Sử dụng trình phát tại chỗ

Trình phát tại chỗ cho phép bạn xem video trong khi duyệt qua YouTube.

Lưu ý: Nếu bạn xem một đoạn video trong một khoảng thời gian nhất định khi đang duyệt qua các video, thì hệ thống có thể thêm video đó vào lịch sử xem của bạn. Tìm hiểu thêm về cách quản lý lịch sử xem.

Tính năng phát tại chỗ cho phép bạn tua đi, tua lại và xem video trong lúc duyệt qua thẻ Trang chủ "" và trang kết quả tìm kiếm. Khi bạn khám phá YouTube, hãy trỏ chuột vào một video để bắt đầu phát video đó ở chế độ tắt tiếng và tự động bật phụ đề.

Cách bật hoặc tắt trình phát tại chỗ:

  1. Nhấp vào ảnh hồ sơ của bạn "".
  2. Nhấp vào biểu tượng Cài đặt "".
  3. Nhấp vào Tính năng phát và hiệu suất.
  4. Bật hoặc tắt tính năng Phát tại chỗ.

Nếu tính năng phát tại chỗ chưa bật, bạn chỉ có thể xem trước 3 giây của video.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
59