Nástroj vyhledávání shody na základě autorských práv

Nástroj vyhledávání shody na základě autorských práv vyhledává kompletní kopie vašich originálních videí na jiných kanálech YouTube. Nalezené shody si můžete prohlédnout ve Studiu YouTube, kde se můžete rozhodnout, jaké kroky budete chtít podniknout. V současné době je tento nástroj k dispozici pro kanály v partnerském programu YouTube.

Nástroj funguje takto: Když na YouTube nahrajete originální video, zkontrolujeme všechna videa nahraná později a budeme u nich hledat případnou shodu. Důležité je, abyste byli první, kdo dané video nahraje na YouTube (jako veřejné, soukromé nebo neveřejné), protože podle okamžiku nahrání určujeme, komu zobrazíme nalezené shody. Doporučujeme případné nově nalezené shody pravidelně kontrolovat.

Používejte prosím nástroj vyhledávání shody odpovědně. V případě jeho zneužití (například při záměrném nebo opakovaném zneužívání procesu uplatňování autorských práv nebo při pokusech o obcházení či zneužívání systému vyhledávání) vám může být zablokován přístup k nástroji nebo ukončena spolupráce s YouTube. Pouhé nalezení videa, které se shoduje s vaším, také nemusí automaticky znamenat porušení autorských práv. Každé nalezené video byste měli zkontrolovat a před odesláním žádosti o odstranění nejprve důkladně zvážit, zda se na uvedené dílo nevztahuje princip „fair use“ či princip poctivého využití nebo jiná výjimka z ochrany autorských práv.

Použití nástroje

 1. Pokud jste oprávněni používat tento nástroj, v levém navigačním panelu Studia YouTube se vám zobrazí sekce Autorská práva.
 2. Na kartě Shody sekce Autorská práva uvidíte, zda jsme na YouTube našli videa, která se vašim výrazně podobají.
 3. U nalezených shod je k dispozici několik různých postupů podle toho, jak chcete se svými právy naložit:
  1. Archivovat: Shoda bude přesunuta na kartu Archiv a nebudou podniknuty žádné další kroky. Později můžete provést jiné kroky.
  2. Zaslat zprávu: Můžete zahájit komunikaci s kanálem, který video nahrál, a upozornit ho na nalezenou shodu. Seznam kanálů, které jste upozornili, je uložen na kartě Zprávy; v komunikaci pak můžete pokračovat e-mailem.
  3. Požádat o odstranění: Můžete YouTube zaslat právní žádost o odstranění shodujícího se videa z platformy. Tento krok nabízí dvě možnosti postupu:
   1. Plánované odstranění: Oznámení se sedmidenní lhůtou – kanálu bude zasláno oznámení se žádostí o odstranění příslušného videa. Pokud kanál do sedmi dnů žádosti nevyhoví, bude video odstraněno automaticky a na kanál může být uvalena sankce za porušení autorských práv.
   2. Standardní postup: Žádost o okamžité odstranění – vaše žádost o odstranění bude odeslána přímo YouTube. Po odstranění může být na daný kanál uvalena sankce za porušení autorských práv.
   Poté, co žádost odešlete, sledujte svou e-mailovou schránku. Může se stát, že zpracování žádosti bude vyžadovat doplnění informací z vaší strany. Na kartě Žádosti o odstranění také najdete seznam všech odeslaných žádostí s uvedením aktuálního stavu.

Časté dotazy

Co se stane, když s nalezenou shodou nic neudělám?
Nemějte obavy, je to v pořádku. Budete-li chtít nalezenou shodu z karty Shody odstranit, můžete ji archivovat. Každou shodu nahlásíme jen jednou, takže tato videa se vám už znovu nezobrazí.
Na YouTube jsem našel video, které odpovídá mému obsahu, ale na kartě Shody uvedeno není. Proč nebylo odhaleno?
Nástroj Copyright Match Tool je určen k vyhledávání kompletních nebo téměř kompletních shod s vašimi videi. Pokud někdo použije pouze část vašeho videa, může se stát, že ho nástroj neodhalí. Pokud víte o kopii vašeho videa, kterou byste chtěli z platformy odstranit, můžete ji kdykoli nahlásit prostřednictvím formuláře pro nahlašování porušení autorských práv.
Proč není vyhledávána shoda u všech mých videí?
Může se stát, že u některých vašich videí shoda vyhledávána nebude. Příčin může být několik:

