Maghanap ng musika mula sa mga artist na gusto mo

Puwede kang mag-subscribe sa mga music artist at makatanggap ng mga notification mula sa kanilang mga channel para manatiling updated sa kanilang pinakabagong musika, mga video, at mga tour.

Mag-subscribe sa isang artist

Puwede kang mag-subscribe sa isang artist tulad ng ginagawa mo sa sinupamang creator sa YouTube sa pamamagitan ng pagsunod sa mga hakbang na ito.

 1. Mag-sign in sa YouTube.
 2. Pumunta sa isang video ng artist na gusto mo.
 3. Sa ilalim ng video player, i-click o i-tap ang MAG-SUBSCRIBE .

Kapag naka-subscribe ka na, lalabas ang anumang bagong video na na-publish ng artist sa iyong feed ng Mga Subscription. Matutunan ang tungkol sa pag-subscribe sa mga channel. Puwede ka ring mag-subscribe sa mga artist sa mga page ng channel.

Mga uri ng channel na puwedeng magkaroon ang isang artist

Puwedeng magkaroon ang isang artist ng mahigit isang uri ng channel sa YouTube:

 • Isang channel na pinapamahalaan mismo ng artist.
 • Isang channel na ibinigay ng partner, na pinapamahalaan ng partner sa pamamahagi ng YouTube Music (tulad ng record label).
 • Isang channel ng paksa, na awtomatikong binubuo ng YouTube. Pinapamagatang “Pangalan ng Artist - Paksa” ang mga channel na ito at nakasaad sa mga ito ang “awtomatikong binuo ng YouTube” sa seksyong Tungkol Dito ng channel. Matutunan ang tungkol sa mga awtomatikong binuong channel ng paksa para sa mga artist sa ibaba.
 • Opisyal na Channel ng Artist Nota ng musika , isang koleksyon ng mga musika at video ng artist sa lahat ng iba't ibang channel niya sa YouTube. Makikita mo ang Opisyal na Channel ng Artist (Official Artist Channel o OAC) ng artist sa pamamagitan ng paghahanap sa kanya sa YouTube. Mahahanap mo rin ang kanyang OAC sa pamamagitan ng panonood ng opisyal na music video ng artist. Matutunan ang tungkol sa Mga Opisyal na Channel ng Artist.

Kung naka-subscribe ka na sa channel ng paksa o channel na ibinigay ng partner ng artist, awtomatiko kang masu-subscribe sa kanyang Opisyal na Channel ng Artist kapag nagawa ito. Pagkatapos ay magpapadala ng mga notification mula sa Opisyal na Channel ng Artist ng artist. Matutunan ang tungkol sa mga notification mula sa mga artist sa ibaba.

Kapag nag-subscribe ka Opisyal na Channel ng Artist ng isang artist, hindi na magiging aktibo ang mga subscription mo kanyang channel ng paksa at channel na ibinigay ng partner. Ibig sabihin, mawawala na ang mga ito sa iyong listahan ng mga subscription. Makikita mo pa rin ang channel ng paksa o channel na ibinigay ng partner ng artist sa Paghahanap, pero mawawala na ang button na mag-subscribe sa mga channel na ito.

Gaya ng nakasanayan, puwede mong pamahalaan ang iyong mga subscription para sa anumang channel kung saan ka naka-subscribe, kabilang ang mga Opisyal na Channel ng Artist.

Mga notification mula sa mga artist

Kapag naka-subscribe ka na sa isang channel, posibleng magsimula kang makatanggap ng mga notification kapag nagpa-publish ang channel ng mga bagong video. Bilang default, ipapadala lang namin sa iyo ang mga highlight mula sa channel. Alamin kung paano pamahalaan ang iyong mga notification.

Kung ang isang artist ay may Opisyal na Channel ng Artist, makakatanggap ka lang ng mga notification mula sa kanyang opisyal na channel sa iyong feed ng mga subscription.

Ang uri ng mga notification na matatanggap mo mula sa isang Opisyal na Channel ng Artist ay nakadepende sa iyong mga kagustuhan sa notification para sa iba pang channel mula sa artist.

 • Kung nagtakda ka ng mga bell notification sa Opisyal na Channel ng Artist, makakatanggap ka ng mga bell notification anuman ang iyong setting sa iba pang channel. 
 • Kung nagtakda ka ng mga highlight sa Opisyal na Channel ng Artist, makakakuha ka ng mga highlight anuman ang iyong setting sa iba pang channel. 
 • Kung mayroon kang anupamang setting ng notification sa Opisyal na Channel ng Artist at mayroon kang mga bell notification o kung wala kang notification na nakatakda para sa channel na ibinigay ng partner, makukuha ng Opisyal na Channel ng Artist ang mga setting ng notification mula sa channel na ibinigay ng partner.
 • Hindi makakaapekto ang mga kagustuhan mula sa channel ng paksa sa iyong mga setting ng notification para sa Opisyal na Channel ng Artist.

Mga awtomatikong binuong channel ng paksa para sa mga artist

Posible kang makakita ng channel ng paksa at Opisyal na channel ng Artist sa Paghahanap. Awtomatikong binubuo ang channel ng paksa ng artist ng YouTube at pinapamagatan itong “Pangalan ng Artist - Paksa.” Kung walang Opisyal na Channel ng Artist ang artist, makakapag-subscribe ka sa kanyang channel ng paksa. Idaragdag nito ang channel ng paksa sa iyong listahan ng mga subscription, pero hindi ito magdaragdag ng anumang video sa feed ng mga subscription mo. Hindi ka makakakuha ng mga notification mula sa mga channel ng paksa.

Kung isa kang artist na may channel ng paksa, inirerekomenda namin ang pag-set up ng isang Opisyal na Channel ng Artist.

 

Paano pinagpapasyahan ng YouTube kung kailan awtomatikong bubuo ng channel ng paksa para sa isang artist?

Ginagawa ang isang channel ng paksa para sa isang artist kapag mayroon siyang kapansin-pansing presensya sa YouTube. Kung walang channel ng paksa ang artist, posibleng dahil ito sa:

 • Kakaunti lang ang mga video mula sa artist.
 • Kakaunti ang mga panonood ng mga video ng artist.
 • Hindi natutugunan ng mga video ng artist ang mga pamantayan sa kalidad ng YouTube.
Paano pinagpapasyahan ng YouTube kung anong content ang pupunta sa channel ng paksa ng artist?

Gamit ang mga algorithm, inaalam ng YouTube ang mga pangunahing paksa sa isang video at ginagamit nito ang impormasyong iyon para bumuo ng mga koleksyon ng video para sa isang artist. Puwedeng maglaman ang mga channel ng paksa ng content mula sa channel ng isang artist, pati na rin ng content na binuo ng user. Hindi nagpapahiwatig ang mga channel na ito ng anumang editoryal na opinyon sa bahagi ng YouTube.

Nakatulong ba ito?

Paano namin mapapaganda ito?
Search
I-clear ang paghahanap
Isara ang paghahanap
Mga app ng Google
Pangunahing menu
11455953735771489246
true