Sử dụng tính năng Phát video không có tiếng trên trang Kênh đăng ký trên một số thiết bị

Bạn có thể xem trước và xem video trong khi duyệt qua tab Trang chủ  trong ứng dụng YouTube. Khi bạn di chuyển trên nguồn cấp dữ liệu Trang chủ, các video sẽ bắt đầu phát ở chế độ tắt tiếng và có phụ đề tự động bật. Tính năng này giúp bạn dễ dàng xem trước nhiều video trong lúc khám phá ứng dụng.

Bạn cũng có thể xem trước 3 giây của một video khi di chuột lên trên hình thu nhỏ của video.

Lưu ý: Nếu bạn xem một đoạn video trong một khoảng thời gian nhất định khi đang duyệt qua các video, thì hệ thống có thể thêm video đó vào lịch sử xem của bạn. Tìm hiểu thêm về cách quản lý lịch sử xem.

Cách bật hoặc tắt tính năng Phát video không có tiếng trên trang Kênh đăng ký:

  1. Chọn ảnh hồ sơ của bạn  .
  2. Nhấn vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt .
  3. Nhấn vào Tắt tiếng video khi phát trong nguồn cấp dữ liệu.
  4. Chọn bật, tắt hoặc chỉ bật tính năng này khi có kết nối Wi-Fi.
Lưu ý: Tính năng Phát video không có tiếng trên trang Kênh đăng ký có thể được bật theo mặc định, bất kể bạn đang sử dụng dữ liệu di động hay Wi-Fi. Nếu bạn muốn điều chỉnh tính năng Phát video không có tiếng trên trang Kênh đăng ký, hãy chọn biểu tượng Cài đặt Cài đặt rồi chọn chế độ mà bạn muốn:
  • Sử dụng bằng dữ liệu di động và Wi-Fi
  • Chỉ sử dụng khi kết nối với Wi-Fi
  • Tắt Tự động phát trên Trang chủ
Trên thiết bị Android dành cho người dùng YouTube Premium, tính năng này chỉ hoạt động với phiên bản ứng dụng 13.10 trở lên và phiên bản hệ điều hành 6.0 trở lên. Trên thiết bị Android dành cho người dùng có quảng cáo hỗ trợ, tính năng này chỉ hoạt động với phiên bản ứng dụng 13.30 trở lên và phiên bản hệ điều hành 6.0 trở lên.
 
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?