Xem YouTube trên TV thông minh bằng cách liên kết với các thiết bị của bạn

Khi xem YouTube trên TV thông minh, bạn có thể thưởng thức video trên màn hình lớn với chất lượng hình ảnh và chất lượng âm thanh cao hơn. 

Cách đăng nhập vào YouTube trên TV

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách liên kết các thiết bị với TV thông minh bằng các phương thức sau:

 • Truyền: Xem video trên màn hình lớn bằng cách sử dụng điện thoại, máy tính bảng hoặc máy tính để truyền video trên YouTube đến TV.
 • Ghép nối: Trong khi xem YouTube trên TV, hãy ghép nối điện thoại với TV để tiếp tục điều khiển video bằng điện thoại.
 • Sử dụng mã TV: Nếu điện thoại và TV của bạn kết nối với các mạng Wi-Fi riêng biệt, bạn có thể liên kết điện thoại và TV bằng mã TV, sau đó truyền video đến TV. 

Nếu bạn không dùng mã TV hoặc máy tính để kết nối, hãy nhớ tải ứng dụng YouTube trên điện thoại hoặc máy tính bảng.

Lưu ý:
 • Nếu bạn là thành viên YouTube TV và muốn dùng dịch vụ này trên TV của mình, hãy truy cập vào Trung tâm trợ giúp của YouTube TV để biết thêm thông tin.
 • Một số tính năng có thể không hoạt động trong tài khoản được giám sát trên YouTube.
 • Nếu bạn đã đăng nhập vào một hồ sơ YouTube Kids thông qua ứng dụng YouTube trên TV thông minh, thiết bị truyền phát trực tiếp hoặc máy chơi trò chơi, có thể bạn sẽ thấy một thông báo lỗi khi tìm cách truyền video. Nếu bạn gặp lỗi, hãy chuyển sang hồ sơ khác.

Truyền nội dung trên YouTube đến TV thông minh hoặc thiết bị truyền phát trực tiếp

Với tính năng Truyền , bạn có thể sử dụng điện thoại, máy tính bảng hoặc máy tính để có trải nghiệm xem YouTube ưng ý trên TV. Để truyền bằng thiết bị di động hoặc máy tính bảng, hãy nhớ tải ứng dụng YouTube xuống. Bạn không thể truyền từ youtube.com trong trình duyệt di động.

 

Cách truyền nội dung từ YouTube sang TV thông minh hoặc thiết bị truyền phát trực tiếp

Bắt đầu truyền

Cách kết nối với TV thông minh hoặc thiết bị phát trực tuyến:

 1. Đảm bảo thiết bị Android, TV thông minh hoặc thiết bị phát trực tuyến của bạn đang sử dụng cùng một mạng Wi-Fi.
 2. Mở ứng dụng YouTube trên TV thông minh hoặc thiết bị phát trực tuyến.
 3. Mở ứng dụng YouTube trên điện thoại hoặc máy tính bảng.
 4. Chọn video mà bạn muốn xem rồi nhấn vào biểu tượng Truyền  trong trình phát video.
 5. Chọn TV thông minh hoặc thiết bị phát trực tuyến mà bạn muốn truyền nội dung đến và chờ thiết bị kết nối. Sau khi thiết bị kết nối, video sẽ phát trên TV hoặc thiết bị phát trực tuyến của bạn.

Dừng truyền

Cách huỷ kết nối với TV thông minh hoặc thiết bị phát trực tuyến:

 1. Nhấn vào biểu tượng Truyền .
 2. Nhấn vào Dừng truyền để huỷ kết nối.

Ghép nối YouTube với điện thoại hoặc máy tính bảng

Tính năng ghép nối giúp bạn liên kết YouTube trên TV thông minh hoặc thiết bị truyền phát trực tiếp với YouTube trên điện thoại hoặc máy tính bảng. Để ghép nối các thiết bị, bạn phải đăng nhập vào cùng một tài khoản Google trên TV, điện thoại hoặc máy tính bảng.

Cách ghép nối điện thoại và TV của bạn khi xem YouTube

Ghép nối

Cách ghép nối thiết bị di động với TV thông minh hoặc thiết bị truyền phát trực tiếp:

 1. Bật TV thông minh hoặc thiết bị truyền phát trực tiếp.
 2. Mở ứng dụng YouTube trên thiết bị di động hoặc máy tính bảng.
  • Lưu ý: Hãy đảm bảo rằng bạn đã đăng nhập vào cùng một Tài khoản Google trên TV và thiết bị di động.
 3. Khi được yêu cầu, hãy nhấn vào Kết nối để ghép nối thiết bị di động với TV.
  • Nếu bạn không thấy cửa sổ bật lên hoặc vô tình đóng cửa sổ đó, hãy kết nối bằng tính năng Truyền hoặc bằng mã TV.
 4. Trình phát video sẽ mở trong ứng dụng YouTube trên điện thoại hoặc máy tính bảng để cho biết rằng bạn đã kết nối với TV hoặc thiết bị truyền phát trực tiếp.

Huỷ ghép nối

Cách huỷ ghép nối thiết bị di động với TV thông minh hoặc thiết bị truyền phát trực tiếp:

 1. Nhấn vào Truyền .
 2. Sau đó nhấn vào NGẮT KẾT NỐI.

Kết nối YouTube với TV bằng mã TV

Khi dùng mã TV để liên kết điện thoại hoặc máy tính bảng với TV thông minh hoặc thiết bị truyền phát trực tiếp, bạn có thể xem YouTube trên TV khi không có kết nối Wi-Fi. Bạn có thể dùng điện thoại hoặc máy tính bảng để phát nội dung trên TV hoặc thiết bị truyền phát trực tiếp.

