ออกจากระบบหรือนำบัญชีออกจาก YouTube บนทีวี

หากเข้าถึงอุปกรณ์ได้

วิธีออกจากระบบมีดังนี้

 1. เปิดแอป YouTube บนทีวี
 2. เลือกเมนูด้านซ้าย
 3. เลือกรูปโปรไฟล์เพื่อเปิดหน้าบัญชี
 4. เลือกบัญชีจากรายการแล้วคลิกออกจากระบบ

วิธีนำบัญชีออกจากหน้าการตั้งค่าบัญชีมีดังนี้

 1. เปิดแอป YouTube บนทีวี
 2. เลือกเมนูด้านซ้าย
 3. เลือกไอคอนบัญชีเพื่อเปิดหน้าบัญชี
 4. เลือกบัญชีจากรายการแล้วคลิกนำบัญชีออก

วิธีสลับบัญชีมีดังนี้

หากเห็นหน้าจอ “ผู้ที่กำลังดูอยู่” คุณจะดำเนินการได้ดังนี้

 • เลือกบัญชีที่ลงชื่อเข้าใช้
 • เพิ่มบัญชีใหม่
 • ใช้โหมดผู้มาเยือน

หากเข้าถึงอุปกรณ์ไม่ได้อีกต่อไปหรือต้องการออกจากระบบจากระยะไกล

Xbox

 1. เปิด https://myaccount.google.com/permissions บนอุปกรณ์ใดก็ได้
 2. เลือกแอป YouTube สำหรับ Xbox จากรายการแอป Google
 3. เลือกยกเลิกสิทธิ์เข้าถึง

PlayStation 4

 1. เปิด https://myaccount.google.com/permissions บนอุปกรณ์ใดก็ได้
 2. เลือก PlayStation Network จากรายการแอปของบุคคลที่สามที่มีสิทธิ์เข้าถึงบัญชี
 3. เลือกยกเลิกสิทธิ์เข้าถึง

Android TV

 1. เปิด https://myaccount.google.com/permissions บนอุปกรณ์ใดก็ได้
 2. เลือก Android TV จากรายการอุปกรณ์
 3. เลือกยกเลิกสิทธิ์เข้าถึง
หมายเหตุ: การนำ Android TV ออกจากรายการอุปกรณ์จะเป็นการนำบัญชี Google ออกจาก Android TV โดยสิ้นเชิง

อุปกรณ์อื่นๆ ทั้งหมด

 1. เปิด https://myaccount.google.com/permissions บนอุปกรณ์ใดก็ได้
 2. เลือก YouTube บนทีวีจากรายการแอป Google
 3. เลือกยกเลิกสิทธิ์เข้าถึง
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร