ang isa sa mga mekanismong iyon. Isinasaalang-alang sa aming mga patakaran sa pagpapatupad ang dami ng mga kahilingan sa pagtanggal laban sa isang channel, kung kaya patuloy na iulat ang anumang content na makikita mo na sa palagay mo ay lumalabag sa iyong copyright. 

Puwede ba akong mag-ulat ng isang buong channel?

Kung gumagamit ang isang tao ng personal na impormasyon ng indibidwal para linlangin ang mga tao sa pag-iisip na siya ang taong iyon sa YouTube, itinuturing namin iyong pagpapanggap.
Kung sa palagay mo ay may nagpapanggap bilang ikaw, iulat ito gamit ang aming webform sa pagpapanggap. Kung hindi nalalapat ang mga pamantayang iyon, puwede mong gamitin ang aming webform ng reklamo sa copyright para mag-ulat ng mga video na sa palagay mo ay lumalabag sa iyong copyright.

Paano ako magkakaroon ng access sa Copyright Match Tool?

Available ang Copyright Match Tool para sa mga channel na sumagot sa form na ito at napatunayang nangangailangan ng naka-scale na tool sa pamamahala ng mga karapatan. Para sa mga channel sa Partner Program ng YouTube (YouTube Partner Program o YPP), awtomatiko itong available sa page ng Copyright sa YouTube Studio.
Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?