Mã TV không dùng được trên máy tính. Bạn phải sử dụng tính năng Truyền để kết nối máy tính với TV hoặc thiết bị truyền phát trực tiếp.

Cách dùng mã để kết nối YouTube với TV

Liên kết thiết bị bằng mã TV

 1. Mở ứng dụng YouTube trên TV thông minh hoặc thiết bị truyền phát trực tiếp.
 2. Chuyển đến phần Cài đặt .
 3. Di chuyển đến mục Liên kết bằng mã TV. Một mã TV màu xanh dương sẽ xuất hiện trên TV. Mã này chỉ có chữ số.
 4. Mở ứng dụng YouTube trên điện thoại hoặc máy tính bảng.
 5. Nhấn vào biểu tượng Truyền .
 6. Nhấn vào biểu tượng Liên kết bằng mã TV .
Nhập mã TV màu xanh dương xuất hiện trên TV rồi nhấn vào LIÊN KẾT.

Huỷ kết nối và kết nối lại các thiết bị

Sau khi liên kết các thiết bị bằng mã TV, bạn có thể huỷ kết nối rồi kết nối lại các thiết bị đó để phát nội dung trên thiết bị của bạn lên TV.

Huỷ kết nối với một thiết bị đã liên kết khỏi TV

 1. Nhấn vào biểu tượng Truyền .
 2. Nhấn vào Huỷ kết nối.

Kết nối lại với một thiết bị đã liên kết với TV

 1. Mở YouTube trên TV thông minh.
 2. Mở ứng dụng YouTube trên điện thoại hoặc máy tính bảng.
 3. Nhấn vào ảnh hồ sơ của bạn .
 4. Nhấn vào biểu tượng Cài đặt .
 5. Nhấn vào Chung.
 6. Nhấn vào Xem trên TV.
 7. Tìm thiết bị TV đã từng liên kết rồi nhấp vào LIÊN KẾT.

Huỷ liên kết với những thiết bị được liên kết bằng mã TV

Nếu không còn muốn sử dụng điện thoại hoặc máy tính bảng với TV thông minh hoặc thiết bị truyền phát trực tiếp, bạn có thể huỷ liên kết. Khi đã loại bỏ một thiết bị, bạn phải dùng một mã mới để liên kết lại với thiết bị đó.

Để loại bỏ các thiết bị đã liên kết, bạn có thể dùng:

 • TV thông minh hoặc thiết bị truyền phát trực tiếp, HOẶC
 • Điện thoại hoặc máy tính bảng

Bạn không thể huỷ liên kết từng thiết bị. Khi bạn huỷ liên kết một thiết bị, tất cả các thiết bị đã liên kết đều bị xoá.

Huỷ liên kết trên TV thông minh hoặc thiết bị truyền phát trực tiếp

 1. Mở ứng dụng YouTube trên TV thông minh hoặc thiết bị truyền phát trực tiếp.
 2. Chuyển đến phần Cài đặt .
 3. Chọn Thiết bị đã liên kết.
 4. Chọn Huỷ liên kết tất cả thiết bị để đồng loạt huỷ liên kết mọi thiết bị.

Huỷ liên kết trên điện thoại hoặc máy tính bảng

 1. Mở ứng dụng YouTube trên điện thoại hoặc máy tính bảng.
 2. Nhấn vào ảnh hồ sơ của bạn .
 3. Nhấn vào biểu tượng Cài đặt .
 4. Nhấn vào Chung.
 5. Nhấn vào Xem trên TV.
 6. Nhấn vào Xoá thiết bị.
 7. Nhấn vào XOÁ để loại bỏ TV thông minh hoặc thiết bị truyền phát trực tiếp đã liên kết.

 Duyệt xem YouTube trên TV thông minh hoặc thiết bị truyền phát trực tiếp

Dùng ứng dụng YouTube làm điều khiển từ xa

 1. Nhấn vào biểu tượng Truyền .
 2. Nhấn vào biểu tượng Điều khiển từ xa .
 3. Sử dụng tính năng điều khiển từ xa trên màn hình để điều khiển nội dung truyền.

Sử dụng điều khiển từ xa của TV thông minh

 • Bạn có thể thử dùng điều khiển từ xa của TV để điều khiển nội dung truyền. Hầu hết thiết bị điều khiển từ xa của TV đều hỗ trợ việc truyền nội dung mà không cần thiết lập thêm.
 • Nếu điều khiển từ xa không hoạt động, hãy xem hướng dẫn sử dụng TV thông minh để tìm hiểu xem TV có hỗ trợ tính năng điều khiển thiết bị điện tử tiêu dùng (CEC) hay không. Nếu có, hãy làm theo các bước trong hướng dẫn sử dụng để bật tính năng CEC và thử dùng điều khiển từ xa để điều khiển chế độ truyền.

Dùng tính năng điều khiển bằng giọng nói để quản lý chế độ truyền

 1. Mở một video trong ứng dụng YouTube.
 2. Nhấn vào biểu tượng Truyền .
 3. Nhấn vào biểu tượng micrô .
 4. Nói vào thiết bị để điều khiển chế độ truyền.

Lưu ý: Tính năng điều khiển bằng giọng nói không hoạt động trên một số thiết bị.

 

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
862490422079429679
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
59