รายงานการคาดคะเนการค้นหาของ YouTube

เราพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อป้องกันการคาดคะเนที่ไม่เหมาะสม แต่บางครั้งเราอาจทำพลาดได้ หากคิดว่าการคาดคะเนละเมิดนโยบายการเติมข้อความอัตโนมัติข้อใดข้อหนึ่ง คุณอาจรายงานได้โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

  1. ในแถบค้นหา ให้คลิกรายงานการคาดคะเนที่ไม่เหมาะสมที่ด้านล่างของช่องคาดคะเน
  2. แสดงความคิดเห็น จากนั้นคลิกส่ง

เราจะวิเคราะห์ความคิดเห็นของคุณแต่จะไม่นำการคาดคะเนที่รายงานออกโดยอัตโนมัติ

ฉันมีปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการคาดคะเน

หากต้องการให้นำเนื้อหาที่คุณคิดว่าผิดกฎหมายออก ให้กรอกแบบฟอร์มนี้

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร