Barva ikony zpeněžení přechází mezi žlutou a zelenou

Níže naleznete dvě odlišné ikony. Ikonu vlevo uvidíte v klasickém Studiu pro autory, ikona vpravo se zobrazuje ve verzi beta Studia YouTube a v aplikaci Studio YouTube.

Může se stát, že ikona zpeněžení $ u videa ve Správci videí mění barvu ze zelené (zpeněžení)  nebo na žlutou (omezené nebo žádné reklamy)  nebo a naopak. Naše automatizované systémy totiž provádějí několik kontrol, při kterých určují, zda dané video splňuje naše pokyny k obsahu vhodnému pro inzerenty.

Klasifikace videa se může změnit i po zveřejnění, protože naše systémy dále analyzují další údaje o něm. Na urychlení tohoto procesu stále pracujeme. Pokud si myslíte, že byla žlutá ikona přidělena omylem, požádejte o kontrolu člověkem. Označení u videí, u kterých bylo podáno odvolání a již bylo přijato rozhodnutí, by se měnit nemělo.

Co můžete udělat

Pokud chcete vědět předem, jestli se na váš obsah bude vztahovat žlutá ikona, můžete video nejdřív nahrát jako neveřejné a před zveřejněním si u něj stav zpeněžení zkontrolovat. Výkon neveřejného videa v našich vyhledávacích systémech se nesleduje, protože tyto systémy začínají fungovat až ve chvíli, kdy je video nastaveno jako veřejné.

Počáteční klasifikaci videa zpravidla provádíme do dvou hodin po nahrání. Pokud je ikona žlutá, můžete podniknout určitá opatření, aby bylo možné video po zveřejnění zpeněžit.

  • Pokud má váš kanál více než 10 000 odběratelů: Můžete požádat o ruční kontrolu neveřejného videa bez ohledu na počet zhlédnutí. Poté můžete se zveřejněním videa počkat, dokud nedostanete e-mailem zprávu o výsledku kontroly. Připomínáme, že při čekání na výsledek odvolání se může barva ikony měnit ze žluté na zelenou.
  • Pokud má váš kanál méně než 10 000 odběratelů: Projděte si naše pokyny k obsahu vhodnému pro inzerenty a zaměřte se nejen na obsah videa, ale také na miniaturu, název, popis a štítky. V případě úprav názvu, popisu nebo miniatury provede systém další kontrolu během 24 hodin (bez nutnosti žádat o ruční kontrolu).

Nechte rozhodnutí o zpeněžení zkontrolovat člověkem

Uvědomujeme si, že naše systémy vždycky nedojdou ke správným výsledkům, a proto můžete požádat o kontrolu, pokud si myslíte, že vám byla žlutá ikona přidělena omylem. Žádost o kontrolu je zaslána odborníkovi a jeho rozhodnutí pomáhá průběžně zlepšovat naše systémy.

Poznámka: Ikona stavu videa se může změnit i po podání žádosti o kontrolu. Naše systémy provádí diagnostiku, dokud není kontrola dokončena. Konečné rozhodnutí obdržíte e-mailem nebo se v seznamu videí zobrazí zpráva „potvrzeno ruční kontrolou“.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?