Jsem hudebník. Mohu tento nástroj využít k vyhledání kopií mé skladby?
Nástroj vyhledávání shody má sloužit k vyhledávání shodných nebo téměř shodných videí na YouTube a k jejich kontrole. Zahrnuje i případy, ve kterých je nahrazen nebo dabován zvuk. Pokud někdo použije pouze část vašeho videa (například pouze zvuk), nástroj shodu neodhalí. Pokud víte o kopii vašeho obsahu, kterou byste chtěli z platformy odstranit, můžete ji kdykoli nahlásit prostřednictvím formuláře pro nahlašování porušení autorských práv.

Proč jednoduše automaticky shodná videa neodstraníte?
YouTube spoléhá na vlastníky autorských práv a nechává na nich, aby nás na neoprávněné použití svého obsahu upozornili. Jsme schopni určit pouze to, kdo video nahrál jako první, nikoli to, kdo k němu má práva nebo kdo ho může nahrávat. Mnozí autoři povolují jiným kanálům nahrávat kopie svých videí, dohodnou si s autorem kopie licenční podmínky nebo na videích spolupracují a záměrně je nahrávají do více kanálů najednou. Nástroj vyhledávání shody pomáhá pouze vyvážit práva nahrávajících s právy původních vlastníků autorských práv, a to tím, že autorům poskytne informace o kopiích jejich děl a rozhodnutí o tom, jaké kroky po pečlivé kontrole shodného videa podniknou, pak nechává na nich.

Kromě toho použití vašeho obsahu v jiném videu automaticky neznamená, že někdo porušuje vaše autorská práva. Než autor původního videa podnikne nějaké kroky, musí každou shodu pečlivě zkontrolovat a ověřit si, zda je opravdu tím, kdo daný obsah vytvořil. Nelze podat žádost o odstranění kvůli porušení autorských práv u obsahu, který nemáte ve svém výlučném vlastnictví, například u volného díla. Nahrávající také musí zvážit, zda se u shodného obsahu nejedná o princip fair use nebo o jinou výjimku z autorských práv, která nevyžaduje povolení k opětovnému využití.

Požádal(a) jsem o odstranění několika videí ze stejného kanálu. Proč nebyl tento kanál zrušen?
Náš systém obsahuje různé bezpečnostní mechanizmy, které chrání proces odstraňování videí kvůli porušení autorských práv proti zneužívání. Jeho součástí je i možnost, aby se kanál před svým zrušením pokusil sankce za porušení autorských práv vyřešit. Pokud jste u některého kanálu podali více žádostí o zastavení šíření videí a tento kanál stále funguje, je pravděpodobné, že došlo k aktivaci některého z těchto mechanizmů. Při uplatňování našich zásad je počet žádostí o zastavení šíření videí v daném kanálu jedním z důležitých faktorů, proto i nadále nahlašujte obsah, který podle vás porušuje vaše autorská práva. 

Mohu nahlásit celý kanál?
Pokud některý uživatel vytvoří kanál nebo video za použití skutečného jména jiné osoby, její fotografie nebo osobních údajů, aby podvodem přesvědčil ostatní, že je na YouTube někým jiným, označujeme to jako předstírání jiné identity. Pokud se domníváte, že někdo předstírá vaši identitu, nahlaste to prostřednictvím příslušného webového formuláře. Jinak můžete nahlásit videa, která podle vás porušují vaše autorská práva, prostřednictvím webového formuláře stížnosti na porušení autorských práv.

Jak získám k nástroji vyhledávání shody přístup?
V současné době je tento nástroj k dispozici pro kanály v partnerském programu YouTube. Pokud nesplňujete podmínky, ale stále se domníváte, že potřebujete další možnosti správy autorských práv a chcete-li zjistit, zda je pro vás na základě vašich potřeb pro spravování autorských práv vhodný nástroj Copyright Match Tool či jiný nástroj, vyplňte tento formulář.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?