ออกจากระบบหรือนำบัญชีออกจาก YouTube on TV

หากเข้าถึงอุปกรณ์ได้

วิธีออกจากระบบมีดังนี้

 1. เปิดแอป YouTube บนทีวี
 2. เลือกเมนูด้านซ้าย
 3. เลือกรูปโปรไฟล์เพื่อเปิดหน้าบัญชี
 4. เลือกบัญชีจากรายการแล้วคลิกออกจากระบบ

วิธีนำบัญชีออกจากหน้าการตั้งค่าบัญชีมีดังนี้

 1. เปิดแอป YouTube บนทีวี
 2. เลือกเมนูด้านซ้าย
 3. เลือกไอคอนบัญชีเพื่อเปิดหน้าบัญชี
 4. เลือกบัญชีจากรายการแล้วคลิกนำบัญชีออก

วิธีสลับบัญชีมีดังนี้

หากเห็นหน้าจอ “ผู้ที่กำลังดูอยู่” คุณจะดำเนินการได้ดังนี้

 • เลือกบัญชีที่ลงชื่อเข้าใช้
 • เพิ่มบัญชีใหม่
 • ใช้โหมดผู้มาเยือน

หากเข้าถึงอุปกรณ์ไม่ได้อีกต่อไปหรือต้องการออกจากระบบจากระยะไกล

Xbox

 1. เปิด https://myaccount.google.com/permissions บนอุปกรณ์ใดก็ได้
 2. เลือกแอป YouTube สำหรับ Xbox จากรายการแอป Google
 3. เลือกยกเลิกสิทธิ์เข้าถึง

PlayStation 4

 1. เปิด https://myaccount.google.com/permissions บนอุปกรณ์ใดก็ได้
 2. เลือก PlayStation Network จากรายการแอปของบุคคลที่สามที่มีสิทธิ์เข้าถึงบัญชี
 3. เลือกยกเลิกสิทธิ์เข้าถึง

Android TV

 1. เปิด https://myaccount.google.com/permissions บนอุปกรณ์ใดก็ได้
 2. เลือก Android TV จากรายการอุปกรณ์
 3. เลือกยกเลิกสิทธิ์เข้าถึง
หมายเหตุ: การนำ Android TV ออกจากรายการอุปกรณ์จะเป็นการนำบัญชี Google ออกจาก Android TV โดยสิ้นเชิง

อุปกรณ์อื่นๆ ทั้งหมด

 1. เปิด https://myaccount.google.com/permissions บนอุปกรณ์ใดก็ได้
 2. เลือก YouTube on TV จากรายการแอป Google
 3. เลือกยกเลิกสิทธิ์เข้าถึง
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร