Εύρεση μουσικής από καλλιτέχνες που σας αρέσουν

Μπορείτε να εγγραφείτε σε μουσικούς καλλιτέχνες και να λαμβάνετε ειδοποιήσεις από τα κανάλια τους ώστε να μένετε ενημερωμένοι σχετικά με την πιο πρόσφατη μουσική, τα βίντεο και τις περιοδείες.

Εγγραφή σε καλλιτέχνη

Μπορείτε να εγγραφείτε σε έναν καλλιτέχνη όπως και σε οποιονδήποτε άλλο δημιουργό στο YouTube ακολουθώντας τα εξής βήματα:

 1. Συνδεθείτε στο YouTube.
 2. Μεταβείτε σε ένα βίντεο του καλλιτέχνη που σας αρέσει.
 3. Κάτω από το πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο, κάντε κλικ ή πατήστε ΕΓΓΡΑΦΗ .

Αφότου εγγραφείτε, τυχόν νέα βίντεο που δημοσιεύει ο καλλιτέχνης θα εμφανίζονται στη ροή των Εγγραφών σας. Μάθετε για την εγγραφή σε κανάλια. Επίσης, μπορείτε να εγγραφείτε σε καλλιτέχνες σε σελίδες καναλιού.

Τύποι καναλιών που μπορεί να έχει ένας καλλιτέχνης

Ένας καλλιτέχνης μπορεί να έχει πάνω από έναν τύπο καναλιού στο YouTube:

 • Ένα κανάλι που ο καλλιτέχνης διαχειρίζεται μόνος του.
 • Ένα κανάλι που παρέχεται από συνεργάτη, το οποίο διαχειρίζεται ένας συνεργάτης διανομής YouTube Music (όπως δισκογραφική εταιρεία).
 • Ένα θεματικό κανάλι που το YouTube δημιουργεί αυτόματα. Αυτά τα κανάλια έχουν τον τίτλο Όνομα καλλιτέχνη - Θέμα και γράφουν "δημιουργήθηκε αυτόματα από το YouTube" στην ενότητα Πληροφορίες του καναλιού. Μάθετε για τα θεματικά κανάλια που δημιουργούνται αυτόματα για τους καλλιτέχνες παρακάτω.
 • Ένα Επίσημο κανάλι καλλιτέχνη Μουσική νότα , μια συλλογή μουσικής και βίντεο ενός καλλιτέχνη από όλα τα διαφορετικά κανάλια του στο YouTube. Μπορείτε να βρείτε το Επίσημο κανάλι καλλιτέχνη (OAC) ενός καλλιτέχνη αναζητώντας τον στο YouTube. Επίσης, μπορείτε να βρείτε το AOC παρακολουθώντας το επίσημο μουσικό βίντεο ενός καλλιτέχνη. Μάθετε περισσότερα για τα Επίσημα κανάλια καλλιτεχνών.

Αν ήδη εγγραφήκατε στο κανάλι που παρέχεται από συνεργάτη ή στο θεματικό κανάλι του καλλιτέχνη, θα εγγραφείτε αυτόματα στο Επίσημο κανάλι καλλιτέχνη. Θα λαμβάνετε ειδοποιήσεις από το Επίσημο κανάλι καλλιτέχνη. Μάθετε για τις ειδοποιήσεις από καλλιτέχνες παρακάτω.

Αφότου εγγραφείτε στο Επίσημο κανάλι καλλιτέχνη ενός καλλιτέχνη, οι εγγραφές σας στο θεματικό κανάλι και στο κανάλι που παρέχεται από συνεργάτη θα είναι ανενεργές. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπορούν να είναι πλέον στη λίστα εγγραφών σας. Θα μπορείτε κανονικά να βρείτε ένα θεματικό κανάλι καλλιτέχνη ή ένα κανάλι που παρέχεται από συνεργάτη στην Αναζήτηση, αλλά αυτά τα κανάλια δεν θα έχουν πλέον κουμπί εγγραφής.

Όπως πάντα, μπορείτε να διαχειρίζεστε τις εγγραφές σας για οποιοδήποτε μεμονωμένο κανάλι στο οποίο είστε εγγεγραμμένοι, όπως και για τα Επίσημα κανάλια καλλιτέχνη.

Ειδοποιήσεις από καλλιτέχνες

Μόλις εγγραφείτε σε ένα κανάλι, μπορεί να ξεκινήσετε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις όταν το κανάλι δημοσιεύει νέα βίντεο. Από προεπιλογή, θα λαμβάνετε μόνο τα σημαντικότερα από το κανάλι. Μάθετε πώς να διαχειρίζεστε τις ειδοποιήσεις σας.

Αν ένας καλλιτέχνης έχει Επίσημο κανάλι καλλιτέχνη, θα λάβετε μόνο ειδοποιήσεις από το επίσημο κανάλι καλλιτέχνη στη ροή εγγραφών σας.

Ο τύπος ειδοποιήσεων που θα λαμβάνετε από το Επίσημο κανάλι καλλιτέχνη εξαρτάται από τις προτιμήσεις ειδοποιήσεων που είχατε ορίσει για τα υπόλοιπα κανάλια του καλλιτέχνη:

 • Αν ορίσετε ειδοποιήσεις με το καμπανάκι στο Επίσημο κανάλι καλλιτέχνη, θα λάβετε ειδοποιήσεις με το καμπανάκι ανεξάρτητα από τη ρύθμισή σας σε άλλα κανάλια. 
 • Αν ορίσατε καλύτερες στιγμές στο Επίσημο κανάλι καλλιτέχνη, θα λάβετε καλύτερες στιγμές ανεξάρτητα από τη ρύθμιση σε άλλα κανάλια. 
 • Αν έχετε άλλες ρυθμίσεις ειδοποιήσεων στο Επίσημο κανάλι καλλιτέχνη και έχετε ορίσει να μην λαμβάνετε ειδοποιήσεις ή έχετε πατήσει το καμπανάκι ειδοποιήσεων στο κανάλι που παρέχεται από συνεργάτη, το Επίσημο κανάλι καλλιτέχνη θα εφαρμόσει τις ρυθμίσεις ειδοποιήσεων από το κανάλι που παρέχεται από τον συνεργάτη.
 • Οι προτιμήσεις σε ένα θεματικό κανάλι δεν επηρεάζουν τις ρυθμίσεις ειδοποιήσεων για το Επίσημο κανάλι καλλιτέχνη.

Θεματικά κανάλια που δημιουργούνται αυτόματα για τους καλλιτέχνες

Μπορεί να δείτε ένα θεματικό κανάλι και ένα Επίσημο κανάλι καλλιτέχνη στην Αναζήτηση. Το θεματικό κανάλι ενός καλλιτέχνη δημιουργείται αυτόματα από το YouTube και έχει τον τίτλο "Όνομα καλλιτέχνη - Θέμα". Αν ένας καλλιτέχνης δεν έχει Επίσημο κανάλι καλλιτέχνη, μπορείτε να εγγραφείτε στο θεματικό του κανάλι. Με αυτόν τον τρόπο, θα προστεθεί το θεματικό κανάλι στη λίστα εγγραφών σας, αλλά δεν θα προστεθούν τυχόν βίντεο στη ροή εγγραφών σας. Δεν θα λαμβάνετε ειδοποιήσεις από θεματικά κανάλια.

Αν είστε καλλιτέχνης με θεματικό κανάλι, προτείνουμε να ρυθμίσετε ένα Επίσημο κανάλι καλλιτέχνη.

 

Πώς το YouTube αποφασίζει πότε να δημιουργεί αυτόματα ένα θεματικό κανάλι για έναν καλλιτέχνη;

Ένα θεματικό κανάλι δημιουργείται για έναν καλλιτέχνη που έχει σημαντική παρουσία στο YouTube. Αν ένας καλλιτέχνης δεν έχει θεματικό κανάλι, μπορεί να συμβαίνει επειδή:

 • Υπάρχουν ελάχιστα βίντεο από τον καλλιτέχνη.
 • Τα βίντεο του καλλιτέχνη δεν έχουν πολλές προβολές.
 • Τα βίντεο του καλλιτέχνη δεν πληρούν τα πρότυπα ποιότητας του YouTube.
Πώς αποφασίζει το YouTube ποιο περιεχόμενο θα μπει στο θεματικό κανάλι ενός καλλιτέχνη;

Με τη χρήση αλγορίθμων, το YouTube εντοπίζει τα κύρια θέματα σε ένα βίντεο και, στη συνέχεια, χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να δημιουργήσει συλλογές βίντεο για έναν καλλιτέχνη. Τα θεματικά κανάλια μπορούν να περιλαμβάνουν περιεχόμενο από ένα κανάλι καλλιτέχνη, καθώς και περιεχόμενο που δημιουργείται από τον χρήστη. Αυτά τα κανάλια δεν εκφράζουν τη γνώμη κάποιου συντάκτη για λογαριασμό του YouTube.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;